హెజీబు అచ్యుతరామయ్య

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హెజీబు అచ్యుతరామయ్య (1924 - 1996) సుప్రసిద్ధ గ్రంథాలయ కార్యకర్త.

వీరు 1924 జూన్ 4 తేదీన విజయనగరం జిల్లా వసంత గ్రామంలో జన్మించారు. హిందీ విశారద వరకు చదివి చిన్నతనం నుండే ప్రజా ఉద్యమాల వైపు మొగ్గారు. వీరు 1953లో తన గ్రామంలో పొట్టి శ్రీరాములు గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించారు. యువకుల శ్రమదానంలో దానికి భవనం నిర్మించారు. ఆ గ్రంథాలయ పురోగతికి విశేష కృషిచేశారు. తన గ్రామంలోనే కాక విజయనగరం జిల్లాలో పలు గ్రామాలలో గ్రంథాలయాలను స్థాపించేందుకు కృషిచేశారు. వీరు కొంతకాలం విజయవాడలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం కార్యాలయంలో పనిచేశారు. వీరు 1996 జూన్ 18 తేదీన పరమపదించారు.