మూస:డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే
డార్జిలింగ్ బజార్
0 km 
0 mi 
డార్జిలింగ్
బటాసియా లూప్ (లూప్ నం. 5)
7 km 
4 mi 
ఘుం
జోర్ బంగళా
రోంగ్‌బుల్
16 km 
10 mi 
సొనాడా
దిలారాం
24 km 
15 mi 
తుంగ్
జిగ్ జాగ్
31 km 
19 mi 
కుర్సియాంగ్
38 km 
24 mi 
మహానది
జిగ్ జాగ్ Nº 6
44 km 
27 mi 
గయాబారి
ఎగని పాయింట్ (లూప్ Nº 4)
Tindharia(పి,ఎం,ఓ,)
50 km 
31 mi 
తిన్ధారియా
జిగ్ జాగ్ Nº 3
జిగ్ జాగ్ Nº 2
చుంభట్టి
లూప్ Nº 3
జిగ్ జాగ్ Nº 1 (1942 ప్రారంభ మైనది)
లూప్ Nº 2 (1942 తొలగించ బడినది)
62 km 
39 mi 
రాంగ్‌టాంగ్
హిల్ కార్ట్ రోడ్
లూప్ Nº 1
(removed 1991;
repl. w/ longer route)
హిల్ కార్ట్ రోడ్
 
మహానంద వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
  హిల్ కార్ట్ రోడ్
70 km 
43 mi 
NH31-IN.svg ఎన్‌హెచ్ 31
80 km 
50 mi 
80 km 
50 mi 
Mahananda River
Burdwan Road
Vivekananda Road
Hill Cart Road/St. Feeder Road
83 km 
52 mi 
Bagrakote level crossing
broad gauge lines
88 km 
55 mi 
New Jalpaiguri
elev. 100 మీటర్లు (330 అ.)
(opened 1964)
broad gauge lines