స్వప్నం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిద్రకి చెందిన కొన్ని స్థితులలో అసంకల్పితంగా మనసులో మెదిలే భావాల, భావావేశాల, ఐంద్రియ సంవేదనల సందోహాలని స్వప్నాలు (Dream) అంటారు.