చిరంజీవులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిరంజీవులు అనగా మరణం లేనివారు.

భారత పురాణాలలో కొందరిని చిరంజీవులుగా పేర్కొంటారు.

జాంబవంతు ఇంకా


సినిమాలు‌‌