నిక్టాజినేసి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిక్టాజినేసి
దస్త్రం:Mirabilis jalapa yellow.jpg
Garden Four O'Clock (Mirabilis jalapa) flowers
Scientific classification
Kingdom
(unranked)
(unranked)
(unranked)
Order
Family
నిక్టాజినేసి

Tribes

Boldoeae
Bougainvilleeae
Caribeeae
Colignonieae
Leucastereae
Nyctagineae
Pisonieae

Synonyms

Allioniaceae Horan.
Bougainvilleaceae J.Agardh
Mirabilidaceae W.R.B.Oliv.
Pisoniaceae J.Agardh[1]

నిక్టాజినేసి (లాటిన్ Nyctaginaceae) పుష్పించే మొక్కలలో ఒక కుటుంబం.

ప్రజాతులు[మార్చు]

Tribe Boldoeae
Tribe Bougainvilleeae
Tribe Caribeeae
Tribe Colignonieae
Tribe Nyctagineae
Tribe Leucastereae
Tribe Pisonieae

మూలాలు[మార్చు]

  1. "Family: Nyctaginaceae Juss., nom. cons". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. 2003-01-17. Archived from the original on 2009-05-06. Retrieved 2010-10-18.
  2. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Boldoeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  3. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Bougainvilleeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  4. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Caribeeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  5. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Colignonieae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  6. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Nyctagineae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  7. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Leucastereae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  8. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Pisonieae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.