శూద్రులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శూద్రులు - చతుర్వర్ణాలలో నాల్గవ వర్ణం. వీరు బ్రాహ్మణులకు, క్షత్రియులకు, వైశ్యులకు సేవకులు. చరిత్ర ప్రకారం వీరిలో ద్రావిడులు, కిరాతులు, నాగులు వంటి తెగలున్నాయి.

నేటి శుద్రులు రాజ్యలు జమిందారి సంస్థానాదీసులుగా పాలించిన వారు శుద్రులుగా పరిగణించ బడరు రాజరిక వ్యవస్థలైన రాజులు జమిందారులకు సేవచేసే వారు బ్రహ్మణులు, రాజరిక వ్యవస్థలైన రాజులు జమిందారులకు సేవ చెస్తూ రాజులు జమీందారుల వద్ద దానాలు తీసుకుని కృతులయేవారు వీరి చెంత ఉంటూ వీరి సేవ చేసి ఉచ్చారణ చెస్తూ ఉన్న వారు శుద్రులు వైస్యులు అనగా వ్యవసాయదారులు వ్యవసాయనుండి వచ్చిన పంట ధాన్యము పప్పు మొదలగువస్తు సామాగ్రిని ప్రజలకు అమ్మే వ్యక్తులు వీరికి సాయమొనర్చె వ్యక్తులు శుద్రులు నేటి శుద్రులుగా పరిగణించేవారు బోయ బ్రహ్మణ, కోయ బ్రహ్మణ, చాకలి, కోయరాజు, కొండరాజు, బోయరాజు, గౌండ్ల,మాదిగ, మాల మొదలగు కులాలు.కాని గౌండ్ల వారు శూద్రులు కారు గౌండ్ల వారు (గౌడ చరిత్ర ప్రకారము) వీరు కొన్ని ప్రాంతాలలో క్షత్రియులు గాను, వైశ్యులు గాను బ్రాహ్మణు లు గాను ఉన్నారు వీరి యొక్క వంశ మూలపురుషుడు కౌండిన్య మహా ముని శ్రీ కంట మహేశ్వరుడు రేణుకాదేవి వీరిని కలాల్ వైశ్యులుగా పిలుస్తారు, గౌడ సారస్వత బ్రాహ్మణులు గా ఉన్నారు సొమ వంశ క్షత్రియులు గా కూడా ఉన్నారు గౌడలు వారి వృత్తి వ్యాపారము, వడ్డీ వ్యాపారము కల్లు గీత వీరు ఒకరికి సేవ చేసే వృత్తి కాదు అలాంటప్పుడు వీరు శూద్రులు కారు

చరిత్ర

డణ్డోయుద్ధ క్షత్రియస్య కృషి వైశ్యస్య శస్యతే
శుశ్రూషైవ ద్విజాతీనాం శూద్రాణం ధర్మసాధనం

దాని ప్రకారం వేదాలు, చదువులు తెలిసిన వారు బ్రాహ్మణులయ్యారు; యుద్ధ విద్యలు , పరిపాలన తెలిసినవారు క్షత్రియులైయ్యారు; వ్యాపారం తెలిసినవారు వైశ్యులయ్యారు.

ఆర్యులు వచ్చేనాటికి భారత దేశంలొ కిరాత జాతులు ఉండేవారు. ఆర్యులు వీరిని అనాగరికులుగా భావించేవారు. ఆర్యులకు వీరి భాష తెలియనందున వీరికి భాష లేదని చెప్పారు. ఆర్యులకు, కిరాత జాతులకు తరచూ యుద్ధలు జరుగుతుండేవి. ఆర్యులు బలవంతులగుట చేత అనార్యులను తమ ప్రాంతాల నుండి వెళ్ళగొట్టేవారు. అనార్యులు ఆర్యుల ఎదుట ముఖాముఖి నిల్చుని పోరాడలేక అరణ్యాలలో పర్వత గుహల్లో దాక్కొని రాత్రులయందు వారి నివాసస్థలాలపై పడి పశువు ధాన్యాదులను దోచుకొనుచూ యజ్ఞాతికర్మలు ద్వంసం చేయుచూ స్త్రీలను ఎత్తుకెళ్ళిపోయేవారు. అయినప్పటికీ ఆర్యులు వీరితో యుద్ధం చేసి గెలిచేవారు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శూద్రులు&oldid=3052081" నుండి వెలికితీశారు