దశ జయంతులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. మత్స్య జయంతి (చైత్ర బహుళ పంచమి)
  2. కూర్మ జయంతి ( జ్యేష్ఠ బహుళ ద్వాదశి)
  3. వరాహ జయంతి (చైత్ర బహుళ త్రయోదశి)
  4. నృసింహ జయంతి (వైశాఖ శుద్ధ నవమి)
  5. వామన జయంతి ( బాధ్ర పద శుద్ధ ద్వాదశి)
  6. పరశురామ జయంతి(మార్గశిర బహుళ తదియ)
  7. శ్రీరామ జయంతి ( చైత్ర శుద్ధ నవమి. జన్మ నవమి)
  8. బలరామ జయంతి ( వైశాఖ శుద్ధ తదియ) శ్రీకృష్ణ జయంతి (శ్రావణ బహుళ అష్టమి)
  9. బౌద్ధ జయంతి (బాధ్ర పద శుద్ధ షష్ఠి)
  10. కల్కి జయంతి ( బాధ్ర పద శుద్ధ విదియ)