పందెం ఎడ్లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పోటీల కోసం లేదా పందేల కోసం ప్రత్యేకంగా పెంచే ఎద్దులను పందెం ఎడ్లు అంటారు. ఈ ఎద్దులను ఆదాయం కోసం కన్నా పేరు ప్రతిష్టల కోసం ప్రత్యేకంగా పెంచుతారు. ఈ ఎద్దులకు ప్రత్యేక ఆహారాన్నివ్వడంతో పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ పందేలకు ముఖ్యంగా ఒంగోలు జాతి ఎద్దులను ఉపయోగిస్తారు. పూర్వం నుంచే ఎడ్ల పోటీల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎద్దులను పెంచేవారు. ముఖ్యంగా బండ లాగుడు పోటీల కోసం ఈ ఎద్దులను పెంచుతారు.

ఎడ్ల పోటీ[మార్చు]

ఎద్దులతో బండ లాగించడం లేదా బండ్లు లాగించడం లేదా బండిని వేగంగా నడిపించడం వంటివి పోటీలా నిర్వహించే కార్యక్రమాన్ని ఎడ్లపోటీ అంటారు. ఈ పోటీలను బహిరంగంగా నిర్వహించి బహుమతులను కూడా ఇస్తారు, ఈ పోటీలు సాధారణంగా ఒక ప్రత్యేక సందర్భంలో నిర్వహిస్తారు. కొన్ని తిరునాళ్లలో వార్షికంగా ఈ ఎడ్ల పోటీలను నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ పోటీలలో ఎద్దులకు ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా ఇస్తారు. ఈ పోటీలను ప్రజలు చాలా ఆసక్తిగా చూస్తారు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో జరిగే ఈ పోటీలను తిలకించేందుకు దూరదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వేలాది మంది వస్తారు. ఈ పోటీల నిర్వహణ సమయంలో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశమున్నందున పోలీసువారు కొన్ని నియమాలను సూచించి పోటీలు సక్రమంగా జరిగేలా సహకరిస్తారు. ఈ ఎడ్లపోటీ లేదా ఎడ్లపందెం తెలుగు వారి సంస్కృతిలో ఒక భాగమైంది.