బైనరీ కోడ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ASCII బైనరీలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న Wikipedia (వికీపీడియా) పదం.

బైనరీ కోడ్ అనేది సాధారణ పాఠ్యాన్ని గానీ (text), కంప్యూటరుకు ఇచ్చే ఆదేశాలను (Computer instructions) గానీ, లేదా ఇతర డేటాను కేవలం రెండు చిహ్నాలతో సూచించే పద్ధతి. సాధారణంగా ఈ రెండు చిహ్నాలు ద్విసంఖ్యామానంలో ఉపయోగించే 0, 1 లతో సూచిస్తుంటారు. బైనరీ కోడ్ పాఠ్యంలోని ప్రతి అక్షరానికి (character), ఆదేశానికి గానీ బిట్స్ అనబడే 0, 1 లతో ఒక నిర్మాణ క్రమాన్ని (pattern) నిర్దేశిస్తుంది. ఉదాహరణకు 8 బిట్లతో కూడిన ఒక వరస (బైట్) (string) 256 అక్షరాలను సూచించేందుకు సరిపోతుంది. దీంతో ఇంగ్లీషు భాషలోని అక్షరాలు కాక కొన్ని ప్రత్యేకమైన చిహ్నాలు సూచించడానికి ఒక బైట్ సరిపోతుంది.

చరిత్ర[మార్చు]

ఆధునిక ద్విసంఖ్యామానం, దానిని ఆధారంగా చేసుకున్న బైనరీ కోడ్ గాట్ ఫ్రెడ్ లీబ్నిట్జ్ 1689 లో Explication de l'Arithmétique Binaire పేరుతో రాసిన ఒక పేపర్ లో ప్రస్తావించబడింది. ఇది "Explanation of the binary arithmetic" పేరుతో ఆంగ్లం లోకి అనువదించారు. ఇందులో కేవలం 0, 1 అంకెలను మాత్రమే వాడటం వల్ల ఉపయోగాలు తెలియజేశాడు. అలాగే దీనికి చైనీయుల సంజ్ఞామానమైన ఫు క్జి (Fu Xi) కి గల సంబంధాన్ని గురించి కూడా కొంత వివరించాడు.[1]

మూలాలు[మార్చు]

  1. Leibniz G., Explication de l'Arithmétique Binaire, Die Mathematische Schriften, ed. C. Gerhardt, Berlin 1879, vol.7, p.223; Engl. transl.[1]