ఇలోడియా కెనాడెన్సిస్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
canadian water weed
దస్త్రం:Elodea canadensis1 ies.jpg
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
రాజ్యం: Plantae
క్రమం: Alismatales
కుటుంబం: Hydrocharitaceae
జాతి: Elodea
ప్రజాతి: E. canadensis
ద్వినామీకరణం
Elodea canadensis
పర్యాయపదాలు

ingdom: Plantae (unranked): Angiosperms (unranked): Eudicots (unranked): Core eudicots Order: Caryophyllales Family: Amaranthaceae Genus: Gomphrena Species: G. globosa

ఇలోడియా కెనాడెన్సిస్

Elodea canadensis1 ies.jpg
ElodeaCanadensis.jpg


ఇది ఒక పుష్పించే జాతికి చెందిన వృక్షం

ఆవాసం మరియు ఉనికి[మార్చు]

ఈ మొక్క నార్త్ అమెరికాలో పుట్టినది[1]. ఇది విస్తారంగా ఐర్లాండ్, బ్రిటీష్ ఇస్లెస్ ప్రదేశం లో ఆడజాతి మొక్కలు మాత్రమే ఉన్నాయి[2].

లక్షణాలు[మార్చు]

చిన్న మొక్కలు విత్తనాలతో ఎదిగి కాండం మరియు వేర్లు నీటి అడుగున ఉన్న మట్టిలో ఎదుగుచుండును.తరువాతి దశలో కాండం నుండి వేర్లు రూపాంతరం చెందును. ఇవి నీటి పై తేలుతుండును.

బాహ్యలక్షణాలు[మార్చు]

ఆకులు నిండు పచ్చ రంగు లో ఉండును. ప్రతీ ఆకు 6 నుండి 17 మి మి పొడవు 1-4 మి మి వెడల్పు కలిగి ఉండును. ఆకులుమూడు భాగాలు ఒరల్ లను అంటిపెట్టుకుంటాయి.ఆకులు అన్ని నీటిలో మునిగి ఉండును కాని తెలుపు,లేతగులాబి రంగు కలిగిన పూలు మాత్రం నీటిపై తేలియాడుచుండును. ఇది వేర్వేరు మొక్కలు లో మగ, ఆడ పుష్పాలు ఏకలింగం కలిగి ఉండును. పువ్వులు మూడు చిన్న తెలుపు రేకల కలిగి; మగ పుష్పాలు 4.5-5 మి మి రేకుల మరియు తొమ్మిది కేసరాలు, ఆడ పుష్పాలు 2-3 mm రేకులు మూడు పోయారు తొనలు ఉన్నాయి. పండు అండాకారపు గుళిక లా ఉండి సుమారు 6 mm పొడవైన సముద్రగర్భ రైపన్ అనేక విత్తనాలు కలిగి. విత్తనాలు 4-5 mm పొడవైన, దారమును పోలిన, చిన్నగా గుండ్రటి, మరియు తృటిలో స్థూపాకారంగా ఉంటాయి. .

ఇది అనుకూలమైన పరిస్థితులు వేగంగా పెరుగుతుంది మరియు నిస్సార చెరువులు, కాలువలు, మరియు కొన్ని నెమ్మదిగా ప్రవహించే నదుల అంచున పెరుగును. ఇది ప్రకాశవంతమైన లైటింగ్ మోడరేట్ మరియు 10-25 ° C వేసవిలో నీటి ఉష్ణోగ్రతలు అవసరం.

ఇది దగ్గరగా సాధారణంగా కింద సన్నని ఆకులు కలిగి ఇలోడియా నుట్టాలి సంబంధించిన 2 mm విస్తృత. ఇది సాధారణంగా బ్రెజిలియన్ ఎగారియా డెన్సా మరియు హైడ్రిల్లా వర్టిసిల్లెటా వంటి, దాని బంధువులు నుండి భేదాన్ని చాలా సులభం. ఇవి అన్ని కాండం చుట్టూ గుచ్చాలుగా ఆకులు కలిగి; అగారియ మరియు హైడ్రిల్లా సాధారణంగా గుచ్ఛంగా నాలుగు లేదా ఎక్కువ ఆకులు కలిగినట్లయితే, ఇలోడియా సాధారణంగా గుచ్ఛంలా వారానికి మూడు ఆకులు కలిగి ఉండును.ఎగారియా డెన్శా కూడా ఆకులు పెద్దగా ఉండే,బుషర్ వృక్షం.

ఉపయోగాలు[మార్చు]

  1. అన్ని నీటి మొక్కలు సబ్మెర్జ్డ్ బాగాలు అనేక సూక్ష మరియు స్తూల అకశేరుకాలు ఆవసాలను అందిస్తాయి.
  2. ఎలొడియ వన్యప్రానులు తెలిసిన ప్రత్యుక్ష అహరంగా విలువ ఉంది. కాని కీటకాలు మరియు వెన్నెముక లేనివి వీటిని విస్త్రుతంగా ఉపయొగిస్తాయి.

మూలాలు[మార్చు]

  1. http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=220004673
  2. Hackney, P. 1992.(Ed.) Stewart and Corry's Flora of the North-east of Ireland. Institute of Irish Studies and The Queen's University of Belfast. ISBN 0-85389-446-9 (HB)ఇది ఒక పుష్పించే జాతికి చెందిన వృక్షం

ఆవాసం మరియు ఉనికి[మార్చు]

ఈ మొక్క నార్త్ అమెరికాలో పుట్టినది[1]. ఇది విస్తారంగా ఐర్లాండ్, బ్రిటీష్ ఇస్లెస్ ప్రదేశం లో ఆడజాతి మొక్కలు మాత్రమే ఉన్నాయి[2].

లక్షణాలు[మార్చు]

చిన్న మొక్కలు విత్తనాలతో ఎదిగి కాండం మరియు వేర్లు నీటి అడుగున ఉన్న మట్టిలో ఎదుగుచుండును.తరువాతి దశలో కాండం నుండి వేర్లు రూపాంతరం చెందును. ఇవి నీటి పై తేలుతుండును.

బాహ్యలక్షణాలు[మార్చు]

ఆకులు నిండు పచ్చ రంగు లో ఉండును. ప్రతీ ఆకు 6 నుండి 17 మి మి పొడవు 1-4 మి మి వెడల్పు కలిగి ఉండును. ఆకులుమూడు భాగాలు ఒరల్ లను అంటిపెట్టుకుంటాయి.ఆకులు అన్ని నీటిలో మునిగి ఉండును కాని తెలుపు,లేతగులాబి రంగు కలిగిన పూలు మాత్రం నీటిపై తేలియాడుచుండును. ఇది వేర్వేరు మొక్కలు లో మగ, ఆడ పుష్పాలు ఏకలింగం కలిగి ఉండును. పువ్వులు మూడు చిన్న తెలుపు రేకల కలిగి; మగ పుష్పాలు 4.5-5 మి మి రేకుల మరియు తొమ్మిది కేసరాలు, ఆడ పుష్పాలు 2-3 mm రేకులు మూడు పోయారు తొనలు ఉన్నాయి. పండు అండాకారపు గుళిక లా ఉండి సుమారు 6 mm పొడవైన సముద్రగర్భ రైపన్ అనేక విత్తనాలు కలిగి. విత్తనాలు 4-5 mm పొడవైన, దారమును పోలిన, చిన్నగా గుండ్రటి, మరియు తృటిలో స్థూపాకారంగా ఉంటాయి. .

ఇది అనుకూలమైన పరిస్థితులు వేగంగా పెరుగుతుంది మరియు నిస్సార చెరువులు, కాలువలు, మరియు కొన్ని నెమ్మదిగా ప్రవహించే నదుల అంచున పెరుగును. ఇది ప్రకాశవంతమైన లైటింగ్ మోడరేట్ మరియు 10-25 ° C వేసవిలో నీటి ఉష్ణోగ్రతలు అవసరం.

ఇది దగ్గరగా సాధారణంగా కింద సన్నని ఆకులు కలిగి ఇలోడియా నుట్టాలి సంబంధించిన 2 mm విస్తృత. ఇది సాధారణంగా బ్రెజిలియన్ ఎగారియా డెన్సా మరియు హైడ్రిల్లా వర్టిసిల్లెటా వంటి, దాని బంధువులు నుండి భేదాన్ని చాలా సులభం. ఇవి అన్ని కాండం చుట్టూ గుచ్చాలుగా ఆకులు కలిగి; అగారియ మరియు హైడ్రిల్లా సాధారణంగా గుచ్ఛంగా నాలుగు లేదా ఎక్కువ ఆకులు కలిగినట్లయితే, ఇలోడియా సాధారణంగా గుచ్ఛంలా వారానికి మూడు ఆకులు కలిగి ఉండును.ఎగారియా డెన్శా కూడా ఆకులు పెద్దగా ఉండే,బుషర్ వృక్షం.

ఉపయోగాలు[మార్చు]

  1. అన్ని నీటి మొక్కలు సబ్మెర్జ్డ్ బాగాలు అనేక సూక్ష మరియు స్తూల అకశేరుకాలు ఆవసాలను అందిస్తాయి.
  2. ఎలొడియ వన్యప్రానులు తెలిసిన ప్రత్యుక్ష అహరంగా విలువ ఉంది. కాని కీటకాలు మరియు వెన్నెముక లేనివి వీటిని విస్త్రుతంగా ఉపయొగిస్తాయి.

మూలాలు[మార్చు]

  1. http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=220004673
  2. Hackney, P. 1992.(Ed.) Stewart and Corry's Flora of the North-east of Ireland. Institute of Irish Studies and The Queen's University of Belfast. ISBN 0-85389-446-9 (HB)