సమాంతర చతుర్భుజం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
సమాంతర చతుర్భుజం
తలం ద్విమితీయం
ఆంగ్ల పదం PARALLELOGRAM
నాలుగు కోణాల మొత్తము 360 డిగ్రీలు లేదా నాలుగు లంబకోణాలు
నిర్వచనం ఎదుటి భుజాలు సమానం, సమాంతరము గల చతుర్భుజం
భుజములు AB, BC, CD, DA
శీర్షములు A, B, C, D
కర్ణములు AC, BD
ఎదుటి భుజాలు సమానం, సమాంతరం
ఎదుటి కోణములు సమానము
ఆసన్న కోణములు పూరకాలు (వాటిమొత్తం=180 డిగ్రీలు)
వైశాల్యము భూమి ఎత్తుల ల లబ్ధం

ఒక చతుర్భుజం లో రెండు జతల ఎదుటి భుజాలు సమాంతరంగా ఉంటే దానిని సమాంతర చతుర్భుజం అంటారు.

లక్షణాలు[మార్చు]

 • దీనిలో నాలుగు భుజాలుంటాయి.
 • నాలుగు అంతర కోణాల మొత్తము 360 డిగ్రీలు.
 • ఎదుటి భుజాలు సమానంగా, సమాంతరముగా ఉంటాయి.
 • ఎదురెదురు కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి.
 • ఆసన్న కోణాల మొత్తము 180 డిగ్రీలు ఉంటుంది.
 • దీనికి రెండు కర్ణాలుంటాయి. ఒక కర్ణం సమాంతర చతుర్భుజాన్ని రెండు సర్వ సమాన త్రిభుజాలుగా విభజిస్తుంది.
 • కర్ణములు పరస్పరం సమద్విఖండన చేసుకుంటాయి.
 • సమాంతర చరుర్భుజ నిర్మాణానికి మూడు స్వతంత్ర కొలతలు కావాలి.
 • సమాంతర భుజాల మధ్య గల లంబ దూరాన్ని "ఎత్తు" అంటారు.
 • దిగువన గల భుజాన్ని "భూమి" అంటారు.
 • సమాంతర చతుర్భుజ భూమి, ఎత్తుల లబ్ధం దాని వైశల్యమవుతుంది.
 • ప్రతి చతుర్భుజం, ట్రెపీజియాలు సమాంతర చతుర్భుజ లక్షణాలతో ఉండక పోవచ్చు. కాని రాంబస్, చతురస్రం, దీర్ఘచతురస్రం లకు రెండు జతల సమాంతర భుజాలు కలిగియున్నందువల్ల అవి సమాంతర చతుర్భుజ లక్షణాలను సంతరించుకుంటాయి.

వైశాల్యము[మార్చు]

 • సమాంతర చతుర్భుజ భూమి "b", ఎత్తు "h" అయితే దాని వైశాల్యం భూమి ఎత్తుల లబ్ధానికి సమానము.
 • ఒక సమాంతర చతుర్భుజమును ట్రెపీజియంగా తీసుకుంటే దాని సమాంతర భుజాలు a, b అయి, ఎత్తు "h"గా తీసుకుంటే దాని వైశాల్యం సమాంతర భుజాల పొడవుల సగటు, ఎత్తుల లబ్ధానికి సమానమవుతుంది.

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]