నేతోస్టొమాటా

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
colspan=2 style="text-align: center; background-color: transparent; text-align:center; border: 1px solid red;" | నేతోస్టొమాటా
Temporal range: Late Ordovician - Recent
నేతోస్టొమాటా; ముఖంలో హనువును కలిగిన సకశేరుకాలు.
colspan=2 style="text-align: center; background-color: transparent; text-align:center; border: 1px solid red;" | శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
రాజ్యం: ఏనిమేలియా
విభాగం: కార్డేటా
ఉప వర్గం: సకశేరుకాలు
Infraphylum: నేతోస్టొమాటా
colspan=2 style="text-align: center; background-color: transparent; text-align:center; border: 1px solid red;" | Subgroups

నేతోస్టొమాటా లేదా హనుముఖులు (Gnathostomata) సకశేరుకాలలో దవడ కలిగిన జంతువులు. చేపలు దగ్గర నుండి క్షీరదాలు వరకు గల సకశేరుకాలన్నీ ఈ ఉపవర్గంలో చేరతాయి. వీటన్నిటికి దవడలుండటం ముఖ్య లక్షణం.

వర్గీకరణ[మార్చు]

Subphylum సకశేరుకాలు
├─(unranked) Gnathostomatomorpha
└─Infraphylum నేతోస్టొమాటా
   ├─Class Placodermi - extinct (armored gnathostomes)
   └Microphylum Eugnathostomata (true jawed vertebrates)
     ├─Class Chondrichthyes (cartilaginous fish)
     └─(unranked) Teleostomi (Acanthodii & Osteichthyes)
       ├─Class Acanthodii - extinct ("spiny sharks")
       ├Superclass Osteichthyes (bony fish)
       │  ├─Class Actinopterygii (ray-finned fish)
       │  └─Class Sarcopterygii (lobe-finned fish)
       └Superclass Tetrapoda
         ├─Class ఏంఫీబియా (amphibians)
         └(unranked) Amniota (amniotic egg)
           ├─Class Sauropsida (reptiles or sauropsids)
           │ └─Class పక్షులు (birds)
           └─Class Synapsida
             └─Class క్షీరదాలు (mammals)
 
Note: lines show evolutionary relationships.