మూస:Calculation results

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Calculation results
Addition (+)
Subtraction (−)
Multiplication (×)
Division (÷)
Modulation (mod)
Exponentiation
nth root (√)
Logarithm (log)