కంకణము (ఖండకావ్యం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంకణము పుస్తక ముఖచిత్రం.

కంకణము విజయనగర సంస్థానపు ఆస్థానకవి భోగరాజు నారాయణమూర్తి రచించిన ఖండకావ్యం. ఇది 1930 సంవత్సరంలో ముద్రించబడింది.

నీటిచుక్క జీవిత చక్రాన్ని కవి ఈ కావ్యంలో వర్ణించారు. ఆవిరి కావడం, మేఘంలో చేరడం వంటి దశలు రమణీయంగా వర్ణించారు.

విషయసూచిక

[మార్చు]
 1. పూర్వచరిత్రము
 2. కంకణము మేఘంబై సంచరించుట
 3. గంధర్వగానవినోదము
 4. సూర్యాస్తమయము
 5. కంకణము వాయువశం బగుట
 6. వాయునిరసనము
 7. అంధకారవర్ణనము
 8. మెఱపులు - నక్షత్రములు
 9. భూపతనముగాకుండ గంకణ మీశ్వరుని బ్రార్థించుట
 10. వాయువిజృంభణము
 11. గాలివానలో గంకణము సాగరమున బడుట
 12. సాగరము లోని కంకణము
 13. ముక్తాసక్తితో గంకణము రాముని బ్రార్థించుట
 14. కంకణము ముక్తయై తరించుట

మూలాలు

[మార్చు]
Wikisource
Wikisource
తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు: