వికీపీడియా:Articles for deletion/మల్లాది వెంకట సత్యనారాయణ రావు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మల్లాది వెంకట సత్యనారాయణ రావు[మార్చు]

మల్లాది వెంకట సత్యనారాయణ రావు (edit | talk | history | protect | delete | links | watch | logs | views) – (View log⧼dot-separator⧽ Stats)
(Find sources: "మల్లాది వెంకట సత్యనారాయణ రావు" – news⧼Dot-separator⧽newspapers⧼Dot-separator⧽books⧼Dot-separator⧽scholar⧼Dot-separator⧽HighBeam⧼Dot-separator⧽JSTOR⧼Dot-separator⧽free images⧼Dot-separator⧽free news sources⧼Dot-separator⧽The Wikipedia Library⧼Dot-separator⧽NYT⧼Dot-separator⧽WP reference)

స్వంత కుటుంబంలోని వారిగురించి రాసిన వ్యాసం అర్జున (చర్చ) 03:35, 18 ఆగస్టు 2019 (UTC)