వేంకటరత్నం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వేంకటరత్నం లేదా వెంకటరత్నం తెలుగువారిలో కొందరి పేరు: