వాడుకరి:K.Venkataramana/వ్యాసాల అభివృద్ధి ఉద్యమం 2021 ఏప్రియల్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాసాల అభివృద్ధి ఉద్యమం - 01.04.2021 నుండి 30.04.2021

వికీపీడియాలో మొలకల అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమం మొదటిసారిగా 2020 ఏప్రిల్ 1 నుండి 30 వరకు మొలకల అభివృద్ధి ఉద్యమం 2020 నిర్వహించుకున్నాం. ఆ తరువాత జూన్ నుండి ఆగష్టు వరకు మొలకల విస్తరణ ఋతువు 2020 నిర్వహించుకున్నాం.ఈ రెండు కార్యక్రమలలో సుమారు 2000 పై చిలుకు మొలక వ్యాసాలు అభివృద్ధి చేయుట మనందరం గర్వించతగ్గ విషయం.మొలకపేజీల నియంత్రణ విధానం 2013 ఏప్రిల్ 1 నుండి సముదాయం అమలులోకి తీసుకు వచ్చింది.దీనిని పురష్కరించుకొని "ద్వితీయ వార్షిక మొలకలు అభివృద్ధి కార్యక్రమం-2021" అనే కార్యక్రమం 2021 ఏప్రిల్ 1 నుండి నిర్వహించటానికి ఈ ప్రాజెక్టుపేజీ రూపొందించటమైనది.

ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నేను విస్తరించిన వ్యాసాలు[మార్చు]

క్రమ

సంఖ్య

విస్తరణ తేదీ వ్యాసంపేరు మొలక వర్గం ముందు

పరిమాణం

తరువాత

పరిమాణం

చేర్చిన

బైట్లు

వ్యాస సృష్టి కర్త వ్యాసం సృష్టించిన తేదీ
1 31.03.2021 ప్రతిజ్ఞ (1953 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1064 3286 2222 Vyzbot 06.09.2006
2 31.03.2021 దువ్వూరి (ఇంటి పేరు) పేర్ల మొలక వ్యాసాలు 1240 2684 1444 Rajasekhar1961 03.09.2008
3 31.03.2021 మంగతాయారు టిఫిన్ సెంటర్ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1241 2956 1715 B.K.Viswanadh 02.03.2008
4 01.04.2021 మినిస్టర్ మహాలక్ష్మి తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 362 2236 1874 Vyzbot 31.08.2006
5 01.04.2021 లీడర్ (1995 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 361 3188 2827 Vyzbot 31.08.2006
6 01.04.2021 తెల్ల గులాబీలు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 358 2633 2275 Vyzbot 11.10.2006
7 01.04.2021 ధర్మ పోరాటం ‎ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 547 3971 3424 Vyzbot 18.08.2006
8 01.04.2021 రారా క్రిష్ణయ్య తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 546 3306 2760 Vyzbot 02.09.2006
9 01.04.2021 వంశ గౌరవం తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 545 3279 2734 Vyzbot 01.09.2006
10 01.04.2021 మాయలాడి తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 545 2877 2332 Vyzbot 31.08.2006
11 01.04.2021 శభాష్ వదిన తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 548 3268 2720 Mpradeepbot 03.07.2007
12 01.04.2021 రాముడే దేముడు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 548 3635 3087 Vyzbot 02.09.2006
13 03.04.2021 పెళ్ళి కాని ప్రసాద్ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 968 3466 2498 Rajasekhar1961 21.11.2011
14 03.04.2021 ఉప్పలపాటి వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 968 2866 1898 Rajasekhar1961 22.10.2009
15 03.04.2021 చంద్రరేఖా విలాపం పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 968 6505 5537 : 61.17.45.50 15.08.2007
16 03.04.2021 ధర్మం దారి తప్పితే తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 966 2761 1795 Vyzbot 18.08.2006
17 03.04.2021 పేజీ ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 965 2405 1440 YVSREDDY 26.02.2016
18 03.04.2021 మన్నన్ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 965 3695 2730 Veera.sj 09.06.2009
19 03.04.2021 అక్షరాల మొలక వ్యాసాలు 964 3116 2152 Krishnareddy.mech 20.01.2009
20 04.04.2021 రాజు రాణీ జాకి తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 362 2823 2461 Vyzbot 02.09.2006
21 04.04.2021 నాగ శక్తి తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 362 2196 1834 Vyzbot 01.09.2006
22 04.04.2021 కుర్రాళ్ళ రాజ్యం తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 416 2252 1836 Vyzbot 31.08.2006
23 04.04.2021 హలో యమ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 360 2736 2376 Vyzbot 23.08.2006
24 04.04.2021 జీవితాలు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 356 3036 2680 Vyzbot 01.09.2006
25 04.04.2021 స్వతంత్రానికి ఊపిరి పోయండి తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 364 2583 2219 Vyzbot 11.10.2006
26 04.04.2021 ప్రేమించేది ఎందుకమ్మా తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 364 3537 3173 Vyzbot 06.09.2006
27 04.04.2021 దళం తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 364 7380 7016 Vyzbot 18.08.2006
28 04.04.2021 మేలుకొలుపు (1956 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 528 4371 3843 Vyzbot 31.08.2006
29 05.04.2021 వృక్షాసనం జీవన విధాన మొలక వ్యాసాలు 2146 3753 1607 Rajasekhar1961 09.02.2008
30 05.04.2021 మైసమ్మ పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2144 8545 6401 Bhaskaranaidu 25.02.2014
31 05.04.2021 దుర్వాయుగ్మం వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 2104 3491 1387 Sai priyanka27 07.02.2014
32 05.04.2021 పాండురంగడు (2008 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 2106 3615 1509 Raviteja 04.02.2008
33 05.04.2021 హలో ఫ్రెండ్ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 335 4438 4103 Vyzbot 23.08.2006
34 05.04.2021 ఆకురాతి గోపాలకృష్ణ వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2057 3101 1044 Nrahamthulla 08.09.2012
35 05.04.2021 మునీశ్వరుడు వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 3097 2509 -588 K.Venkataramana 36.01.2014
36 05.04.2021 శేఖర్ గురేర వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2096 9112 7016 59.96.74.145 15.02.2016
37 06.04.2021 చైత్ర శుద్ధ నవమి హిందూ పంచాంగ మొలక వ్యాసాలు 2000 2893 893 Rajasekhar1961 25.06.2007
38 06.04.2021 శకుని (సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1585 6434 4849 Veera Narayana 10.12.2013
39 06.04.2021 ఈస్ట్ జోన్ క్రికెట్ జట్టు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1266 2613 1347 C.Chandra Kanth Rao 24.02.2008
40 06.04.2021 ఎబనేలిస్ వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1266 2549 1283 59.97.248.226 06.12.2010
41 06.04.2021 నా పాట పంచామృతం సాహిత్యం మొలక వ్యాసాలు 1266 4873 3607 Krittivaas 27.08.2014
42 06.04.2021 డి.వి.యస్.ప్రొడక్షన్స్ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1270 5889 4619 Rajasekhar1961 15.11.2010
43 06.04.2021 ఉత్సవమూర్తి ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 2087 3114 1027 YVSREDDY 20.12.2012
44 09.04.2021 జీవిత బంధం తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1434 4013 2579 జీవిత బంధం 01.09.2006
45 09.04.2021 పొన్ను వ్యవసాయ మొలక వ్యాసాలు 1617 5021 3404 Bhaskaranaidu 05.02.2012
46 11.04.2021 దుప్పి ఎలుక జంతుశాస్త్రం మొలక వ్యాసాలు 2034 4167 2133 Rajasekhar1961 25.03.2009
47 11.04.2021 కూడేరు మండలం గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2102 2630 528 Chaduvari 05.01.2019
48 11.04.2021 ప్లవ హిందూ పంచాంగ మొలక వ్యాసాలు 1982 13736 11754 Rajasekhar1961 16.12.2009
49 11.04.2021 విరాట పర్వము సాహిత్యం మొలక వ్యాసాలు 1978 6621 4643 కాసుబాబు 29.10.2011
50 11.04.2021 నారు వ్యవసాయ మొలక వ్యాసాలు 2014 6285 4271 YVSREDDY 04.10.2012
51 11.04.2021 తిత్తి జంతుశాస్త్రం మొలక వ్యాసాలు 1983 3609 1626 Rajasekhar1961 22.04.2008
52 12.04.2021 అడవి జామ వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1249 3787 2538 AngajalaARS 16.12.2011
53 12.04.2021 అడ్డ వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1267 4503 3236 Rajasekhar1961 19.10.2007
54 12.04.2021 స్వరకల్పన తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 366 2380 2014 : Vyzbot 11.10.2006
55 13.04.2021 కోర జంతుశాస్త్రం మొలక వ్యాసాలు 2005 4057 2052 Rajasekhar1961 02.11.2010
56 13.04.2021 మై సీక్రెట్ గార్డెన్ పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 2016 3340 1324 Veera.sj 17.08.2009
57 13.04.2021 నార్త్ జోన్ క్రికెట్ జట్టు సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 2062 3450 1388 C.Chandra Kanth Rao 23.02.2008
58 13.04.2021 రాధాకృష్ణ సంవాదము పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 2015 2824 809 Rajasekhar1961 24.12.2013
59 14.04.2021 త్రివేణి సంగమం (సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1628 4037 2409 Vyzbot 11.10.2006
60 14.04.2021 కాళింది ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1628 3258 1630 YVSREDDY 03.11.2013
61 14.04.2021 లక్షణ ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1885 3280 1395 YVSREDDY 03.11.2013
62 14.04.2021 మంచుపల్లకీ (నవల) పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1629 3805 2176 B.K.Viswanadh 25.06.2008
63 14.04.2021 ఓల్గా నుంచి గంగకు పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1634 5356 3722 Chavakiran 02.12.2008
64 14.04.2021 గాంధారి గర్వభంగం తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1636 3042 1406 Vyzbot 21.08.2006
65 14.04.2021 కుదిరితే కప్పు కాఫీ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1636 4440 2804 Rajasekhar1961 09.11.2011
66 15.04.2021 నేటికి శ్రీపాద పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1663 2672 1009 Naga sainukala 07.01.2017
67 15.04.2021 చలిమిడి ఆహార మొలక వ్యాసాలు 1637 4512 2875 Rajasekhar1961 17.01.2008
68 15.04.2021 ఎంపీ3 ప్లేయర్ వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు 1639 4231 2592 YVSREDDY 06.07.2016
69 15.04.2021 పెళ్లి మీద పెళ్లి తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1647 3653 2006 Vyzbot 06.09.2006
70 15.04.2021 ప్రాకృత వాఙ్మయంలో రామకథ (పుస్తకం) పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1650 3422 1772 Bhaskaranaidu 29.12.2013
71 15.04.2021 మా ఇంటి దేవుడు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1652 2389 737 Vyzbot 31.08.2006
72 15.04.2021 చిక్కీ ఆహార మొలక వ్యాసాలు 1661 4700 3039 Bhaskaranaidu 20.06.2012
73 15.04.2021 నంది ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ చిత్రాలు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1665 2989 1324 Rajasekhar1961 05.11.2013
74 16.04.2021 మాల జంగాలు సామాజిక మొలక వ్యాసాలు 2086 8865 6779 Bhaskaranaidu 21.08.2013
75 16.04.2021 నల హిందూ పంచాంగ మొలక వ్యాసాలు 2049 15193 13144 124.125.207.52 21.01.2008
76 17.04.2021 అసాధ్యులకి అసాధ్యుడు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1631 2963 1332 Vyzbot 13.08.2006
77 17.04.2021 వేటకథలు పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1636 3297 1661 Pavan santhosh.s 13.04.2014
78 17.04.2021 జగత్‌జెట్టీలు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1660 4452 2792 Vyzbot 01.09.2006
79 17.04.2021 తెలుగు నాటకాల జాబితా జాబితా-తరగతి వ్యాసాలు 1676 4606 2930 Rajasekhar1961 02.11.2013
80 17.04.2021 తాళాలు సంగీత వాయిద్యాలు 1682 5750 4068 Bhaskaranaidu 06.05.2013
81 17.04.2021 కాళయుక్తి హిందూ పంచాంగ మొలక వ్యాసాలు 1683 9319 7636 Rajasekhar1961 13.11.2010
82 18.04.2021 వీర తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1683 6119 4436 Rajasekhar1961 09.11.2011
83 18.04.2021 అచ్యుతానంత గోవింద శతకములు పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1996 3451 1455 Rajasekhar1961 28.09.2014
84 18.04.2021 నిధి చాల సుఖమా సంగీత మొలక వ్యాసాలు 2073 5170 3097 Chavakiran 20.05.2005
85 18.04.2021 ఎక్స్‌పోజర్ కాంపెన్సేషన్ (ఫొటోగ్రఫీ) శాస్త్ర సాంకేతిక మొలక వ్యాసాలు 2005 3244 1239 Veera.sj 05.04.2014
86 18.04.2021 చౌదరి తేజేశ్వరరావు వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2095 6445 4350 Bagathikishore 28.03.2021
87 18.04.2021 ప్లంబింగ్ గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు 2088 2649 561 : YVSREDDY 01.10.2016
88 18.04.2021 మౌంట్ ఓపేరా భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 2075 3924 1849 కట్టా విజయ్ 26.11.2011
89 18.04.2021 ఒక్క అమ్మాయి తప్ప తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 2063 3027 964 Winman Emotions 30.09.2019
90 18.04.2021 ఆనంద హిందూ పంచాంగ మొలక వ్యాసాలు 1671 17779 16108 Rajasekhar1961 31.07.2008
91 18.04.2021 బలిపీఠంపై భరతనారి తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 322 4129 3807 Vyzbot 14.08.2006
92 19.04.2021 పేదల బ్రతుకులు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 558 3062 2504 Vyzbot 20.09.2006
93 19.04.2021 పద్మవ్యూహం (1984 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 558 3414 2856 Vyzbot 20.09.2006
94 19.04.2021 శ్రీ దేవీకామాక్షీ కటాక్షం తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 559 2639 2080 Vyzbot 31.08.2006
95 19.04.2021 దొంగ పోలీస్ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1454 3181 1727 Vyzbot 18.08.2006
96 19.04.2021 పెళ్ళినీకు శుభం నాకు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 557 4004 3447 Vyzbot 20.09.2006
97 19.04.2021 దొరబాబు (1995 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 537 4069 3532 Vyzbot 18.08.2006
98 19.04.2021 రౌడీ రంగడు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 343 2568 2225 Mpradeepbot 03.07.2007
99 20.04.2021 మహారాజశ్రీ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1684 2835 1151 Rajasekhar1961 26.11.2011
100 20.04.2021 ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1687 6172 4485 B.K.Viswanadh 03.11.2007
101 20.04.2021 చికెన్ పచ్చడి ఆహార మొలక వ్యాసాలు 1688 2254 566 కట్టా విజయ్ 14.02.2012
102 20.04.2021 అపరిచితులు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1029 2853 1824 Vyzbot 12.08.2006
103 20.04.2021 మ్యాగీ సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1692 4672 2980 పోటుగాడు 21.08.2013
104 21.04.2021 బ్రతికిన కాలేజీ పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1693 3988 2295 Pavan santhosh.s 24.12.2013
105 21.04.2021 ఉప్పదనం ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1,694 3538 1844 Rajasekhar1961 26.09.2011
106 21.04.2021 శ్రీవారి చిందులు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1695 3874 2179 Vyzbot 31.08.2006
107 21.04.2021 తెలుగు సినిమాలు 1937 తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1696 3961 2265 Chavakiran 10.09.2006
108 22.04.2021 నేల బండ గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు 1696 4265 2569 Rajasekhar1961 21.08.2008
109 22.04.2021 మీగడ ఆహార మొలక వ్యాసాలు 1696 3325 1629 YVSREDDY 26.06.2012
110 22.04.2021 పిచ్చిపంతులు తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1696 3031 1335 Vyzbot 06.09.2006
111 22.04.2021 ప్రాసయతి సాహిత్యం మొలక వ్యాసాలు 1701 4390 2689 రాకేశ్వర 05.10.2007
112 22.04.2021 తూములూరు అనంత పద్మనాభయ్య వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1701 3431 1730 Rajasekhar1961 03.11.2010
113 23.04.2021 చెయ్యెత్తి జైకొట్టు (1979 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1477 3502 2025 Vyzbot 16.08.2006
114 23.04.2021 తెలుగు సినిమాలు 2010 తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1702 4852 3150 వైజాసత్య 29.07.2010
115 23.04.2021 ఫెరులా వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1702 3762 2060 Rajasekhar1961 08.12.2010
116 23.04.2021 జబూర్ ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1649 3943 2294 Ahmed Nisar 19.06.2008
117 23.04.2021 యమకాలంకారము సాహిత్యం మొలక వ్యాసాలు 1706 8145 6439 Rajasekhar1961 12.07.2008
118 23.04.2021 భలే బుల్లోడు (1981 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1707 2110 403 Vyzbot 15.08.2006
119 23.04.2021 సామాజిక రంగంలో ప్రతిభా మూర్తులు పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1708 6035 4327 Rajasekhar1961 18.12.2008
120 24.04.2021 లంగా జీవన విధాన మొలక వ్యాసాలు 1711 4939 3228 Rajasekhar1961 01.09.2008
121 24.04.2021 భారతీయ మహిళా ముఖ్యమంత్రుల జాబితా జాబితా మొలక వ్యాసాలు 1716 9959 8243 Meena gayathri.s 09.03.2017
122 24.04.2021 వడిసెల గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు 2,104 3310 1206 Bhaskaranaidu 27.01.2012
123 24.04.2021 మిత్రుడు జీవన విధాన మొలక వ్యాసాలు 1991 2430 439 Rajasekhar1961 23.11.2007
124 25.04.2021 రూపవతి రాగము సంగీత మొలక వ్యాసాలు 1871 2546 675 Rajasekhar1961 30.10.2009
125 25.04.2021 సింహస్వప్నం (1981 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 562 3119 2557 Vyzbot 31.08.2006
126 25.04.2021 భక్త ధ్రువ మార్కండేయ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 562 5468 4906 Vyzbot 15.08.2006
127 25.04.2021 అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 562 2136 1574 Vyzbot 13.08.2006
128 25.04.2021 ఖైదీరాణి తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 561 2105 1544 Vyzbot 30.08.2006
129 25.04.2021 దాదా తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 561 3134 2573 Vyzbot 18.08.2006
130 25.04.2021 మా ఇంటి జ్యోతి తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 556 2215 1659 Vyzbot 31.08.2006
131 25.04.2021 ఛాంపియన్ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 221 2168 1947 Vyzbot 15.09.2006
132 25.04.2021 విజయలక్ష్మీ మూవీస్ తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 481 3234 2753 Rajasekhar1961 23.11.2011
133 25.04.2021 తెలుగు సినిమాలు క్ష తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 247 2190 1943 వైజాసత్య 23.08.2005
134 26.04.2021 తెలుగు సినిమాలు ష తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 251 2919 2668 Nawin 24.08.2005
135 26.04.2021 మాయా మహల్ రహస్యం తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 323 2142 1819 Vyzbot 31.08.2006
136 26.04.2021 రైతుభారతం తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 326 4143 3817 Vyzbot 02.09.2006
137 27.04.2021 మొగుడు పెళ్ళాల దొంగాట తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 327 4037 3710 Vyzbot 31.08.2006
138 27.04.2021 శీలానికి శిక్ష తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 327 3017 2690 Mpradeepbot 03.07.2007
139 27.04.2021 వసంత (1998 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 329 3184 2855 Vyzbot 01.09.2006
140 27.04.2021 కృష్ణ లీల (1987 సినిమా) తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 329 3662 3333 వైజాసత్య 04.09.2006
141 27.04.2021 స్వరాజ్యం తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 346 5879 5533 Vyzbot 11.10.2006
142 28.04.2021 సీత తల్లి పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 918 2078 1160 ChillarAnand 21.02.2018
143 29.04.2021 భారత మంత్రులు పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1254 2728 1474 Rajasekhar1961 25.06.2014
144 29.04.2021 మహాకవి డైరీలు పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1522 4501 2979 Rajasekhar1961 15.12.2009
145 29.04.2021 మానుషశాస్త్రం - ఆదిమ నివాసులు పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1881 3521 1640 Rajasekhar1961 09.07.2014
146 29.04.2021 మాలతి (నాటకం) పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1506 3823 2317 Pavan santhosh.s 16.09.2014
147 29.04.2021 మై మదర్, మై సెల్ఫ్: ద డాటర్స్ సెర్చ్ ఫర్ ఐడెంటిటీ పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1471 3694 2223 Veera.sj 18.08.2009
148 29.04.2021 యోగామృతం పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1969 2127 158 Rajasekhar1961 26.05.2009
149 29.04.2021 రాజీ (వి.యస్.రమాదేవి నవల) పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1,091 6119 5028 Madhavima 07.01.2017
150 30.04.2021 శ్రీశ్రీ ప్రస్థానత్రయం పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 1,035 3019 1984 Veeven 10.07.2011
151 30.04.2021 శ్రీగిరి శతకము పుస్తకాల మొలక వ్యాసాలు 916 2414 1498 కొండూరు రవి భూషణ్ శర్మ 01.03.2017
2021 ఏప్రిల్ లో మొత్తం చేర్చిన బైట్ల సమాచారం 197250 616402 419152