చర్చ:పిన్‌కోడ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • ఈ పేజీకి సరైన వర్గం పేరును సూచించండి, లేదా సరైన వర్గంలో చేర్చండి. అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ) 12:31, 8 నవంబర్ 2013 (UTC)
  • వ్యాస సమాచారం ప్రకారం చూస్తే వ్యాసం పేరును భారతీయ పిన్‌కోడ్‌గా మార్చవలసి వస్తుంది. సి. చంద్ర కాంత రావు- చర్చ 20:07, 9 నవంబర్ 2013 (UTC)
కోడ్ అనే వ్యాసానికి వర్గం:చిహ్నాలు, వున్నది. అలాగే ఆ వ్యాస విభాగంలోని ఇవికూడా చూడండి లో [పిన్ కోడు] వున్నది. అందుకే వర్గం చిహ్నాలు ఉదహరించాను. మీరన్నట్టు వర్గం:భారత తపాలా వ్యవస్థ సరైనది. అలాగే వ్యాసం పేరు కూడా భారతీయ తపాలా కోడ్, భారతీయ పిన్ కోడు, సరైన పేర్లు. భారతీయ పిన్ కోడు గా మార్చవచ్చు. అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ) 22:27, 9 నవంబర్ 2013 (UTC)