ఏర్వా లానాటా

From వికీపీడియా
Jump to navigation Jump to search

Aerva lanata
Scientific classification
Kingdom:
Order:
Caryophyllales
Family:
Amaranthaceae
Subfamily:
Amaranthoideae
Genus:
Aerva
Species:
A.Lanata
ചെറൂള.JPG
Aerva Lanata.JPG
Aerva lanata 11.JPG
Aerva lanata (L.)Juss - Flickr - lalithamba.jpg

ఏర్వా లనాటా భారతదేశం మైదానములలో అన్ని ప్రాంతాలలో పెరుగుతుంది. ఇది ఒక సాధారణ కలుపు మొక్క. దీని వేరు కర్పూరం వంటి వాసనను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొక్క మొదటి సంవత్సరములో కొన్నిసార్లు పుష్పించ వచ్చు. ఇది ఎమరెంతెసే కుటుంబానికి చెందిన మొక్క. తెలుగులో దీన్ని పిండికూర అని పిలుస్తారు.

ఇతర పేర్లు: ఈ మొక్కను సాధారణంగా ఛాయ, కపూరి జాడి, బిలెసొలి, ఛిరుల మొదలగు పేర్లతో పిలుస్తారు.

పెరిగే ప్రదేశాలు: ఈ మొక్కలు ఇండియా, శ్రీలంక, మలేషియా, ఇథియోపియా, సొమాలియా మొదలగు ప్రాంతాలలో పెరుగుతాయి.

లక్షణాలు: దీని కొమ్మలు, కొంతవరకు చెక్క మరియు వేర్లు కలిగి ఉంటాయి . మొక్క యొక్క పొడవు కొన్నిసార్లు చాలా వరకు 6 అడుగులు వరకు పెరుగుతాయి. పరచుకొని మరియు విస్తృతంగా విస్తరించి ఉంటాయి. తరచుగా కాడలేని ఆకులు ఉంటాయి. దీని ఆకులు కోడి గుడ్డు ఆకారంలో 1.5 పొడవు వరకు పెరుగుతాయి.రెండు లేదా మూడు పువ్వులు చిన్న సమూహాలు ఆకు కణుపుల పెరుగుతాయి. పువ్వులు గులాబీ మరియు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి.ఈ మొక్కలు మే నుండి అక్టోబరు వరకు పుష్పించ వచ్చు.

ఉపయోగాలు: ఈ మొక్క ప్రజలు మరియు జంతువులు ఆహారంగా ఉపయోగిస్తాయి. మొత్తం మొక్కలో ముఖ్యంగా ఆకులు, తినవచ్చును. ఆకులు ఒక బచ్చలికూర లేదా ఒక కూరగాయల వంటి సూప్ లోకి తింటారు. మొక్కల యొక్క స్టాక్ కోళ్ళులుకు మేత అందిస్తుంది. మొక్క పాముకాట్ల కోసం ఒక సాంప్రదాయ ఔషధంగా ఉపయోగిస్తారు. మొక్క కూడా చెడు ఆత్మలు వ్యతిరేకంగాను, వేటగాళ్ల కోసం మంచి అదృష్ట సూచికగాను, వితంతువుల శ్రేయస్సు కోసమూ ఉపయోగిస్తారు.