శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి వావిళ్ల నిఘంటువు నిర్మాణంలోను, శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు నిర్మాణంలోను పాలుపంచుకున్న పండితుడు.

రచనలు[మార్చు]

  1. మరుత్తరాట్చరిత్ర (నాటకము)
  2. దశకుమారచరిత్ర (అనువాదం)
  3. బాణ గద్యకావ్య కథలు[1]
  4. కుమారసంభవ విమర్శనము[2]
  5. మహానుభావులు[3]
  6. దాస్యవిమోచనము[4]

మూలాలు[మార్చు]