నేతోస్టొమాటా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నేతోస్టొమాటా
కాల విస్తరణ: Late Ordovician - Recent
నేతోస్టొమాటా; ముఖంలో హనువును కలిగిన సకశేరుకాలు.
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Subphylum:
Infraphylum:
నేతోస్టొమాటా
Subgroups

నేతోస్టొమాటా లేదా హనుముఖులు (Gnathostomata) సకశేరుకాలలో దవడ కలిగిన జంతువులు. చేపలు దగ్గర నుండి క్షీరదాలు వరకు గల సకశేరుకాలన్నీ ఈ ఉపవర్గంలో చేరతాయి. వీటన్నిటికి దవడలుండటం ముఖ్య లక్షణం.

వర్గీకరణ[మార్చు]

Subphylum సకశేరుకాలు
├─(unranked) Gnathostomatomorpha
└─Infraphylum నేతోస్టొమాటా
  ├─Class Placodermi - extinct (armored gnathostomes)
  └Microphylum Eugnathostomata (true jawed vertebrates)
  ├─Class Chondrichthyes (cartilaginous fish)
  └─(unranked) Teleostomi (Acanthodii & Osteichthyes)
   ├─Class Acanthodii - extinct ("spiny sharks")
   ├Superclass Osteichthyes (bony fish)
   │ ├─Class Actinopterygii (ray-finned fish)
   │ └─Class Sarcopterygii (lobe-finned fish)
   └Superclass Tetrapoda
    ├─Class ఏంఫీబియా (amphibians)
    └(unranked) Amniota (amniotic egg)
     ├─Class Sauropsida (reptiles or sauropsids)
     │ └─Class పక్షులు (birds)
     └─Class Synapsida
      └─Class క్షీరదాలు (mammals)
 
Note: lines show evolutionary relationships.