వాడుకరి:K.Venkataramana/చేయవలసిన పనులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కృషి చేసిన ప్రాజెక్టులు[మార్చు]

విజ్ఞాన శాస్త్ర వ్యాసాలు[మార్చు]

 • భౌతిక శాస్త్రము లోని పదాల వ్యాసాలను అభివృద్ధి చేయుట.
 • రసాయన శాస్త్ర పదాల కొరకు పారిభాషిక పదకోశం తయారుచేసి అందలి వ్యాసాలను విస్తరించుట.
 • గణిత శాస్త్రమునందలి వివిధ పదాల పారిభాషిక పదకోశం తయారుచేసి అందలి వ్యాసాలను వృద్ధి చేయుట.
 • "మీకు తెలుసా" శీర్షిక కొరకు విశేషమైన, ఆశక్తికరమైన వ్యాసాలను తయారుచేయుట.
నిర్వహణా పనులు
 • కొత్త పేజీలను పరిశీలించి, కొత్తవారికి సరైన మార్గనిర్దేశం చేయుట.
 • వికీ ట్రెండ్స్ లో అధిక వీక్షణలు గల వ్యాసాలను అభివృద్ధి చేయుట.
 • వ్యాసాలను విలీనం చేయుట.
 • ఆంగ్ల వ్యాసాలను అనువాదం చేయుట.
 • కొత్త వ్యాసాలకు వికీకరణలు చేయుట.
 • వివిధ వ్యాసాలలో సంబంధిత మూసలు చేర్చుట.
 • వివిధ వ్యాసాలకొరకు కొత్తమూసలు తయారుచేయుట, ఆంగ్ల మూసలు అనువదించుట.
 • వర్గాలు లేనిపేజీలను సరైన రీతిలో వర్గీకరించుట.
 • వ్యాసాలను శుద్ధి చేయుట.
 • మొలక వ్యాసాలను విస్తరించుట.
 • విశేష వ్యాసాలను "ఈ వారం వ్యాసం " కొరకు గుర్తించుట.
 • నూతన వికీపీడియనులకు తగురీతిలో మార్గనిర్దేశం చేయుట, సహకరించుట.
 • విశేష వ్యాసాలను అభివృద్ధి చేయుట.


ఇతరములు
 • మొదటి పేజీలో "మీకు తెలుసా" శీర్షికలో కొత్తవిషయాలు చేర్చుట.(గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సమర్థవంతంగా నిర్వహింపబడుతున్నది)
 • "చరిత్రలో ఈ రోజు" శీర్షికలో అనేక మంది ప్రముఖుల జనన,మరణ వివరములు మరియు ముఖ్యమైన ఘట్టాలను చేర్చుట.(కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నది)
 • "ఈ వారం వ్యాసం" ఆయా వారములలో ప్రాముఖ్యమైన అంశముల ఆధారంగా చేర్చుట. (నిరంతరం జరుగుతున్నది)
 • ఆటోవికీ బ్రౌసర్ ద్వారా శుద్ధికార్యక్రమాలు చేపట్టుట. (నిరంతరం జరుగుతున్నది.)