పులహస్త్య మహర్షి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • ఋషి పులహస్త్య, రిషి పులహస్త్య లేదా పులహస్త్య లేదా' 'పులహస్త్య మహర్షి

వివాహము[మార్చు]

సంతానం[మార్చు]

తపస్సు[మార్చు]

  • పులహస్త్య మహర్షి సంసారమును వదలి సర్వ సంగ పరిత్యాగి అయి, తీవ్ర తపము చేయ వలెనన్న ఉద్దేశముతో తృణబిందు ఆశ్రమమునకు చేరుకొని, అక్కడ మహోగ్ర తపము చేయుట జరిగింది. తపము చేయు ఆ సమయములో మద యౌవనంలో ముద్దులు మూట కట్టుకున్న యువతులు విలాస హాసములతో విచ్చలవిడిగా ఆ ప్రదేశములో పులహస్త్య మహర్షికి తపోభంగము జరుగు విధముగా తిరుగు చుండగా, పులహస్త్య మహర్షి తన మనస్సు చలించు చుండగా, వెను వెంటనే వారిని ఉద్దేశించి, ఓ లీలావతులారా! ఇది మొదలు నా కంటబడిన ఏ స్త్రీ అయిననూ తన కన్యత్వము పోగొట్టుకొని వెంటనే గర్భము కలుగునని శపించుట జరిగి పోయింది. ఈ మాటలు విన్న చేఁపలవంటి కన్నులుగల ఆఁడువారు అచ్చట నున్న ప్రదేశము నుండి వెంటనే వదలి, వెడలి పోయారు.

సూచనలు[మార్చు]

  • Buck, William. Ramayana. Berkeley: University of California Press, 1976.
  • Dowson, John (1820-1881). A classical dictionary of Hindu mythology and religion, geography, history, and literature. London: Trübner, 1879 [Reprint, London: Routledge, 1979]. This book is in the public domain (and no copyright notice appears in the latest edition).