ప్రియ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రియ, ప్రియం, ప్రియము, ప్రియమైన విశేషణంగా Dear, beloved, desired. ఇష్టమైన అని అర్ధం.