అమ్మాయి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అమ్మాయి ని ఇంగ్లీషులో Girl అంటారు. స్త్రీగా పుట్టిన బిడ్డను అమ్మాయి పుట్టింది అంటారు.


అమ్మాయి పేరుతో నున్న తెలుగు సినిమాలు.