గిన్నికోడి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గిన్నికోడి
Helmeted Guineafowl, Numida meleagris
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Numididae

Genera

గిన్నికోడి (ఆంగ్లం Guineafowl) ఒక రకమైన పక్షి జాతికి చెందినది. మామూలు కోళ్ల వలెనే వీటిని కూడ రైతులు తమ ఇళ్ల వద్ద పెంచుకుంటారు. ఇవి కూడ గ్రుడ్లు పెట్టి పిల్లలను పొదుగుతాయి. కాని అన్ని కోళ్ల కన్నా ఇవి కొంచె ప్రత్యేకంగా వుంటాయి. అన్ని కోళ్ల లాగ వీనిని గూళ్లలోను, గంపల కింద పెట్టరు. ఇవి ఇళ్ల దగ్గర ఉన్న చెట్ల కొమ్మల మీద రాత్రులందు నివిసిస్తాయి. వీటి అరుపు నెమలి అరుపు లాగ వుంటుంది. ఇవి వున్న ఇంటి యందు పాములు రావు. వీటిని సీటి కోళ్లు లేదా సీమ కోళ్లు అని కూడా అంటారు.

టెక్సాస్లోని ఒక గడ్డిబీడులో స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్న గినియాఫౌల్ మంద