సహాయం:పరిచయం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీపీడియా పరిచయం

వికీపీడియాకు స్వాగతం! ఎవరైనా దాదాపు ఏ పేజీనైనా సరిదిద్దవచ్చు. వేలాది మంది ఈసరికే చేసారు కూడా.

వికీపీడియాలో మార్పుచేర్పులు చెయ్యాలనే సదాశయంతో సరికొత్తగా చేరినవారికి ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో తయారు చేసిన వివిధ పాఠాలకు ఈ పేజీ ముఖద్వారం వంటిది. ఈ పాఠాలు ప్రాథమిక అంశాలన్నిటినీ స్పృశిస్తాయి. ఈ పాఠాలు చదవడానికి ఒక్కోదానికీ కొద్ది నిముషాల సమయానికి మించి పట్టదు. కొద్ది సమయం లోనే మీరొక వికీపీడియనుగా ప్రావీణ్యత సాధించవచ్చు!

మొదలు పెట్టండి
విధానాలు, మార్గదర్శకాలు

The Wiki markup source editor కింద ఉన్న సోర్సు కోడును చూపిస్తూ సాదా టెక్స్టు ఎడిటరు లాగా పని చేస్తుంది. లింకులు తదితర అంశాలను కొద్దిపాటి కోడ్ ద్వారా సృష్టిస్తారు. ఉదాహరణ: [[భూమి]].

దిద్దుబాటు చెయ్యడం
మూలాలివ్వడం
బొమ్మలు
పట్టికలు
చర్చ పేజీలు

VisualEditor వర్డ్ ప్రాసెసరు లాగా పనిచేస్తుంది. దాని కింద ఉన్న సోర్సు కోడును దాచి ఉంచుతుంది. లింకులు తదితర అంశాలను పరికరాల పట్టీని, పాపప్ పెట్టెలనూ ఉపయోగించి దిద్దుబాటు చేస్తారు.

దిద్దుబాటు చెయ్యడం
మూలాలివ్వడం
బొమ్మలు
పట్టికలు

వికీపీడియా దారీ తెన్నూ
శైలి
ముగింపు


View all as single page