వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ గ్రామాలు/చిత్తూరు గ్రామ వ్యాసాల విస్తరణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్తూరు జిల్లా గ్రామాలను సమాచారం, నాణ్యతల పరంగా అభివృద్ధి చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఈ ప్రాజెక్టు ఉపపేజీ ద్వారా సమన్వయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ప్రస్తుతానికి లభ్యమవుతున్న మూలాలను, చేస్తున్న కృషిని ఈ కింద నమోదుచేస్తున్నాము.

వనరులు[మార్చు]

  • గిట్ హబ్ లో యాంత్రికంగా అభివృద్ధి చేసిన సమాచారం: 2011 జనగణన సమాచారాన్ని సంబంధిత ప్రభుత్వ వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకుని స్వేచ్ఛా విజ్ఞానాభిలాషులు, పర్యావరణ వేత్తలు ప్రొ.మాధవ్ గాడ్గిల్, సుబోధ్ కులకర్ణి, కంప్యూటర్ నిపుణుడు ప్రశాంత్ పవార్ బృందం, సీఐఎస్-ఎ2కె, తెలుగు వికీపీడియన్ల సహకారంతో తెలుగులో యాంత్రికంగా గ్రామాల వివరాలతో అభివృద్ధి చేసిన సమాచారపు ప్రోవు. దీనిని మానవీయంగా వికీకరించి కావాల్సినమేరకు తెలుగు వికీపీడియాలో గ్రామాల వ్యాసాలకు ప్రచురించవచ్చు.
  • యాంత్రిక సమాచారాన్ని వికీకరించేందుకు ఒక నమూనా వ్యాసం: తెలుగు వికీపీడియాలో పైన ఉదహరించిన యాంత్రిక సమాచార ప్రోవులోని సమాచారాన్ని వికీకరించి ప్రచురించడం విషయమై సమాచారం, శైలి విషయమై చేసిన చర్చ ఫలితంగా సముదాయ నిర్ణయాన్ని ఆధారం చేసుకుని తయారుచేసిన నమూనా వ్యాసం.

పాల్గొనేవారు[మార్చు]

వ్యాసాలు, స్థితి[మార్చు]

2017 సెప్టెంబరు 11 నాటికి చిత్తూరు జిల్లా గ్రామ వ్యాసాల సైజు ఇలా ఉంది

3 వేల బైట్ల లోపు[మార్చు]

సంఖ్య వ్యాసం పేజీ ఐడీ సైజు (బైట్లలో) ప్రాథమికంగా సమాచారంతో అభివృద్ధి చేసేవారు స్థితి తర్వాతి దఫా వికీకరణ, ప్రవేశిక రచన స్థితి
1 కారకంపల్లె 16944 159
2 తావనంపల్లె_పుత్తూరు 16946 178
3 అత్తూరు_(నింద్ర) 47981 498
4 పెద్దచిల్లారగుంట 17334 544
5 సందిరెడ్దిపల్లె 77936 597
6 పానకం_(గ్రామం) 16972 617
7 కరసానపల్లె 17237 716
8 తులసీ_కృష్ణాపురం 121447 774
9 సాతంబాకం 17277 880
10 కమ్మారాయనిమిట్ట 60533 936
11 రాజువారిపల్లె 234825 1177
12 పదిపుట్ల_బయలు 17096 2290
13 నింద్ర 8613 2616
14 సోమల 8630 2741
15 పెనుమూరు 8641 2763
16 పోలే_పల్లె 158370 2765
17 గడ్డంవారి_పల్లె 158371 2780
18 గుర్రంకొండ_కోట 232012 2800
19 కలకడ_కూచివారి_పల్లి 233098 2860
20 విజయపురం 8612 2864
21 యనమలవారిపల్లె 232668 2892
22 మొగిలి_వారి_పల్లె 230980 2919
23 పాలసముద్రం 8639 2982
24 పాండురంగ_వారి_పల్లి 228607 2984

3 వేల బైట్లకు పైవి[మార్చు]

సంఖ్య వ్యాసం పేజీ ఐడీ సైజు (బైట్లలో) ప్రాథమికంగా సమాచారంతో అభివృద్ధి చేసేవారు స్థితి తర్వాతి దఫా వికీకరణ, ప్రవేశిక రచన స్థితి
25 చలమయ్య_గారి_పల్లి 233095 3027
26 కొత్తరొడ్డు 158389 3035
27 రాజుల_కండ్రిగ 158137 3046
28 గొడుగుమాని_పల్లె 158391 3053
29 కీనాటంపల్లె 159688 3068
30 గుడ్యాణం_పల్లె 158390 3078
31 పెరుమాళ్లపల్లె_(బంగారుపాలెం) 230979 3102
32 ఉగ్రాణమ్_పల్లె 158392 3102
33 తిమ్మిరెడ్డిపల్లె 76320 3103
34 నేలదాని_పల్లి 158174 3119
35 కృష్ణా_పురం 158172 3134
36 దుర్గారాజపురము 157042 3140
37 నారావారిపల్లె 225963 3147
38 గురవనమ్_పల్లె 75161 3151
39 ఎర్రెపల్లి 40352 3156
40 అమ్మరాజుపల్లి 158364 3160
41 ఛిన్నమరెడ్డి_ఖన్ద్రిగ 159687 3162
42 సాతంబాకo 158388 3163
43 ఎర్రేపల్లి 158171 3170
44 తాటిగుంటపాలెం 17799 3179
45 ఛలమంగళం 158378 3181
46 కలకట_వారిపల్లె 159370 3187
47 నేలపల్లె 158379 3187
48 సంపల్లె 158366 3187
49 బెరపల్లె 158374 3187
50 కమ్మి_నాయనపల్లె 158376 3188
51 సారకల్లు 16929 3193
52 ఓబుళాపురం 158368 3201
53 ముద్దేపల్లె 158377 3206
54 చిన్నేపల్లె 158375 3206
55 ఏడూరు 235158 3219
56 చిన్న_వెలగటూరు 158367 3219
57 మనగడు 17017 3219
58 కంబర్లపల్లె 17585 3219
59 బ్రాహ్మణ_పల్లె 158365 3219
60 జి.టి_పల్లి 165361 3222
61 కడపనత్తం 165384 3222
62 అర్.ఎన్.తాండ 159562 3225
63 తానికొండవారి_పల్లి 160061 3227
64 రేఖలకుంట 158372 3231
65 పట్నం_(తావనంపల్లె) 50689 3234
66 తులసిమునెమ్మ_గుడి 158373 3236
67 నెర్ని_పల్లె 158369 3237
68 తీర్థం_(గ్రామం) 17338 3237
69 కుప్పనపల్లి 165385 3240
70 కొమ్మిరెడ్డిగారి_పల్లి 160060 3246
71 తాటిగుంటపాళెం 159368 3251
72 సత్యవేడు 8609 3252
73 ముదరాంపల్లె 17243 3253
74 వెంక‌ట‌పెరుమాళ_రాజ‌పురం 159539 3256
75 సంతంపల్లె 17681 3264
76 అగరం_(నింద్ర) 47957 3264
77 వెంకటేపల్లె 70648 3265
78 పెద్దరామాపురం 157035 3270
79 వెదురుగుట్టపల్లె 17667 3307
80 రెడ్లపల్లె 17666 3311
81 నంజంపేట_చండంబైలు 17812 3339
82 కట్టకింద_వెంకటా_పురం 158904 3358
83 ఉనిసిగాని_పల్లె 17435 3364
84 మణేంద్రం 17423 3364
85 ఐ.ఆర్.కండ్రిగ 107269 3366
86 వీరనమల 17442 3366
87 పెద్దూరు_(రామకుప్పం) 50958 3368
88 కంచనబల్ల 17434 3369
89 విజలపురం 17428 3370
90 ఒడ్డేపల్లె 158170 3371
91 పెద్దగనూరు 17436 3373
92 కొంగనపల్లె_(రామకుప్పం) 49218 3376
93 ఎ.యమ్.పురం 117984 3378
94 రెడ్డికోట 159563 3380
95 కిల్లాకుపోడు 17422 3381
96 కెంపసముద్రం 17416 3382
97 పామినివాండ్లవూరు 38002 3387
98 పామన_బోయనపల్లె 17419 3388
99 ముద్దనపల్లె_(రామకుప్పం) 51759 3388
100 రామాచార్లపల్లి_(గ్రామీణ) 165446 3390
101 పంద్యాలమడుగు 17418 3392
102 శంకరాయలపేట 17240 3398
103 కృష్ణాపురం_దిన్నె 17439 3399
104 రాజుపేట_(రామకుప్పం) 52051 3400
105 కొలమడుగు 17680 3402
106 తెర్రిపాడు 17310 3403
107 మల్లారెడ్డి_కండ్రిగ 159686 3413
108 పచ్చరుమాకుల_పల్లె 17433 3415
109 తువ్వసేనువారిపల్లి 168797 3416
110 తొండుకులి 17791 3417
111 నరసరాజు_అగ్రహారం 17782 3418
112 పోడూరు_(శాంతిపురం) 17673 3421
113 తవణంపల్లె_పుత్తూరు 165442 3423
114 తమ్మిగానిపల్లె 17670 3428
115 ప్రీతిచామనూరు 17671 3430
116 నేలవోయి 17746 3430
117 కీరమండ 17300 3431
118 పాపనపల్లె_(శ్రీకాళహస్తి) 50789 3431
119 సింగసముద్రం_(రామకుప్పం) 52789 3432
120 మట్టపల్లి_(ఐరాల) 165430 3432
121 మదనపల్లె_(శాంతిపురం) 17674 3434
122 నల్లంగడు 17283 3434
123 చెరుకులపాడు_(శ్రీకాళహస్తి) 49904 3435
124 విభూతియెల_నగరం 17594 3436
125 చినపాలవీడు 71563 3439
126 రెడ్డివానిపోడు 17438 3440
127 నలగంపల్లె 17286 3443
128 వెంకటగిరికోట 17592 3444
129 తుంబ_కుప్పం 17279 3447
130 రామాపురం_(శ్రీకాళహస్తి) 17739 3451
131 కుంబార్లపల్లె 159666 3451
132 వాంపల్లె 17688 3453
133 అరూరు_(నిండ్ర_మండలం) 158165 3454
134 పాలమంద 17797 3467
135 యర్లపూడి 17696 3470
136 మిట్టపల్లె_(సోమల) 51678 3481
137 ఓటిరిపల్లె 17401 3487
138 తిరుమల_పిచ్చిగుండ్లపల్లె 17582 3487
139 కసవనూరు 66090 3489
140 నారగల్లు 165440 3491
141 ముత్తుకూరు_(తవనంపల్లె) 16939 3492
142 తూర్పు_వరతూరు 17327 3492
143 రామలింగాపురం_(శ్రీకాళహస్తి) 52130 3494
144 బేరిపల్లి 160062 3495
145 ఓటివారిపల్లె 17402 3501
146 ఉప్పరపల్లె_(సోమల) 48972 3503
147 కొత్తూరు_(తిరుపతి_గ్రామీణ) 16973 3506
148 గంగాధరనెల్లూరు 16738 3507
149 కోటలం 17403 3507
150 పలుకూరు_సుబ్బరాయుడు_కండ్రిగ 101969 3509
151 పాలమాకులపల్లె 17296 3511
152 కోటాల 160042 3512
153 కారణి 17045 3514
154 గూడుపల్లె 16773 3517
155 పాలకూరు 17214 3520
156 మాధవరం_(యడమరి) 54074 3520
157 పెరడం 17793 3521
158 మంగళం_(విజయపురం) 51387 3524
159 నిడిగుంట 17242 3527
160 కాశిరాళ్ల 17393 3528
161 కొల్లడం 17778 3528
162 తమ్మినాయనిపల్లె 17805 3528
163 పత్రపల్లె_(యడమరి) 50698 3529
164 పెరియంబాడి 17391 3532
165 వెంబాకం 17043 3532
166 వీరపల్లె_(పెద్దపంజని) 52488 3532
167 ఉడమలపాడు 17712 3534
168 కోగిలేరు 17255 3537
169 నడింపల్లె_(యడమరి) 50449 3537
170 మదనంజేరి 17792 3538
171 తుర్లపల్లె 17248 3540
172 కొలత్తూరు 17251 3544
173 ముద్దురామపురం 17400 3546
174 పన్నూరు_(విజయపురం) 50720 3547
175 సివది 17241 3548
176 కుక్కలపల్లె 17389 3548
177 వల్లిగట్ల 17808 3549
178 వానల్లూరు 17770 3549
179 కొర్లకుంట_(కలికిరి) 49332 3550
180 పడిరి 17070 3552
181 మూర్తినాయనిపల్లె 16753 3553
182 మోదిపల్లె 17398 3553
183 వోగు 17589 3558
184 మదనంబేడు 17785 3559
185 సమయపురం 17065 3560
186 ఎస్.బండపల్లె 17601 3561
187 కుర్మైపల్లె 17290 3563
188 వెల్లూరు 17041 3565
189 నెట్టేరి 17072 3565
190 మద్దినేనిపాలెం 16561 3566
191 మద్దేవాల్ల_పల్లి 160064 3566
192 బత్తులవారి_పల్లి 160066 3566
193 పైపల్లె 17580 3566
194 బోడగుట్టపల్లె_(యడమరి) 51311 3567
195 పోతవారిపల్లె 16573 3567
196 పెద్దకప్పల్లె 17254 3568
197 పెద్ద_ఈటివాకం 17779 3568
198 పెదుకుప్పం 17789 3569
199 మనుగుంట 17749 3570
200 పెద్దవెలగటూరు 17238 3571
201 మల్లవారిపాలెం 17776 3572
202 కృష్ణాపురం_(నాగలాపురం) 53594 3573
203 గెలసంవారి_పల్లి 160063 3574
204 వాగల్ల 130829 3574
205 దుర్గరాజపురం 17764 3576
206 పాతపాలెం_(శ్రీరంగరాజపురం) 50780 3576
207 రాయలపేట 17253 3576
208 నాగపట్ల 16846 3577
209 కొంగటం 17596 3579
210 పాపెపల్లె_(వెంకటగిరి_కోట) 50794 3580
211 నాగిరెడ్డిపల్లె_(పెద్దపంజని) 50550 3580
212 వేపనపల్లె_(బంగారుపాలెం) 52606 3581
213 సదాకుప్పం 17282 3581
214 కిలారిపల్లె_(189కొత్తపల్లె_) 165441 3582
215 సదాశివ_శంకరాపురం 17037 3583
216 తోటకనుమ 17578 3586
217 పనగల్లు_(గ్రామీణ) 17721 3589
218 మంగళపురి 17709 3590
219 కొత్తమరికుప్పం 17781 3590
220 మద్దెలచెరువు_(పీలేరు) 51460 3590
221 మోతగుంట 17284 3591
222 శ్రీరామపురం 17063 3592
223 సెన్నేరి 17788 3594
224 నరసింహరాజపురం 17765 3594
225 తూంపయానపల్లె 17281 3596
226 సామిరెడ్డి_ఖండ్రిగ 17568 3597
227 కాపుగున్నేరి 17731 3597
228 వెంకటరాజు_ఖండ్రిగ 17784 3598
229 కటికపల్లె 17754 3598
230 సేవోయికాల్వ 17449 3598
231 రాళ్లకుప్పం 17771 3599
232 టేకుమండ 17299 3600
233 కరసనపల్లె 158362 3600
234 కూనమ_రాజుపాలెం 17071 3601
235 పత్రపల్లె_(వెంకటగిరి_కోట) 50699 3601
236 వేలూరు_(పిచ్చాటూరు) 54714 3601
237 మాదిరెడ్డిపల్లె 17386 3601
238 పల్లమల_(బుచ్చినాయుడు_ఖండ్రిగ) 50737 3602
239 నీరవోయి 17135 3603
240 మహాసముద్రం_(బంగారుపాలెం) 51585 3603
241 పాకాల_గ్రామము 8633 3604
242 పోశంవారిపల్లి 160065 3606
243 పడిగలకుప్పం 17595 3609
244 నెర్నిపల్లె 17579 3610
245 పూడి_(వడమాలపేట) 50883 3610
246 కొత్తూరు_వెంకటాపురం 17570 3612
247 పనుగానిపల్లె 17599 3613
248 మజరా_కొత్తపల్లె 17388 3613
249 సిద్దారెడ్డిపల్లె 17399 3615
250 త్రిపురాంతకపురం_కోట 17039 3616
251 కరూరు_కృష్ణగిరి 17140 3617
252 క్రిష్ణాపురం_(వెంకటగిరి_కోట) 49414 3618
253 సిరునంబుదూరు 17794 3618
254 కొనేరుగొల్లపల్లె 17602 3619
255 ముదరాందొడ్డి 17587 3619
256 రాజగోపాలపురం_(సత్యవీడు) 52020 3620
257 సుద్దగుండ్లపల్లె 17250 3620
258 కీలపూడి 17129 3621
259 పాలేరు_(బంగారుపాలెం) 17297 3622
260 పెద్ద_భరణిపల్లె 17593 3624
261 కరుమట్ల 17650 3624
262 పద్మపురం_(శ్రీరంగరాజపురం) 50702 3625
263 పులికొండ్రం 17141 3627
264 శివునికుప్పం 17597 3627
265 నక్కన_పల్లి 99999 3628
266 కొత్తకోట_(వెంకటగిరి_కోట) 17600 3629
267 పూడిపట్ల_(తిరుపతి_గ్రామీణ) 50888 3630
268 వెంకటగిరి_(బంగారుపాలెం) 17285 3630
269 తుంబ 17278 3631
270 కృష్ణాపురం_(చిత్తూరు) 49413 3633
271 యాలకల్లు 17586 3633
272 పాడి_(తిరుపతి_గ్రామీణ) 50766 3634
273 పాతకాల్వ 16956 3637
274 పుత్తేరి 17311 3638
275 నూనెగుండ్లపల్లె 17288 3639
276 మేలపట్టు 17025 3641
277 రాజనగరం_(పిచ్చాటూరు) 52022 3641
278 తానపల్లె 16969 3642
279 మహారాజపురం 17575 3644
280 రాగిమణిపెంట 17301 3645
281 తంగెళ్లపురం 17321 3646
282 రామగిరి_(పిచ్చాటూరు) 17131 3646
283 కొప్పేడు_ఆచార్యుల_ఖండ్రిగ 17064 3647
284 మర్రిమాకులచేను_ఖండ్రిగ 17732 3649
285 కొటార్లపల్లె 17757 3649
286 ముద్దుమూడి 17708 3650
287 ముద్దికుప్పం 17745 3650
288 కొత్తపాలెం_(బుచ్చినాయుడు_ఖండ్రిగ) 49254 3651
289 ముదరంపల్లె 158363 3652
290 మట్టిగుట్టపల్లె 17588 3652
291 పైడిపల్లె 16955 3652
292 రామాపురం_(పిచ్చాటూరు) 17137 3653
293 వెంగలత్తూరు 17136 3654
294 కొండ్రెడ్డి_ఖండ్రిగ 16842 3654
295 పెదకొండేపల్లె 17752 3655
296 కుక్కంబాకం 17324 3655
297 పార్లపల్లె_(బుచ్చినాయుడు_ఖండ్రిగ) 50802 3655
298 మంగళగుంట 17693 3657
299 రిపుంజయరాజపురం 17748 3657
300 తాటిమాకులపల్లె 17762 3660
301 కొండ్రాజుపురం 17766 3660
302 తుంసి 17656 3660
303 మల్లంగుంట 16964 3660
304 వేదాంతపురం_(తిరుపతి_గ్రామీణ) 52600 3661
305 వేణుగోపాలపురం_(శ్రీరంగరాజపురం) 52604 3662
306 రెప్పలపట్టు 17130 3662
307 ఒడ్డుపల్లె 17750 3663
308 తలారివెట్టు 17331 3663
309 పెద్దపాలవీడు 17313 3664
310 ఓబుళాయ_పల్లి 17707 3664
311 పెనుబాక_(శ్రీకాళహస్తి) 58552 3664
312 తుమ్మలగుంట 16957 3665
313 నీర్పకోట 17323 3665
314 నల్లమణి_కాల్వ 16961 3666
315 సత్తు_(శాంతిపురం) 17637 3667
316 నల్లేపల్లె 17760 3668
317 కుమార_వెంకటాపురం_(బుచ్చినాయుడు_ఖండ్రిగ) 49175 3668
318 కుంతిపూడి 17702 3674
319 తిమ్మభూపాలపురం 17317 3675
320 వేలవేడు 17706 3675
321 ముద్దనపల్లె_(శాంతిపురం) 51760 3675
322 విజయగోపాలపురం_(బుచ్చినాయుడు_ఖండ్రిగ) 52455 3675
323 మద్దిలేడు 17719 3677
324 ముండ్లపూడి 16968 3677
325 వేలంపాడు 17694 3678
326 పెద్దూరు_(శాంతిపురం) 50959 3678
327 కుప్పు_చంద్రపేట 16962 3679
328 కలికిరింద్లు 165444 3680
329 కర్లగట్ట 17653 3683
330 అనుపల్లె_(రామచంద్రాపురం) 48009 3683
331 వేమూరు_(తిరుపతి_గ్రామీణ) 16971 3683
332 నంజంపేట 17684 3684
333 పులికల్లు_(పెనుమూరు) 50858 3686
334 షమ్షీర్_బహదూర్‌పేట 17143 3687
335 కన్నికాపురం_(శ్రీరంగరాజపురం) 38409 3691
336 నడవలూరు 17444 3691
337 వాగవీడు 17703 3694
338 కృష్ణాపురం_(శాంతిపురం) 53596 3695
339 కోనపల్లె 17390 3699
340 మఠం_సంథంపల్లె 17643 3700
341 గుండ్ల_కట్టమంచి 17292 3700
342 కోనేరుకుప్పం 17636 3701
343 ప్రావెలవర్మేశ్వరపురం 17768 3703
344 మేలచూరు 17697 3706
345 తాతిరెడ్డిపల్లె 17265 3707
346 పాతగుంట_(శ్రీకాళహస్తి) 50772 3709
347 రామానుజపల్లె_(తిరుపతి_గ్రామీణ) 52136 3709
348 శీలంవారిపల్లి 132842 3710
349 నల్లరాళ్లపల్లె 17659 3713
350 కాటూరు_(బుచ్చినాయుడు_ఖండ్రిగ) 48901 3714
351 కేనమాకులపల్లె 17644 3714
352 నంజరపల్లె 17275 3715
353 వాడగాండ్లపల్లె 17631 3717
354 కోసల_నగరం 17574 3717
355 వేటగిరికొత్తూరు 17664 3722
356 కొండమ_అగ్రహారం 17271 3728
357 మర్రిపల్లె_దక్షిణపు_ఖండ్రిగ 17753 3730
358 కొల్లుపల్లె 17412 3732
359 రెడ్డిపల్లె_(శ్రీకాళహస్తి) 54528 3732
360 నిస్సంకదుర్గం 16595 3735
361 తర్లబైలు 17629 3736
362 రామానుజపల్లె_(శ్రీకాళహస్తి) 52137 3736
363 సెట్టిబల్ల 17639 3739
364 నెన్నూరు 17450 3739
365 కొత్తూరు_చెల్లమాంబపురం 17701 3741
366 పుల్లారెడ్డి_ఖండ్రిగ 17726 3741
367 నేత_కుప్పం 17453 3745
368 మోటకొత్తూరు 17640 3749
369 మొరసనపల్లె 17655 3750
370 సంజీవరాయ_పురం 17452 3753
371 వెంగళంపల్లె_ఎండ్రపల్లె 17704 3753
372 కంభంవారిపల్లె_(సదుం) 17798 3754
373 రేగడదిన్నెపల్లె 17634 3759
374 కుప్పంబడూరు 17455 3761
375 సొన్నెగౌనిపల్లె_(శాంతిపురం) 52912 3762
376 నరిగపల్లె 157481 3764
377 సామిరెడ్డిపల్లె 17272 3771
378 కొత్తపల్లె_చింతల 17685 3772
379 పానకం 83244 3773
380 ప్రసన్న_వెంకటేశ్వరపురం 17451 3777
381 సుబ్బనాయుడు_ఖండ్రిగ 17736 3780
382 పుల్లూరు_(శ్రీరంగరాజపురం) 50872 3780
383 రాయలచెరువు_(రామచంద్రాపురం) 52157 3782
384 సొరకాయలపాలెం 17448 3791
385 మోపిరెడ్డిపల్లె 17270 3795
386 విలాసవరాహపురం 17756 3806
387 నెల్లిమంద 17809 3807
388 తేరణి 17024 3810
389 తవణంపల్లి 8644 3811
390 డేరాకండ్రిగ 165445 3812
391 రావిళ్లవారిపల్లె 17447 3812
392 వెలవడి 17018 3813
393 పులిపాడు_గోవర్ధనగిరి 17139 3818
394 నల్లప్పరెడ్డియూరు 17633 3819
395 కాకవీడు 17015 3820
396 పాత_ఆర్కాట్ 17573 3820
397 మారెపల్లె 17613 3829
398 సత్రవాడ 17023 3832
399 కీలపట్టు 17032 3835
400 ముదిపల్లె 17027 3836
401 సుపర్వరాజపురం 17763 3842
402 చెరుకువారిపల్లె 17804 3845
403 రామచంద్రాపురం_(చిత్తూరు) 8618 3853
404 నేతం_ఖండ్రిగ 17026 3854
405 పెద్దకురబల_పల్లె 17440 3862
406 తిరువేంగమాంబాపురం 17019 3875
407 తిరుమలరాజు_ఖండ్రిగ 17016 3876
408 శివరామపురం_(శాంతిపురం) 48903 3882
409 పెద్దపంజాణి 8651 3889
410 మామిడిమనుమూల 17123 3890
411 తిమ్మనాయనిపల్లె_(సదుం) 77921 3890
412 ఈశ్వరాపురం 17177 3893
413 నెల్లిపట్ల 17351 3894
414 మాధవరం_(తావనంపల్లె) 54073 3895
415 మల్లవరం_(తిరుపతి_గ్రామీణ_మండలం) 36042 3911
416 కరిడిమడుగు 17093 3917
417 వెదురుకుప్పం 8634 3925
418 రామకృష్ణాపురం_(పాలసముద్రం) 52082 3926
419 చెత్తపెంట 17095 3927
420 పిల్లరికుప్పం 17741 3928
421 పొన్నగల్లు 16590 3935
422 గుండ్లపల్లె_(పలమనేరు) 49519 3935
423 నాగమంగళం 17082 3939
424 పరమేశ్వర_మంగళం 17182 3945
425 మొరం 17089 3950
426 శివగిరి 17138 3959
427 వీరప్పరెడ్డి_పాలెం 17178 3965
428 మతవలం 17115 3967
429 సుందాలవారిపల్లె 143490 3971
430 సముద్రపల్లె 17086 3971
431 శ్రీహరిపురం_(విజయపురం) 58749 3974
432 లక్ష్మినరసింహపురం 17117 3974
433 శిద్ధిరాజు_కండ్రిగ 92358 3978
434 చెన్నుపాటి_వారిపల్లి 160067 3979
435 కుప్పన్నగారిపల్లె 74470 3979
436 తడుకు_(నగరి) 50065 3981
437 కావేరిరాజుపురం 17119 3982
438 వనదుర్గాపురం 17110 3982
439 శ్రీరంగరాజపురం_(పలమనేరు) 17090 3983
440 తిరుమలరాజుపురం 17124 3992
441 దక్షిన_బ్రాహ్మణపల్లె 16822 3999
442 నరసింహాపురం_ఏ.ఖండ్రిగ 17125 3999

4 వేల బైట్ల నుంచి 5 వేల బైట్ల వరకు[మార్చు]

సంఖ్య వ్యాసం పేజీ ఐడీ సైజు (బైట్లలో) ప్రాథమికంగా సమాచారంతో అభివృద్ధి చేసేవారు స్థితి తర్వాతి దఫా వికీకరణ, ప్రవేశిక రచన స్థితి
443 కన్నికాపురం_(నగరి_మండలం) 38410 4001
444 వెంగళరాజుకుప్పం 17116 4009
445 కావేటిపురం 17034 4015
446 సింహరాజుపురం 17114 4017
447 వెంకటాపురం_(శ్రీరంగరాజపురం) 17742 4023
448 శ్రీకావేరిరాజుపురం 17113 4038
449 నాగరాజుకుప్పం 17033 4038
450 సరస్వతి_విలాసపురం 17029 4045
451 ఒరాంతంగళ్_గొల్లకుప్పం 17036 4047
452 తడుకు_(పుత్తూరు) 50066 4047
453 వజ్జేరు_పల్లి 158173 4047
454 కొత్తకోట_(పూతలపట్టు) 17202 4055
455 వేపేరి 17616 4058
456 సాల్వపట్టెడ 17022 4060
457 పాతగుంట_(వెదురుకుప్పం) 50771 4067
458 మాకమాంబపురం 17628 4067
459 శ్రీరంగనగర_అగ్రహారం 17021 4068
460 సిద్దిరాజు_రంగరాజు_ఖండ్రిగ 17111 4071
461 వీరకావేరిరాజుపురం 17031 4072
462 నందిమంగళం 17179 4074
463 కొమరగుంట 17609 4075
464 మాంబేడు 17612 4077
465 మాపాక్షి_(పాక్షిక) 16876 4080
466 నాగమ్మ_అగ్రహారం 17107 4082
467 తొరూరు 17174 4086
468 నేసనూరు 17175 4088
469 ఉత్తరపుఖండ్రిగ 17180 4091
470 కురివికుప్పం 17606 4093
471 తిరుమలకుప్పం 17183 4093
472 నరగల్లు 16805 4095
473 తెట్టుగుంటపల్లె 17622 4096
474 శృంగార_శేఖరరాజపురం 97826 4100
475 ముత్తుకూరుపల్లె 16812 4101
476 వేణుగోపాలపురం_(వెదురుకుప్పం) 52603 4102
477 కొండకిందపల్లె 17621 4103
478 కాశంకుప్పం 17172 4110
479 పెనగరకుంట 17085 4114
480 తిరుమలకొండమాంబపురం 17611 4115
481 తిప్పినాయుడుపల్లె 17625 4118
482 పెరుమాళ్లపల్లె 17614 4121
483 విరాటపురం 16593 4123
484 రంగనాయనిపల్లె 17083 4128
485 పిచ్చాటూరు 8611 4133
486 ముడియూరు 17128 4136
487 కావేరిమహారాజుల_అగ్రహారం 17176 4136
488 పత్తూరు_(పూతలపట్టు_మండలం) 47724 4153
489 పలూరు_(చిత్తూరు) 50735 4154
490 కొత్తపల్లె_(గుడిపాల) 16813 4155
491 కుమారబొమ్మరాజుపురం 17184 4156
492 మర్రిపల్లెఉత్తరపు_ఖండ్రిగ 17624 4156
493 వేపనపల్లె_(పూతలపట్టు) 52605 4164
494 సిరుగురాజుపాలెం 17173 4168
495 మొండివెంగన్నపల్లె 17607 4173
496 వెంకటాపురం_(చిత్తూరు_మండలం) 16892 4174
497 ఎస్.వెంకటాపురం 16889 4178
498 వావిలతోట 17215 4179
499 బ్రాహ్మణపల్లె_(వెదురుకుప్పం) 51335 4180
500 కుర్చివీడు 16890 4182
501 వెణుతనపల్లె 17206 4182
502 ముత్తుకూరు_(చిత్తూరు_మండలం) 16867 4184
503 చెరువుముందర_ఖండ్రిగ 16807 4185
504 పోలవరం_(పూతలపట్టు) 17207 4186
505 తేనెపల్లె 17210 4194
506 తిప్పనపల్లె_(పూతలపట్టు) 50130 4196
507 తేనెబండ 16861 4197
508 తాళంబేడు 16885 4201
509 మాపాక్షి 16875 4201
510 తుమ్మింద 16878 4204
511 దొడ్డిపల్లె_(చిత్తూరు) 50383 4212
512 పచనపల్లె 16887 4215
513 మురకంబట్టు 16863 4215
514 కట్టకింద_వెంకటాపురం 17445 4219
515 పసుమంద 16818 4221
516 వరదరాజులపల్లె 16882 4229
517 మొగిలపల్లె 16727 4238
518 కావలిపల్లె 17149 4241
519 మరకలకుప్పం 16823 4247
520 వసంతపురం_(గుడిపాల) 52434 4247
521 మంగసముద్రం_(గ్రామీణ) 16862 4247
522 పెరుమాళ్ల_ఖండ్రిగ 16883 4248
523 ఊరందూరు 17720 4250
524 కృష్ణసముద్రం 16606 4261
525 కొలమాసనపల్లె 17092 4262
526 కేశవరాజపుర_అగ్రహారం 16589 4263
527 కృష్ణ_జమ్మాపురం 16810 4266
528 చిన్నచెల్లారగుంట 165383 4267
529 గుడిపాల 8646 4268
530 శ్రీరంగంపల్లె 16811 4272
531 కుప్పిగానిపల్లె_(గుడిపాల) 49174 4272
532 సెట్టిపల్లె_(బైరెడ్డిపల్లె) 52905 4276
533 మంది_కృష్ణాపురం 16826 4280
534 రమాపురం_(గుడిపాల) 51968 4290
535 వెంకట_లక్ష్మాంబపురం 16821 4295
536 నంగమంగళం 16825 4296
537 రాగిమానుపట్టెడ 16820 4305
538 వేపగుంట 17181 4305
539 నడిగడ్డ 135108 4307
540 టీ.సండ్రపల్లె 16578 4315
541 మొగరాలపల్లె 16804 4316
542 తంబుగానిపల్లె 17287 4356
543 పతుర్నతం 17341 4361
544 కోటచెంబగిరి 16768 4366
545 వేపులబైలు 17150 4376
546 పేట_అగ్రహారం 17212 4379
547 వెంకటనరసింహ_రాజువారిపేట 17028 4389
548 తిమ్మయ్యగారిపల్లె 17353 4392
549 మునెల్లపల్లె 16579 4405
550 రాచగున్నెరి 17733 4407
551 కాకులారం_పల్లి 165447 4415
552 లక్కనపల్లె 17336 4416
553 రఘునాయకుల_దిన్నె 17352 4417
554 రేగుల్లు 17154 4418
555 మూలతిమ్మేపల్లె 17347 4425
556 పాపసముద్రం 16814 4432
557 మెకలనాగిరెడ్డి_పల్లె 17348 4444
558 నారాయణపురం_(శ్రీకాళహస్తి_మండలం) 47656 4454
559 సిద్దంపల్లె 16879 4466
560 తిమ్మసముద్రం_(కె.వి.బి.పురం) 136419 4466
561 కర్లపూడి_(కె.వి.బి.పురం_మండలం) 136437 4467
562 పాచికపాలెం 17610 4468
563 కుంట్రపాకం 16960 4474
564 ముడుపులవేముల 17147 4474
565 శ్రీరంగరాజపురం 8638 4482
566 నలిసెట్టిపల్లె 16949 4506
567 రామాపురం_(గుడిపాల) 16803 4524
568 యోగిమల్లవరం 16970 4529
569 తెల్లగుండ్లపల్లె 165443 4536
570 ముత్తిరేవుల 17216 4543
571 పైమాఘం 16938 4565
572 వేదగిరి_వారిపల్లె 224960 4568
573 వేడాం 17738 4570
574 పట్నం_(తవణంపల్లి) 150970 4586
575 కలకడ 8601 4598
576 వోగతూరు 16703 4601
577 పోతుకనుమ 17201 4604
578 వజ్జిరెడ్డి_పల్లి 103784 4627
579 రాళ్లబడుగూరు 17648 4634
580 సెట్టియప్పం_తంగళ్ 16888 4635
581 పందేరుపల్లి 102319 4645
582 కంభంవారిపల్లె 8602 4675
583 తోటతిమ్మయ్య_పల్లె 17097 4681
584 పెద్దచెల్లారగుంట 55186 4681
585 మటియం 16940 4684
586 వొగత్తూరు 136435 4697
587 దిగువ_మాఘం 16941 4707
588 శ్రీనివాసాపురం_(కె.వి.బి.పురం) 136436 4713
589 కర్లపూడి_(కె.వీ.పీ.పురం_మండలం) 36251 4736
590 పారపట్ల 9493 4742
591 చెర్లోపల్లె_(తావనంపల్లె) 49920 4745
592 కావేరిమహారాజులుంగారీగ్రహారం 17605 4759
593 శ్రీనివాసాపురం_(కె.వీ.పీ.పురం) 52658 4765
594 కట్టకిందపల్లె 16932 4774
595 కలికిరి 8623 4775
596 కోటమాకనెపల్లె 16795 4777
597 కట్టమంచి 74547 4780
598 తొండమనాడు 17727 4793
599 మల్లకుంట 16930 4799
600 కోటపల్లె_(గుడిపల్లె) 49355 4805
601 మర్రికుంటపల్లె 16582 4807
602 బోయనపల్లె_(గుడిపల్లె) 51320 4814
603 బుగ్గ_(గ్రామం) 62140 4816
604 నక్కనపల్లె 16782 4821
605 మల్దెపల్లె 16802 4823
606 తాళై_అగ్రహారం 16794 4832
607 ముచ్చివోలు_(_శ్రీకాళహస్తి) 51735 4833
608 కోడిగానిపల్లె 16789 4836
609 ఒంటిపల్లె 16769 4839
610 నలగాంపల్లె 16776 4841
611 పెద్దపర్తికుంట 16793 4845
612 మాలవానికొత్తూరు 16788 4851
613 పెద్దగొల్లపల్లె 16770 4852
614 వెంగేపల్లె 16786 4858
615 తిమ్మనాయనిపల్లె_(గుడిపల్లె) 50146 4860
616 ద్వారకాపురం_(తవణంపల్లి) 79329 4867
617 పుణ్యసముద్రం 16948 4868
618 కన్నికాపురము_(రామచంద్రాపురం) 38397 4868
619 పెద్దగొట్టిగల్లు 17500 4879
620 సోదిగానిపల్లె 16799 4883
621 కొండమర్రి 16903 4885
622 సిరిగిరిపల్లె 16772 4887
623 లింగాపురం_దిన్నె 16764 4895
624 గళ్ళావాళ్ళవూరు 53291 4907
625 కావనూరు 17062 4921
626 సొన్నరసానపల్లె 16798 4925
627 మేడికుర్తి 16581 4926
628 మోటుమల్లెల 17497 4930
629 శాంతిపురం 8655 4931
630 పెద్దిసెట్టిపల్లె 16877 4931
631 పెద్దమల్లెల 17498 4932
632 తిమ్మసముద్రం_(కె.వీ.పీ.పురం) 50151 4938
633 వరదప్పనాయుడు_పేట 186290 4962
634 సెట్టిపల్లె_కే.బందర్లపల్లె 16779 4963
635 పెద్ద_రామాపురం 17102 4973
636 లక్ష్మాంబపురం 16881 4974
637 ఎస్.నడింపల్లె 17811 4989
638 బొమ్మయ్యగారి_పల్లె 17501 4990
639 పల్లవోలు_(కలికిరి) 50739 4995

5వేల నుంచి 10వేల బైట్ల వరకూ[మార్చు]

సంఖ్య వ్యాసం పేజీ ఐడీ సైజు (బైట్లలో) ప్రాథమికంగా సమాచారంతో అభివృద్ధి చేసేవారు స్థితి తర్వాతి దఫా వికీకరణ, ప్రవేశిక రచన స్థితి
640 వెంకటదాసరిపల్లె 17187 5028
641 ఉత్తర_బ్రాహ్మణపల్లె 16947 5036
642 కొత్తపేట_(పులిచెర్ల_మండలం) 158752 5051
643 మామడుగు 16718 5054
644 తిమ్మనాయుడుగుంట 16690 5058
645 శక్తి_గణేశ్వరాపురం 16711 5058
646 వెంకటాపురం_జీ.ఖండ్రిగ 16684 5072
647 సుర్యనారాయణపురం 16708 5073
648 మట్టమనపతట్టు_ఆర్.ఖండ్రిగ 16693 5104
649 పూడి_చెన్నకేశవాపురం 16695 5107
650 దామల్చెరువు 17104 5109
651 రాతిగుంటపల్లె 16567 5130
652 నవాబ్‌పేట_(కలకడ) 50500 5137
653 చెర్లోపల్లె_(శ్రీకాళహస్తి) 209666 5139
654 చెర్లోపల్లె_(తిరుపతి_గ్రామీణ) 49921 5147
655 తిమ్మయ్యపల్లె 16819 5156
656 పదిపుట్లబయలు 158168 5192
657 ముడియంవారిపల్లె 16564 5229
658 పత్తెగడ 16583 5280
659 యెగువూరు 16901 5294
660 యెర్రకోటపల్లె 16566 5314
661 కోన_(కలకడ) 49370 5341
662 పాతపాలెం_(ఐరాల) 225063 5342
663 నడిమిచెర్ల 16560 5365
664 తలుపులపల్లె 17200 5375
665 చందం 225050 5381
666 చెర్లోపల్లె_(పుత్తూరు) 49922 5396
667 కారకాంపల్లె 114713 5420
668 సురుటుపల్లి 127318 5422
669 రాగనిపల్లె_(గ్రామీణ) 17159 5465
670 రంగన్నగారి_గడ్డ 16894 5484
671 శేట్టేరి 97067 5488
672 ముత్తుకూరు_(పెద్దపంజని) 17246 5488
673 బంగార్రెడ్డిపల్లె 225167 5518
674 తిరుమలకొండమాంబగారిపేట 16594 5537
675 చీమనాయినిపల్లె 225052 5595
676 తంబిగానిపల్లె 225059 5598
677 తిప్పిరెడ్డిగారిపల్లె 16895 5600
678 కొల్లగుంట 16603 5608
679 కోటబైలు 16893 5613
680 భీమినేనివారిపల్లె 225065 5618
681 గరిగచిన్నెపల్లె 225054 5622
682 గదంకి 17105 5622
683 కత్తెరపల్లె 16591 5626
684 కేశవకుప్పం 16592 5628
685 నాగంవాండ్లపల్లె 225061 5652
686 దళవాయి_కొత్తపల్లె 225053 5700
687 కోటారవీడు 16607 5708
688 యెర్రగుంట్లపల్లె_(పీలేరు) 51886 5711
689 సామగుట్టపల్లె 225058 5716
690 మద్దిపట్లపల్లె 225062 5721
691 ఒడ్డెపల్లె 17213 5737
692 కొత్తపల్లె_మిట్ట 37729 5747
693 లక్ష్మిరాజుపేట 16610 5762
694 పూతలపట్టు 8642 5780
695 మాకమాంబవిలాసం 16598 5798
696 సదుం 8631 5821
697 అనిమిగాని_పల్లె 225048 5824
698 మల్లనూరు 225056 5827
699 పుత్తూరు 8635 5840
700 పరికిదొన 225280 5853
701 కేతుమత్‌మహారాజపురం 16608 5872
702 చీలపల్లె(కుప్పం) 225051 5880
703 మంకాలదొడ్డి 225057 5921
704 మర్రిమాకులపల్లె_(గుర్రంకొండ) 51507 5938
705 ఆమనిగుంట 225278 5962
706 తిరువీధికుప్పం 225168 5978
707 కొండయ్యగారి_పల్లె 225279 6012
708 సురేంద్రనగరం 16609 6017
709 ఖండ్రిగ_(గుర్రంకొండ) 16834 6018
710 పాకాల_మండలం 239470 6036
711 మారెడుపల్లె 16720 6036
712 కోటలూరు 225055 6041
713 తలుపుల_(పీలేరు) 17145 6064
714 తరిగొండరాజుపల్లె 16840 6120
715 ముక్కరవారిపల్లె 16601 6137
716 పాతవెంకటాపురం 16755 6138
717 మఠం 225238 6177
718 రాజకుమారవేంకట_బహదూర్‌పేట్ 16597 6188
719 కలత్తూరు_(కె.వి.బి.పురం) 136420 6190
720 మహల్ 16576 6225
721 రమాపురం_(గుర్రంకొండ) 51969 6250
722 వసనాడు 16657 6257
723 నెల్లిపల్లె 16729 6264
724 నెలవోయి 17328 6285
725 మద్దినాయనిపల్లె_(పాకాల) 51448 6291
726 కురుమోయి 17087 6297
727 మొగిలి_(గ్రామం) 63926 6298
728 ముక్కెలత్తూరు 16746 6305
729 పేరూరు_(తిరుపతి_గ్రామీణ_మండలం) 40087 6307
730 పాతపాలెం_(కె.వి.బి.పురం) 136432 6315
731 పాతపాలెం_(గంగాధర_నెల్లూరు) 50779 6352
732 మన్నవరం 17686 6359
733 కొండేపల్లె 16730 6392
734 మేళ్లచెరువు_(పీలేరు) 17144 6443
735 అనంత_గురప్పగారి_పల్లి,_చంద్రగిరి 65620 6447
736 పచ్చిగుంట 16742 6457
737 ఒన్నపనాయని_కొత్తూరు 16796 6473
738 ముంగిలిపట్టుకొత్తపల్లె 16857 6482
739 వనగుట్టపల్లె 225107 6495
740 కొడతనపల్లె 225213 6521
741 కుమార_వెంకట_భూపాలపురం 16697 6531
742 సంగసముద్రం 16833 6540
743 వేల్కూరు 16745 6546
744 వెజ్జుపల్లె 16728 6555
745 మిట్టపాలెం_(చంద్రగిరి_మండలం) 36175 6558
746 ఒల్లూరు 16700 6568
747 సరిమడుగు 16831 6587
748 మర్రిపాడు_(గుర్రంకొండ) 54060 6593
749 పెద్దకాల్వ 16736 6604
750 పెద్దయల్లకుంట్ల 16905 6630
751 గంగవరం_(చిత్తూరు) 8650 6642
752 కోటగరం 16733 6645
753 పూడిపట్ల_(చౌడేపల్లె) 50887 6663
754 లద్దిగం 16911 6668
755 పీలేరు 8622 6676
756 సానంభట్ల 16852 6695
757 కీలపల్లె 16716 6699
758 కొట్రకోన 16735 6706
759 పెద్ద_ఉప్పర_పల్లి 159373 6713
760 శేషాపురం 16844 6719
761 పూడి_సి.కె.పురం 225241 6725
762 రామిరెడ్డిపల్లె_(చంద్రగిరి) 52150 6759
763 పుల్లయ్యగారిపల్లె 16845 6794
764 సెట్లివారిపల్లె 16838 6795
765 కోగతి 16902 6821
766 మహాదేవమంగళం 16748 6827
767 పొగురుపల్లె 16763 6831
768 పావనివారికండ్రిగ 225240 6837
769 కాట్రపల్లె 16696 6838
770 యెల్లుట్ల 16828 6850
771 వరతూరు 16741 6850
772 సిద్దమనాయుడు_ఖండ్రిగ 16706 6852
773 కోటమంగాపురం 225232 6856
774 చీకటిపల్లె_(గుడిపల్లె) 49845 6862
775 కోటల 16847 6869
776 గంగమాంబాపురం_(రామచంద్రాపురం) 98892 6872
777 కలత్తూరు_(కె.వీ.పీ.పురం) 49079 6874
778 మామండూరు_(చంద్రగిరి) 51638 6882
779 కోవనూరు 16679 6887
780 తుంగుండ్రం 16749 6890
781 నందనూరు 16734 6891
782 కొత్తవెంకటాపురం 16759 6927
783 కందులూరు 225231 6937
784 సెట్టిపేట 16907 6942
785 రంగయ్యగుంట 16694 6960
786 రాగిగుంట 16687 6977
787 నదిమిఖండ్రిగ 16830 7005
788 ఇత్తెపల్లె 16856 7023
789 దుర్గసముద్రం_(చౌడేపల్లె) 50349 7027
790 పలమనేరు 8649 7043
791 యమగానిపల్లె 16775 7078
792 పందిళ్లపల్లె_(చౌడేపల్లె) 50673 7082
793 మేలుమోయి 16724 7098
794 నైనారు_కండ్రిగ 119628 7106
795 మద్ది_ఖండ్రిగ 16712 7114
796 రెడ్డివారిపల్లె_(చంద్రగిరి) 52198 7120
797 సురమల 16685 7176
798 కొత్తపల్లె_(గంగవరం) 16725 7187
799 కల్రోడుపల్లె 16858 7198
800 సదాశివపురం 16705 7211
801 వింజం 16731 7217
802 పెరిందేశం 16691 7269
803 గడ్డంవారిపల్లె_(చౌడేపల్లె) 49470 7277
804 రాయపేడు 16701 7349
805 హార్సిలీ_హిల్స్ 35142 7357
806 కాటిపేరి 16910 7398
807 తరిగొండ 16839 7502
808 పత్తికొండ_(గంగవరం) 16717 7507
809 బండారువారిపల్లి 132841 7554
810 వీరకనెల్లూరు 16732 7602
811 సెట్టిపల్లె_(గుడిపల్లె) 52904 7685
812 పనపాకం 16859 7839
813 పసుపతూరు 16714 7848
814 బ్రాహ్మణపల్లె_(శ్రీకాళహస్తి) 51336 8266
815 నాగలాపురం 8610 8421
816 వేపంజేరి 16740 8582
817 తొండవాడ 16851 8709
818 నరసింగాపురం_(చంద్రగిరి) 50466 8894
819 గంగుడుపల్లి 68651 8918
820 అరతల 16871 9000
821 బసివిరెడ్డిపల్లె 17751 9085
822 వల్లివేడు_(పాకాల) 52427 9253
823 చెర్లోపల్లె_(గుర్రంకొండ) 49919 9593
824 గుండ్లసగరం 16781 9606
825 పాతపాలెం_(కె.వీ.పీ.పురం) 50778 9612
826 తాళ్లపల్లె_(చిత్తూరు) 225101 9961
827 దామినీడు 16966 9986

10 వేల బైట్లపైన వ్యాసాలు[మార్చు]

సంఖ్య వ్యాసం పేజీ ఐడీ సైజు (బైట్లలో) ప్రాథమికంగా సమాచారంతో అభివృద్ధి చేసేవారు స్థితి తర్వాతి దఫా వికీకరణ, ప్రవేశిక రచన స్థితి
828 కుప్పిగానిపల్లె_(గుడిపల్లె) 49173 10051
829 బోజ్జగుంటపల్లి 130536 10359
830 తోటరామన్నవూరు 170969 10385
831 ఐ.రామిరెడ్డిగారి_పల్లె 17185 10797
832 జొనిగనూరు 17645 10850
833 బల్ల_(రామకుప్పం) 238424 10956
834 గుడిపాల(గ్రామము) 241961 10998
835 తలకోన 56005 11206
836 మొగరాల 17099 11432
837 చెర్లపల్లె_(శ్రీకాళహస్తి) 49915 11467
838 కీలపట్ల 16726 11470
839 బయప్పగారి_పల్లె 17094 12229
840 పెద్ద_ఉప్పరపల్లి 112547 12418
841 కడపనతం 17342 12731
842 ఇనగలూరు_(శ్రీకాళహస్తి) 48690 12801
843 బుచ్చివనతం 17565 12838
844 కళ్లివెట్టు 17330 12878
845 దిగువపుత్తూరు 16709 12984
846 కలికిరి_రెడ్డివారిపల్లె 16585 13484
847 అగరం_(నగరి) 47955 13595
848 అలపాక్కం 17566 13818
849 గొల్లపల్లె_(బంగారుపాలెం) 49626 13841
850 గుండుసెట్టిపల్లె 17642 13902
851 అడవికొత్తూరు 17013 13953
852 అత్తికుప్పం 17421 13954
853 చిగురువాడ_ఉత్తర_ఖండ్రిగ 16958 14051
854 కామచిన్నయ్యపల్లె 17267 14065
855 అంచినాయనికుప్పం 17682 14099
856 అప్పయ్యపాలెం 17775 14112
857 అరూరు_(నింద్ర_మండలం) 39650 14117
858 హనుమపల్లె 17581 14153
859 గొవిందరావుపల్లె 17687 14183
860 బోయ_చిన్నగన్న_పల్లె 17604 14187
861 అమ్మగారిపల్లె_(పెనుమూరు) 48060 14205
862 అరూరు_(సత్యవీడు_మండలం) 39651 14229
863 చమ్మగుట్టపల్లె 16613 14238
864 ఎంపేడు 17691 14242
865 గోనుమాకులపల్లె 17584 14252
866 గొరివిమాకులపల్లె 17417 14256
867 దొమ్మరతిప్పన_పల్లె 17651 14259
868 జౌనిపల్లె 17577 14279
869 అరవకొత్తూరు 17722 14282
870 అగరం_(నిండ్ర) 158166 14285
871 బీర_కుప్పం 17038 14289
872 బైపరెడ్లపల్లె 17415 14295
873 అరిముతనపల్లె 17658 14303
874 దామరపాక్కం 17020 14315
875 బొందలగుంట 17426 14341
876 అమిలేపల్లె 16836 14346
877 గుడిపల్లె_(వెంకటగిరి_కోట) 17591 14346
878 దాసుకుప్పం 17787 14348
879 అయ్యంరెడ్డి_పల్లె 17091 14377
880 గెసికపల్లె 17649 14377
881 బోయనపల్లె_(శాంతిపురం) 51321 14399
882 గిద్దపల్లె 17420 14402
883 ఆవులనతం 16665 14411
884 దక్షిణ_బ్రాహ్మణపల్లె 157397 14428
885 చెరివి 17772 14443
886 బల్ల_(గ్రామం) 17441 14444
887 చర్వగానిపల్లె 17266 14451
888 కమ్మపల్లె_(యడమరి) 49065 14453
889 చింతమాకులపల్లె_(సదుం) 49748 14455
890 హిస్సపల్లె 157468 14461
891 కలియంబాకం 17567 14462
892 అత్తూరు_(నిండ్ర) 158167 14468
893 అప్పంబట్టు 17133 14469
894 బోడబండ్ల 17294 14486
895 చిన్న_బొగ్గుపల్లె 16660 14512
896 అచ్చమ్మ_అగ్రహారం 17109 14513
897 చుక్కలనిడిగల్లు 17724 14516
898 గొల్లపల్లె_(గంగాధర_నెల్లూరు) 49621 14523
899 దళవాయి_అగ్రహారం 17783 14535
900 బందర్లపల్లె_(రామకుప్పం) 51116 14541
901 బెండనకుప్పం 17635 14563
902 బోడిగుట్టపల్లె 17583 14570
903 గుండ్రాజుకుప్పం 17014 14599
904 కన్నవరం_(సత్యవీడు) 49036 14612
905 గుంటిపల్లె 17269 14613
906 బెల్లకోగిల 17630 14623
907 బుడితిరెడ్డిపల్లె 17387 14627
908 బ్రాహ్మణపట్టు 16974 14627
909 కల్లూరుపల్లె_(బంగారుపాలెం) 49089 14643
910 బొజ్జినాయనిపల్లె 16757 14681
911 ఇల్లతూరు 17572 14689
912 దాసరపల్లె 17392 14692
913 కడివీడు 17040 14693
914 చామనేరు 17244 14710
915 గౌనితిమ్మేపల్లె 17343 14712
916 ఇరుగుళం 17777 14713
917 దేవళంపేట 17623 14730
918 చీమనపల్లె 17652 14733
919 ఛాలమంగళం 17247 14735
920 గొల్లపల్లె_(తిరుపతి_గ్రామీణ) 49624 14740
921 బత్తువారిపల్లె_(కార్వేటినగర్) 51119 14744
922 కలకడ_కొత్తపల్లె 16572 14744
923 కదపల్లె 17675 14753
924 గొల్లపల్లె_వెంకటాపురం 17699 14758
925 చిన్న_ఈటివాకం 17780 14758
926 జంబువారిపల్లె 17295 14779
927 కాచరవీడు 17073 14780
928 ఆదిలక్ష్మాంబ_పురం 16806 14781
929 అలుకూరుపల్లె 16891 14785
930 గిద్దమాకరాజపురం 17747 14786
931 గంకొండ 17252 14787
932 చిన_తయ్యూరు 17761 14790
933 కదిరిఓబనపల్లె 17668 14792
934 బత్తువారిపల్లె_(రామకుప్పం) 51120 14797
935 గంగమాంబపురం_(విజయపురం) 49431 14800
936 అమ్మగారిపల్లె_(సదుం) 48061 14807
937 అమ్మవారిపేట_(శాంతిపురం) 48074 14817
938 దొంకుమానిపల్లె 17657 14820
939 అనగల్లు 16868 14823
940 బొమ్మరాజుపల్లె 17245 14829
941 గొల్లపల్లె_(పుత్తూరు) 49625 14830
942 అనుపల్లె_(చిత్తూరు_మండలం) 48008 14831
943 కల్రోడ్_పల్లి 160043 14850
944 ఇరికిపెంట 17810 14852
945 అనికెర 17632 14873
946 చిన్నరదొడ్డి 17647 14874
947 కల్వమొగిలప్ప_ఖండ్రిగ 17302 14888
948 చెంచుగుడి 17615 14895
949 అప్పినపల్లె 17239 14897
950 దుర్గసముద్రం_(తిరుపతి_గ్రామీణ) 50350 14901
951 కలమలదొడ్డి 17669 14901
952 గొల్లపల్లె_(యడమరి) 49628 14903
953 గంగిరెడ్డిపల్లె_(రామచంద్రాపురం) 49445 14908
954 చిదిపిరాళ్ల 17203 14912
955 చల్లపాలెం 17734 14912
956 చిల్లమానిపల్లె 17677 14914
957 ఛవరంబాకం 17067 14918
958 ఆముదాల 17118 14924
959 బోడవారిపల్లె 17711 14938
960 కలంజేరి 17042 14939
961 గుంటకిందపల్లె 17718 14943
962 కదిర్వేడు 17795 14947
963 బండపల్లె_(గుడిపాల) 51109 14961
964 జౌకుపల్లె 17437 14964
965 కల్వగుంట 17276 14971
966 బైరుపల్లె 17590 14977
967 చాలర్లపల్లె 16640 14978
968 కలవగుంట 17695 14981
969 బైటకొడియంబేడు 17044 14989
970 ఆవులపల్లె 17813 14994
971 కమ్మనపల్లె 17345 14997
972 జంగాలపల్లె_(యాదమరి) 53795 15015
973 జెల్లపల్లెదిన్నె 17679 15018
974 అరిమాకులపల్లె 17759 15021
975 చింతపెంట 17263 15022
976 చౌడంపల్లె 17660 15024
977 కాళికాపురం 17563 15032
978 చిన్న_కొంగటం 17598 15035
979 గొడుగుచింత_(పూతలపట్టు) 49600 15038
980 దిగువమాసపల్లె 16865 15039
981 గంగమాంబాపురం 17127 15054
982 చెన్నారెడ్డిపల్లె 17424 15056
983 ఇరుగువై 17069 15063
984 అంబాకం 17790 15064
985 గాదంకి 158169 15065
986 చిన్నయ్యగుంట 17312 15081
987 చత్తేవారిపాలెం 16897 15082
988 గండ్లూరు_(కలికిరి) 49454 15083
989 ఎల్ల_సముద్రం 17564 15088
990 ఎగువవీధి 17729 15093
991 భూమిరెడ్డిపల్లె 17394 15094
992 అమ్మచెరువు 17692 15100
993 గుంజర్లపల్లె 17646 15120
994 జగన్నాధపురం_(విజయపురం) 17571 15123
995 చెల్దిగానిపల్లె 17413 15152
996 దందికుప్పం 17661 15154
997 గోవిందపల్లె_(రామకుప్పం) 49661 15155
998 చిన్నమరెడ్డి_ఖండ్రిగ 17273 15175
999 గొంగివారిపల్లె 17800 15178
1000 కణతలచెరువు 17395 15182
1001 బంతిమడుగు_గొల్లపల్లె 17676 15182
1002 అప్పలయ్యగుంట 17723 15183
1003 కమ్మకొత్తూరు 17715 15188
1004 ఎర్రగుడిపాడు 17710 15236
1005 అమ్మపాలెం_(శ్రీకాళహస్తి) 48062 15236
1006 చిగురువాడ_దక్షిణ_ఖండ్రిగ 16959 15264
1007 కాంచనపుత్తూరు 17326 15267
1008 కడసినకుప్పం 17427 15270
1009 చెన్నసముద్ర_అగ్రహారం 17268 15271
1010 ఏ.కొత్తకోట 16912 15272
1011 బేరిపల్లె 17291 15285
1012 కామిరెడ్డివారిపల్లె 17807 15296
1013 కాకినాయనిచిగుర్ల_పల్లె 16783 15308
1014 జీడిమానిపల్లె 17678 15316
1015 దొడ్డిపల్లె_(పీలేరు) 50384 15320
1016 అయ్యవాండ్లపల్లె 17186 15332
1017 బ్రాహ్మణకాల్వ 17446 15343
1018 కదిరిముత్తన్నపల్లె 17665 15364
1019 గాజులపెల్లూరు 17325 15371
1020 జల్లిగానిపల్లె 17654 15376
1021 గంగినాయనిపల్లె 17344 15387
1022 బాలఓబనపల్లె 17430 15399
1023 అక్కుర్తి 17713 15399
1024 భవానీశంకరాపురం 17309 15402
1025 చింతగుంట_(చంద్రగిరి) 49734 15416
1026 దేవదొడ్డి 17340 15418
1027 అగ్గిచేనుపల్లె 17620 15425
1028 ఆవువారిపల్లె 17148 15447
1029 చినగండ్లపల్లె 17641 15448
1030 చెంగంబాకం 17774 15451
1031 ఎగువపుత్తూరు 16710 15452
1032 భీమవరం_(శ్రీకాళహస్తి) 17690 15453
1033 అయనవీడు 16866 15467
1034 గువ్వకల్లు 16873 15472
1035 బోడిరెడ్డిగారిపల్లె 17188 15473
1036 కాలూరు 16954 15473
1037 చిత్తతూరు_కాలెపల్లె 17454 15477
1038 చెక్కమడుగు 17744 15478
1039 అల్లిపూలగుంట 17126 15481
1040 బూరగమండ 17803 15486
1041 అల్లమడుగు 17627 15507
1042 బహదూర్_వెంకటాపురం 17700 15507
1043 బొమ్మయ్యపల్లె 17626 15515
1044 కనమణంబేడు 17322 15524
1045 చిన్నగొట్టిగల్లు 8620 15564
1046 చప్పిడిపల్లె 17350 15573
1047 బేలుపల్లె 17335 15592
1048 ఎర్రబోడిరెడ్డిపల్లె 16752 15593
1049 బెన్నయనూరు 17672 15598
1050 జల్లిపేట 17088 15612
1051 జగమర్ల 17084 15618
1052 ఇనాంకొత్తూరు 17608 15618
1053 బొక్కసంపాలెం 17735 15627
1054 చింతలగుంట 16884 15628
1055 బసవపల్లె 16817 15630
1056 బోడుమల్లువారిపల్లె 17151 15644
1057 అరిగలవారిపల్లె 16837 15647
1058 చెల్లమాంబాపురం 17316 15651
1059 గ్యారంపల్లె_(వెదురుకుప్పం) 49680 15674
1060 బాలకృష్ణాపురం_(పాలసముద్రం) 51175 15677
1061 గొల్లపల్లె_(చిత్తూరు) 49623 15682
1062 ఏదువారిపల్లె 16604 15686
1063 గానుగపెంట_(పాకాల_మండలం) 37484 15700
1064 చింతకంపల్లె 17638 15706
1065 చిల్లమాకులపల్లె 17743 15715
1066 కైగల్లు 17339 15717
1067 అలపల్లె 17332 15719
1068 చిలమతూరు_బంగళా 17142 15725
1069 జక్కిదోన 17618 15734
1070 గొల్లచేమన_పల్లె 17333 15745
1071 అలుగుమనిపల్లె 16797 15753
1072 కమ్మపల్లె_(రామచంద్రాపురం) 49066 15761
1073 గూడరేవుపల్లె 17152 15775
1074 గొనుగూరు 16637 15782
1075 కైదుగాని_ఖండ్రిగ 16808 15786
1076 కంభంపల్లె 17337 15787
1077 ఎర్రతివారిపల్లె 17802 15793
1078 దిగువ_తడకర 16945 15796
1079 జండ్ల 17146 15808
1080 బైటపల్లె 17211 15817
1081 బందర్లపల్లె_(గుడిపాల) 51115 15820
1082 చీకటిపల్లె_(కలికిరి) 49844 15825
1083 అయ్యల_కృష్ణారెడ్డిపల్లె 16526 15850
1084 బాకర_నరసింగరాయని_పేట 16870 15853
1085 గండుపల్లె 16933 15865
1086 గోర్పాడు 17103 15888
1087 బొమ్మసముద్రం 16824 15890
1088 అక్కనంబట్టు 17208 15894
1089 గొల్లపల్లె_(గుడిపాల) 49622 15930
1090 అదెనపల్లె 17106 15933
1091 కందూరు 17806 15940
1092 గొడుగుచింత_(వెదురుకుప్పం) 49601 15971
1093 ఎలకటూరు 17066 15973
1094 గరిగలపల్లె 16758 15978
1095 ఎగువ_తడకర 16942 15983
1096 గుట్టపాలెం 16586 15999
1097 బండపల్లె_(చిత్తూరు) 51110 16006
1098 చిన్న_బంగారునతం 16632 16016
1099 అత్తినతం 16761 16042
1100 గురుకవారిపల్లె 16935 16046
1101 ఆముదాలపుత్తూరు 17120 16052
1102 చీలపల్లె_(గుడిపాల) 49868 16073
1103 గానుగచింత 17496 16073
1104 గోవిందరెడ్డిపల్లె 16934 16101
1105 దొంతిరాళ్లపల్లె 17349 16123
1106 గుదిబండ_(కలకడ_మండలం) 45238 16127
1107 అగరాల 16854 16163
1108 బిజిగానిపల్లె 16785 16178
1109 గంగపురం_(కలకడ) 49429 16217
1110 ఏనుగొండపాలెం 16563 16226
1111 అదరం 16683 16242
1112 అగరమంగళం 16739 16288
1113 అంగనమలకొత్తూరు 16766 16325
1114 డీ.బీ.ఆర్.బైలు 17740 16349
1115 ఈచనేరి 16936 16392
1116 దేవరగుడిపల్లె_(వెదురుకుప్పం) 50354 16439
1117 దామోదర_మహారాజపురం 16596 16446
1118 భీమవరం_(చంద్రగిరి) 16841 16447
1119 బ్రాహ్మణ_చెరువు 16686 16469
1120 అగరం_(గుడిపల్లె) 47954 16471
1121 బండకిందపల్లె 17499 16476
1122 ఆవులతిమ్మనపల్లె 16762 16486
1123 కడిరాయచెరువు 16562 16488
1124 బిసనతం 16760 16498
1125 ఆత్మకూరు_(గంగాధర_నెల్లూరు) 16751 16508
1126 జ్ఞానమాంబాపురం_పీ.ఖండ్రిగ 16678 16520
1127 కలకడ_దొడ్డిపల్లె 16571 16542
1128 అంజూరు_(కె.వీ.పీ.పురం_మండలం) 47380 16561
1129 అంబోధరపల్లె 16754 16563
1130 అంగేరి_చెరువు 16680 16565
1131 బూరుగులపల్లె 16790 16569
1132 గోకర్లపల్లె 16778 16627
1133 కలిగిరి_(పెనుమూరు) 17274 16640
1134 అనంతపురం_(చిత్తూరు_మండలం) 16886 16643
1135 దేవలపల్లె 16568 16644
1136 అనగర్లపల్లె 16784 16667
1137 గోపిచెట్టిపల్లె 16605 16683
1138 ఇరిసిగానిపల్లె 16787 16684
1139 గజంకి 16588 16723
1140 కంచనచెంగన్న_ఖండ్రిగ 16702 16736
1141 దేవరకొండ_(చిన్నగొట్టిగల్లు) 16899 16759
1142 చారాల 16914 16832
1143 అన్నూరు 16599 16856
1144 చిన్నపర్తికుంట 16792 16893
1145 ఎల్లపల్లె 16756 16904
1146 ఎర్రమరాజుపల్లె 16587 16918
1147 దిన్నెపల్లె 16801 16927
1148 బెగ్గిలిపల్లె 16777 16938
1149 బత్తందొడ్డి 17236 17011
1150 బక్కపాటుగుంట 16689 17014
1151 చిత్తేచెర్ల 16898 17140
1152 కలగటూరు 16722 17160
1153 అలతూరు_(కార్వేటినగర్) 48318 17242
1154 అరై 16707 17273
1155 అగ్రహారం_(పీలేరు) 47960 17273
1156 దామలచెరువు 156938 17380
1157 గుంటిపేడు 16681 17381
1158 ఆరెపల్లె_(చంద్రగిరి) 48723 17435
1159 గుడ్లనాయనిపల్లె 16645 17438
1160 మాదమాల 95744 17438
1161 బ్రాహ్మణపల్లె_(కె.వీ.పీ.పురం) 51334 17443
1162 ఎర్రచెరువుపల్లె 17199 17462
1163 గంగాధర_నెల్లూరు 8640 17488
1164 చిన్నగొల్లపల్లె 16771 17600
1165 దోర్ణకంబాల 16860 17670
1166 ఈ.చింతమాకులపల్లె 16909 17812
1167 బుక్కపట్నం_(గంగాధర_నెల్లూరు) 16743 17830
1168 గండ్రాజుపల్లె 16715 18087
1169 దాసిమానిపల్లె 16765 18093
1170 చిన్న_రామాపురం 16843 18108
1171 చిన్నవేపంజేరి 16744 18169
1172 కడపగుంట 16750 18205
1173 దిగువూరు 16896 18243
1174 ధర్మపురి_(బైరెడ్డిపల్లె) 17346 18306
1175 కలిజవీడు 16737 18369
1176 జీడిమాకులపల్లె 16719 18395
1177 అదవరం 16692 18462
1178 కండ్లూరు 16688 18474
1179 అరగొండ 16937 18582
1180 కణామనపల్లె 16780 18740
1181 దండపల్లె 16721 18853
1182 చిట్టిబోయనపల్లె 16832 19403
1183 కల్లూరు_(పులిచెర్ల) 17189 19499
1184 చంద్రగిరి 8619 19637
1185 దిగువపల్లె_(చౌడేపల్లె) 50324 19740
1186 జంగాలపల్లె_(శ్రీరంగరాజపురం) 53797 20098
1187 గుర్రంకొండ 8202 20308
1188 చుట్టగుంట_రామాపురం 17443 20361
1189 చేమూరు 16980 21575
1190 కల్లుపల్లె 16723 21720
1191 గుండుగల్లు 16713 21871
1192 చిత్తపార 16815 22204
1193 భాకరాపేట 16900 22724
1194 దిగువమాఘం 99072 23290
1195 చౌడేపల్లె_గ్రామము 240633 25841
1196 చింతమాకులపల్లె_(వెంకటగిరి_కోట) 49747 26263
1197 చౌడేపల్లె_మండలం 8629 27298
1198 ముచ్చివోలు 10206 27647