నిక్టాజినేసి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిక్టాజినేసి
దస్త్రం:Mirabilis jalapa yellow.jpg
Garden Four O'Clock (Mirabilis jalapa) flowers
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
నిక్టాజినేసి

Tribes

Boldoeae
Bougainvilleeae
Caribeeae
Colignonieae
Leucastereae
Nyctagineae
Pisonieae

Synonyms

Allioniaceae Horan.
Bougainvilleaceae J.Agardh
Mirabilidaceae W.R.B.Oliv.
Pisoniaceae J.Agardh[1]

నిక్టాజినేసి (లాటిన్ Nyctaginaceae) పుష్పించే మొక్కలలో ఒక కుటుంబం.

ప్రజాతులు[మార్చు]

Tribe Boldoeae
Tribe Bougainvilleeae
Tribe Caribeeae
Tribe Colignonieae
Tribe Nyctagineae
Tribe Leucastereae
Tribe Pisonieae

మూలాలు[మార్చు]

  1. "Family: Nyctaginaceae Juss., nom. cons". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. 2003-01-17. Archived from the original on 2009-05-06. Retrieved 2010-10-18.
  2. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Boldoeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  3. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Bougainvilleeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  4. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Caribeeae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  5. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Colignonieae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  6. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Nyctagineae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  7. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Leucastereae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.
  8. "GRIN Genera of Nyctaginaceae tribe Pisonieae". Germplasm Resources Information Network. United States Department of Agriculture. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2010-10-18.