వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2020 02వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2020 02వ వారం
కర్నూలు జిల్లా, కర్నూలు పట్టణానికి ఆనుకొని ఉన్న జగన్నాథ గట్టు వద్ద బసవ విగ్రహం

కర్నూలు జిల్లా, కర్నూలు పట్టణానికి ఆనుకొని ఉన్న జగన్నాథ గట్టు వద్ద బసవ విగ్రహం

ఫోటో సౌజన్యం: వీర శశిధర్ జంగం