స్వరాజ్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్వరాజ్యం అంటే తనకు తానుగా పరిపలించుకోవటం. గాంధీజీ కలలు కన్నా స్వరాజ్యం రావాలంటే అందుకు సురాజ్యం మాత్రమే మార్గం