రాంబస్

వికీపీడియా నుండి
(సమ చతుర్భుజం నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search
సమ చతుర్భుజం (రాంబస్)
Rhombus-sides and diagonals.png
తలం ద్విమితీయం
ఆంగ్ల పదం Rhombus
నాలుగు కోణాల మొత్తము 360 డిగ్రీలు లేదా నాలుగు లంబకోణాలు
నిర్వచనం నాలుగు భుజాలు సమానం గల సమాంతర చతుర్భుజం
భుజములు AB, BC, CD, DA
శీర్షములు A, B, C, D
కర్ణములు AC, BD
అన్ని భుజాలు సమానం, సమాంతరం
ఎదుటి కోణములు సమానము
ఆసన్న కోణములు పూరకాలు (వాటిమొత్తం=180 డిగ్రీలు)
వైశాల్యము కర్ణముల లబ్ధంలో సగం

ఒక సమాంతర చతుర్భుజంలో అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉంటే దానిని సమ చతుర్భుజం లేదా రాంబస్ అంటారు.

లక్షణాలు[మార్చు]

 • దీనిలో నాలుగు భుజాలుంటాయి.
 • నాలుగు అంతర కోణాల మొత్తము 360 డిగ్రీలు.
 • అన్ని భుజాలు సమానంగా, సమాంతరముగా ఉంటాయి.
 • ఎదురెదురు కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి.
 • ఆసన్న కోణాల మొత్తము 180 డిగ్రీలు ఉంటుంది.
 • దీనికి రెండు కర్ణాలుంటాయి. ఒక కర్ణం సమ చతుర్భుజాన్ని రెండు సర్వ సమాన త్రిభుజాలుగా విభజిస్తుంది.
 • రెండు కర్ణాలు సమ చతుర్భుజాన్ని నాలుగు సర్వసమాన త్రిభుజాలుగా విభజిస్తుంది.
 • కర్ణములు పరస్పరం లంబ సమద్విఖండన చేసుకుంటాయి.
 • సమ చరుర్భుజ నిర్మాణానికి రెండు స్వతంత్ర కొలతలు కావాలి.
 • సమాంతర భుజాల మధ్య గల లంబ దూరాన్ని "ఎత్తు" అంటారు.
 • దిగువన గల భుజాన్ని "భూమి" అంటారు.
 • దీని వైశాల్యం దాని కర్ణముల లబ్ధంలో సగం ఉండును.
 • ప్రతి చతుర్భుజం, ట్రెపీజియం, సమాంతర చతుర్భుజం, రాంబస్ లక్షణాలతో ఉండక పోవచ్చు. కాని చతురస్రం నకు అన్నిభుజాలు సమానంగా ఉండుటవల్ల రాంబస్ లక్షణాలను సంతరించుకుంటుంది.

వైశాల్యము[మార్చు]

 • రాంబస్ యొక్క కర్ణములు d1, d2 అయితే దాని వైశాల్యం ½ d1, d2 అవుతుంది.
 • రాంబస్ కూడా ఒక సమాంతర చతుర్భుజం కావున దాని భూమి "b", ఎత్తు "h" అయితే దాని వైశాల్యం భూమి ఎత్తుల లబ్ధానికి సమానము.
 • ఒక రాంబస్ ను ట్రెపీజియంగా తీసుకుంటే దాని సమాంతర భుజాలు a, b అయి, ఎత్తు "h"గా తీసుకుంటే దాని వైశాల్యం సమాంతర భుజాల పొడవుల సగటు, ఎత్తుల లబ్ధానికి సమానమవుతుంది.

యివి కూడా చూడండి[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రాంబస్&oldid=2883808" నుండి వెలికితీశారు