వికీపీడియా:తెవికీ 11వ వార్షికోత్సవాలు - Tewiki 11th Anniversary Celebrations/Budget/old

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మొదటి పేజి
Main
కార్యక్రమ ప్రణాళిక
Program Details
11వ వార్షికోత్సవ సంబరాలు
11th Anniversary Celebrations
ఖర్చులు
Budget
స్పాన్సర్స్
Sponsors
చర్చ
Discussion
నివేదిక
Documentation
కార్యవర్గం
Committee
క్ర॥సం॥ Sl.No అంశం Item పరిమాణం Quantity ఎన్ని రోజులు/ఎన్నిమార్లు Number of days/Times వెల Rate మొత్తం Total మొత్తం USD Total
"ముందస్తు మీటింగ్స్ (Subtotal : INR -) Community Participation Support"
1 "వసతి Accomodation" 5 మందికి 3 రోజులు 1000 15000
2 "అకాడమీలూ Wikiacademies" 4 2 1000 2000
3 "మీటింగ్స్ Meetings" 7 1 2000 14000 $
4 "ట్రాన్స్ పోర్ట్ Transportation" 20 1 1000 20000
"సభ్యులకు పాల్గొనేందుకు సహకారం (Subtotal : INR -) Community Participation Support"
1 "ప్రయాణ ఖర్చులు (తెలుగు సభ్యులు) Travel Expenses (Telugu Community)" 60 1 1200 72000
2 "ప్రయాణ ఖర్చులు (బయటి సభ్యులు) Travel Expenses (India Community members)" 30 1 2000 60000
3 "వసతి Accomodation" 100 2 1000 200000
"సభ్యులకు సన్మానం (Subtotal : INR . 000) Felicitation of Community Members"
1 వికీ విశిష్ట పురస్కారం 5 1 10000 50000
2 జ్ఞాపికలు (చురుకైన వికీపీడియన్లకు) 30 1 500 15000
జ్ఞాపికలు (వ్యాసరచన) 30 1 500 15000
4 బహుమతులు (2014 లో ఉత్సాహంగా మార్పులు చేసిన విద్యార్ధులు) 30 1 500 15000
5 జ్ఞాపికలు, బ్యాగులు , క్యాప్స్ 200 1 500 100000
"భోజనం, వసతి మొదటి రోజు (Subtotal : INR . 000) Food and Local Transport :"
1 "అల్పాహారం Breakfast" 100 1 40 4000 $
2 "మధ్యాహ్న భోజనం Lunch" 100 1 100 10000 $
3 "రాత్రి భోజనం Dinner" 100 1 100 10000 $
4 "కాఫీ, టీ Tea,Coffee" 100 2 20 4000 $
"భోజనం, వసతి రెండవ రోజు (Subtotal : INR . 000) Food and Local Transport :"
1 "అల్పాహారం Breakfast" 100 1 40 4000
2 "మధ్యాహ్న భోజనం Lunch" 200 1 100 20000
3 "రాత్రి భోజనం Dinner" 100 1 100 10000
4 "కాఫీ, టీ Tea,Coffee" 200 2 20 8000
" లోకల్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ (Subtotal : INR . 000) Local Transport "
1 "లోకల్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ Local Transport" 100 1 100 10000
2 "లోకల్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ Local Transport" 200 1 100 20000
"అవగాహన (Subtotal : INR . ,000) Public Awareness:"
1 "రేడియో ప్రచారం Radio" 0 1 0 5000 $0
2 "కరపత్రాలు Handouts" 15000 0 1 15000 0
3 "ఇ-చిరుపొత్తం E-Booklet" 0 0 0 0 0
3 "బానర్స్, పోస్టర్స్ Banners, Posters" 1 3 5000 15000
4 "ప్రింట్ మీడియా Print Media" 1 1 20000 20000
5 "ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కవరేజ్ Electronic Media" 0 1 0 0
6 "వీడియో షూటింగ్, Video Shooting" 0 0 0 0
7 "కార్యక్రమ ప్రమాణపత్రీకరణ Documentation" 1 1 2000 4000
"మొత్తం సొమ్ము Total: Rs. 00/- $