వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2021 13వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2021 13వ వారం
సిక్కిం, నాంచీలోని టీ తోటల్లోని ఒక అతిథి గృహం.

సిక్కిం, నాంచీలోని టీ తోటల్లోని ఒక అతిథి గృహం.

ఫోటో సౌజన్యం: సుబ్రజ్యోతి