చర్చ:ఉడుము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Camera-photo.svg
ఈ వ్యాసాన్ని ఆకర్షణీయంగా అభివృద్ధి చేసే దిశగా వ్యాసం లో బొమ్మ(ఫోటో) లేదా బొమ్మలు(పొటోలు) కోరడమైనది. బొమ్మలు అప్ లోడ్ చేసే సహాయానికి చూడండి.

రాజశేఖర్ గారు, Skunk వ్యాసానికి తెలుగు అనువాదముగా నేను వ్రాసిన వ్యాసమునకు మీరు వ్రాసిన విమర్శను చూసాను. ఆ జంతువు కూడా ఒక రకమైన ఉడుము అని నిర్ధారించుకున్న తరువాతనే నేను ఆ విధముగా అనువదించాను. అది పొరపాటు అని మీరు ఖచ్చితముగా చెబితే తగిన మార్పులు చెయ్యగలను. ధన్యవాదములు.

  • క్షమించండి. స్కంక్ ఉడుము కాదు. Monitor Lizard Nomenclature లో తెలుగులో ఉడుము గా పేర్కొనబడినది. అందువలన తొలగిస్తున్నాను.Rajasekhar1961 07:57, 17 డిసెంబర్ 2010 (UTC)
  • Iguana==ఉడుము అని కూడా అర్ధము ఉన్నది. ఒకసారి చూడండి.

జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 08:07, 17 డిసెంబర్ 2010 (UTC)

    • Iguana ను కొన్ని దేశాలలో ఉడుముతో భ్రమ పడుతున్నట్లుగా కూడా Monitor Lizard Nomenclature లో చెప్పారు.Rajasekhar1961 08:09, 17 డిసెంబర్ 2010 (UTC)
  • Monitor lizard లేదా Guana అంటే ఉడుము అని వాడుతున్నారు.

జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 08:15, 17 డిసెంబర్ 2010 (UTC)

  • iguanid అంటే ఉడుము అని కూడా వాడుతున్నారు.

జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 08:25, 17 డిసెంబర్ 2010 (UTC)