వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2021 11వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2021 11వ వారం
అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం లో ఒక పరికరాన్ని అమరుస్తున్న అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు

అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం లో ఒక పరికరాన్ని అమరుస్తున్న అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు

ఫోటో సౌజన్యం: మిగెల్ సెర్వాంటెజ్