ఏడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అంకెలు


0 | 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 108 | 1000 | 1116

ఈ అంకె గురించి 1. చివరి అంకెను వేరుచేయండి,
 2. దాన్ని రెట్టింపు చేసి
 3. దాన్ని మిగిలిన అంకెల (సంఖ్య) నుంచి తీసివేయండి.
 4. ఫలితం ఋణాత్మకమై 2 లేక అంతకంటె ఎక్కువ అంకెల సంఖ్య అయితే ఋణసూచికను వదిలేయండి.
 5. ఫలితం 7 గుణిజము అయ్యేవరకు (-7 లేదా 0 లేదా +7) పై విధానాన్ని మరల మరల చేస్తూపొండి.
ఉదాహరణకు, 7చేత 1358 నిశ్శేషముగా భాగించబడుతుంది. ఎందుకంటే:
135 - (8*2) = 119
11 - (9*2) = -7
సంఖ్యా సిద్ధాంతము ననుసరిస్తే దీని నిరూపణ సులువే, సంఖ్య n ను ఈరూపంలోకి ఒకసారి మార్చిచూస్తే:
n = 10a + b
ఇక్కడ:
a అనేది మిగిలిన అంకెల సంఖ్య, కాగా
b అనేది చివరి అంకె.
అప్పుడు:
10a + b = 0 (mod 7)
5 * (10a + b) = 0 (mod 7)
49a + a + 5b = 0 (mod 7)
a + 5b - 7b = 0 (mod 7)
a - 2b = 0 (mod 7)

రెండవ విభాజకసూత్రం 2006లో భారతదేశంలో ఢిల్లీకి చెందిన సెయింట్ కొలంబా పాఠశాలలో ఎనిమదవ తరగతి విద్యార్థి హిమనీశ్ గంజూ చే సూత్రీకరించబడింది:

 1. చివరి రెండు అంకెలను తొలగించండి

"# మిగిలిన సంఖ్యను 7చే భాగించండి.

 1. శేషాన్ని రెండుచే గుణించండి.
 2. ఈ లబ్దాన్ని(తొలగించబడిన) రెండు అంకెలకు కలపండి
 3. ఇప్పుడు వచ్చిన మొత్తం 7చే భాగించబడితే, అసలు సంఖ్య కూడా 7చే భాగించబడుతుంది

మార్చి 25, 2007లో గంజూ చివరి మూడు అంకెలను వేరుచేస్తూ (1వ స్టెప్పు), శేషాన్ని 6 చేత భాగించి, ఆ మొత్తాన్ని చివరి మూడు (మందు వేరుపరచిన) అంకెలకు కలుపుతూ ఈ పరీక్షలాంటిదే మరొకటి కనిపెట్టేడు.

ఉదాహరణకు, 1568 ఏడుచేత నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.
  1. 15/7 శేషం = 1
 1. లబ్దము 1*2 = 2
 2. 68 + 2 = 70 (ఇది 7చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది)

కాబట్టి, 7చే 1568 నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.

బయటి లింకులు[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఏడు&oldid=1978079" నుండి వెలికితీశారు