వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/పటములు/usage examples

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వివిధ పటములు ఉదాహరణలు

వివిధ ప్రొజెక్షన్ల పటములు[మార్చు]

భారతదేశం(equirectangular)
భారతదేశం(Lambert Conical Orthomorphic)
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (1956-2014)(Lambert Conical Orthomorphic)

గ్రామాలలో పటములు[మార్చు]

సమాచారపెట్టెతో

{{Infobox India AP Village}} వాడండి. ఉదాహరణ: దేవరపల్లి (పర్చూరు) (వికీడేటాలో అక్షాంశరేకాంశాలుండాలి)

ప్రత్యేకంగా ఉదాహరణ దేవరపల్లి (పర్చూరు) {{Mapframe}}తో

<mapframe text="[[దేవరపల్లి]]" width=512 height=400 zoom=10 latitude="16.010750" longitude="80.279953">
{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 80.279953,16.010750,] },
  "properties": {
    "title": "[[దేవరపల్లి]]",

    "marker-symbol":"circle-stroked",
    "marker-size": "large",
    "marker-color": "0050d0"
  }
}
</mapframe>

{{Maplink}} తో సులభంగా

{{Maplink|frame=yes|plain=yes|frame-width=512|frame-height=512|zoom=12|frame-lat=16.010750|frame-long=80.279953
|type=point|id=Q13000011|title=దేవరపల్లి}}

పట్టణాలలో పటములు[మార్చు]

సమాచారపెట్టె తో

{{Infobox India AP Town}} ఉదాహరణ: చీరాల

ప్రత్యేకంగా

{{infobox mapframe|zoom=13 |frame-width=512|frame-height=400}} ఉదాహరణ: నరసరావుపేట

నగరాలలో పటములు[మార్చు]

మేప్ ఫ్రేమ్ వాడుక[మార్చు]

{{infobox mapframe|zoom=12 |frame-width=512|frame-height=400}} ఉదాహరణ:విజయవాడ

వికీమేప్ ఎక్స్టెన్షన్ వాడుక[మార్చు]

మరింత సమాచారానికి కార్టోగ్రాఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ మీడియావికీ పేజీచూడండి.

తెలుగు ఉదాహరణ
పై బొమ్మ పూర్తి తెరగా చూసినపుడు, మౌజ్ గుర్తుపై నొక్కినపుడు (తెరపట్టు)


నరసరావుపేట హరేకృష్ణ దేవాలయము


ఎక్కువ స్థానాలు చూపెట్టవలసిన పటములు[మార్చు]

{{OSM Location map}} వాడి[మార్చు]

స్థిర పటము లో ఆంగ్ల పేరులనే వాడుతున్నందున, తెలుగు వికీకి సరిపోదు. ఉదాహరణ:ఆపరేషన్ గ్రాండ్ స్లామ్


<mapframe>..</mapframe> వాడుక సంఖ్యల చిహ్నాలతో స్థానాలు[మార్చు]

{{Maplink}} వాడి సాధారణ చిహ్నాలతో[మార్చు]

ప్రకాశం జిల్లా మండలకేంద్రాలు
Map
విడివిడిగా ఒకే పేజీలో

/ప్రకాశం జిల్లా మండల కేంద్రాలు