మూస:బాదామి చాళుక్య రాజులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು
బాదామి చాళుక్యులు
Badami Chalukya
(543–753)
పులకేశి (543–566)
కీర్తివర్మ I (566–597)
మంగవేశ (597–609)
పులకేశి II (609–642)
విక్రమాదిత్య I (655–680)
వినయాదిత్య (680 -696)
విజయాదిత్య (696–733)
విక్రమాదిత్య II (733–746)
కీర్తివర్మ II (746–753)
దంటిదుర్గ
(రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం)
(735–756)