రాజనాల వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజనాల వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి (1860 - 1935) సుప్రసిద్ధ గాయకులు. వీరినే పల్లవి వెంకటప్పయ్య అనే వేరొక పేరు ఉండేది.

వీరు గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడులో జన్మించారు. వీరు చిన్నతనంలోనే సంగీతం మీద అభిరుచి కలిగి సుసర్ల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి గారి వద్ద సంగీతంలో శిక్షణ పొందారు. తర్వాత పలుప్రాంతాలలో కచేరీలు చేసి గొప్ప సంగీతవేత్తగా పేరుపొందారు. వీరు సంగీత విద్యను శాస్త్రీయ రీతిలో శిష్యులకు అన్నదానంతో పాటుగా బోధించేవారు.

వీరి శిష్యులలో వారణాసి రామసుబ్బయ్య, షేక్ సిలార్ సాహెబ్, పెదమౌలానా, చినమౌలానా పేర్కొనదగినవారు. వీరి కుమారులు రాజనాల వెంకట్రామయ్య కూడా సంగీత విద్వాంసులుగా పేరుపొందారు.