మూస:డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే
డార్జిలింగ్ బజార్
0 km 
0 mi 
డార్జిలింగ్
బటాసియా లూప్ (లూప్ నం. 5)
7 km 
4 mi 
ఘుం
జోర్ బంగళా
రోంగ్‌బుల్
16 km 
10 mi 
సొనాడా
దిలారాం
24 km 
15 mi 
తుంగ్
జిగ్ జాగ్
31 km 
19 mi 
కుర్సియాంగ్
38 km 
24 mi 
మహానది
జిగ్ జాగ్ Nº 6
44 km 
27 mi 
గయాబారి
ఎగని పాయింట్ (లూప్ Nº 4)
Tindharia(పి,ఎం,ఓ,)
50 km 
31 mi 
తిన్ధారియా
జిగ్ జాగ్ Nº 3
జిగ్ జాగ్ Nº 2
చుంభట్టి
లూప్ Nº 3
జిగ్ జాగ్ Nº 1 (1942 ప్రారంభ మైనది)
లూప్ Nº 2 (1942 తొలగించ బడినది)
62 km 
39 mi 
రాంగ్‌టాంగ్
హిల్ కార్ట్ రోడ్
లూప్ Nº 1
(removed 1991;
repl. w/ longer route)
హిల్ కార్ట్ రోడ్
 
మహానంద వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం
  హిల్ కార్ట్ రోడ్
70 km 
43 mi 
ఎన్‌హెచ్ 31
80 km 
50 mi 
80 km 
50 mi 
Mahananda River
Burdwan Road
Vivekananda Road
Hill Cart Road/St. Feeder Road
83 km 
52 mi 
Bagrakote level crossing
broad gauge lines
88 km 
55 mi 
New Jalpaiguri
elev. 100 మీటర్లు (330 అ.)
(opened 1964)
broad gauge lines