వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2021 09వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2021 09వ వారం
శ్రావణ బెళగొళలోని బాహుబలి (లేక గోమఠేశ్వర) విగ్రహం పాదానికి అభిషేకం చేస్తున్న జైన మహిళ.

శ్రావణ బెళగొళలోని బాహుబలి (లేక గోమఠేశ్వర) విగ్రహం పాదానికి అభిషేకం చేస్తున్న జైన మహిళ.

ఫోటో సౌజన్యం: Dey.sandip