చర్చ:అంజు బాబీ జార్జ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంజు బాబీ జార్జ్ వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2008 సంవత్సరం, 09 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


అంజు బాబీ జార్జ్ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2008 సంవత్సరం, 48 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia

ఫొటో దొరికితే మొదటి పేజీ (ఈ వారం) వ్యాసంగా ప్రతిపాదించవచ్చును. --కాసుబాబు 19:19, 17 డిసెంబర్ 2007 (UTC)

వైజా సత్య గారు పోటో పెట్టారు. ఇక ఈ వారం వ్యాసం గా పెట్టడమే తరువాయి.C.Chandra Kanth Rao 19:42, 17 డిసెంబర్ 2007 (UTC)