మొమోర్డికా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మొమోర్డికా
Bitter melon (Momordica charantia)
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Subtribe:
Genus:
మొమోర్డికా

జాతులు

See text.

Synonyms

మొమోర్డికా (లాటిన్ Momordica) పుష్పించే మొక్కలలోని కుకుర్బిటేసి కుటుంబానికి చెందిన ప్రజాతి.

కొన్ని జాతులు[మార్చు]

Momordica aculeata Poir.
Momordica acuminata Merr.
Momordica affinis De Wild.
Momordica amaniana Cogn.
Momordica angolensis R.Fernandes
Momordica angustisepala Harms
Momordica anigosantha
Hook.f.
Momordica auriculata Noronha
Momordica balsamina L.
Momordica bequaertii De Wild.
Momordica boivinii Baill.
Momordica bracteata Hutch & Dalziel
Momordica bricchettii Chiov.
Momordica cabrae (Cogn.) C.Jeffrey
Momordica calantha Gilg
Momordica camerounensis Keraudren
Momordica chinensis Hort.
Momordica clematidea Sond.
మొమోర్డికా కరన్షియా L. - కాకర
Momordica cissoides Planch. ex Benth.
Momordica clarkeana King
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. - Gac
Momordica cogniauxiana De Wild.
Momordica cordata Cogn.
Momordica coriacea Cogn.
Momordica corymbifera Hook.f.
Momordica cymbalaria Hook.f.
Momordica denticulata Miq.
Momordica denudata C.B.Clarke
Momordica dictyosperma Griseb
మొమోర్డికా డయాకా Roxb. ex Willd. - ఆగాకర
Momordica diplotrimera Harms
Momordica dissecta Baker
Momordica eberhardtii Gagnep.
Momordica enneaphylla Cogn.
Momordica fasciculata Cogn.
Momordica foetida Schumach.
Momordica gabonii Cogn.
Momordica glabra Zimmerman
Momordica gracilis De Wild. & T.Durand
Momordica grandibracteata Gilg
Momordica henriquesii Cogn.
Momordica involucrata E.Mey.
Momordica jeffreyana Keraudren

   

Momordica laotica Gagnep.
Momordica laurentii De Wild.
Momordica leiocarpa Gilg
Momordica littorea Thulin
Momordica macrantha Gilg
Momordica macrophylla Gage
Momordica mannii Hook.f.
Momordica marlothi Harms
Momordica martinicensis Hook. ex Wien.
Momordica meloniflora
Hand.-Mazz.
Momordica microphylla Chiov.
Momordica mossambica H.Schaef.
Momordica multicrenulata
Cogn.
Momordica multiflora Hook.f.
Momordica obtusisepala Keraudren
Momordica parvifolia Cogn.
Momordica pauciflora Cogn. ex Harms
Momordica pedisecta Ser.
Momordica peteri A.Zimm.
Momordica pterocarpa Hochst.
Momordica pycnantha Harms
Momordica racemiflora Cogn.
Momordica repens Bremek.
Momordica rostrata A.Zimm.
Momordica rumphii W.J.De Wilde
Momordica runssorica Gilg
Momordica rutshuruensis
De Wild.
Momordica sahyadrica Kattuk. & V.T.Antony
Momordica schinzii Cogn. ex Schinz
Momordica schliebenii Harms
Momordica sessilifolia Cogn.
Momordica silvatica Jongkind
Momordica somalensis Chiov.
Momordica suringarii Cogn.
Momordica thollonii Cogn.
Momordica tonkinensis Gagnep.
Momordica trifoliolata Hook.f.
Momordica welwitschii Hook.f.
Momordica wildemaniana Cogn.