అల్లంరాజు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అల్లంరాజు తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

  1. అల్లంరాజు రంగశాయి కవి, ప్రముఖ తెలుగు కవి.
  2. అల్లంరాజు వెంకటరావు - సుధామ గా పేరుపొందిన కవి.
  3. అల్లంరాజు సుబ్రహ్మణ్యకవి, ప్రముఖ తెలుగు కవి.