వికీపీడియా:నిర్వాహకుల పనుల సమీక్ష/యర్రా రామారావు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

యర్రా రామారావు నిర్వాహకుడిగా చేసిన పనుల సమీక్షలకు ప్రవేశ పేజీ ఇది. ప్రతి ఆరు నెలలకూ చేసే సమీక్షలకు లింకులు ఈ పేజీలో చూడవచ్చు.

  1. 2019 ఏప్రిల్ - 2019 సెప్టెంబరు (స్వీయ సమీక్ష)
  2. 2019 అక్టోబరు - 2020 మార్చి (స్వీయ సమీక్ష)
  3. 2020 ఏప్రిల్ - 2020 సెప్టెంబరు (స్వీయ సమీక్ష)
  4. 2020 అక్టోబరు - 2021 మార్చి (స్వీయ సమీక్ష)