కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
Structure of a carboxylic acid
Carboxylate ion
The 3D structure of the carboxyl group

కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం (Carboxylic acids (pronounced /ˌkɑrbɒkˈsɪlɪk .../) కనీసం ఒక్క కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ కలిగిన ఆర్గానిక్ ఆమ్లం.[1] దీని సాధారణ ఫార్ములా : R-COOH.

నామీకరణ[మార్చు]

Carboxylic acids are commonly named as indicated in the table below. Although rarely used, IUPAC-recommended names also exist. For example, butyric acid (C3H7CO2H) is, according to IUPAC guidelines, also known as butanoic acid.[2]

The carboxylate anion R-COO is usually named with the suffix -ate, so acetic acid, for example, becomes acetate ion. In IUPAC nomenclature, carboxylic acids have an -oic acid suffix (e.g., octadecanoic acid). In common nomenclature, the suffix is usually -ic acid (e.g., stearic acid).

Straight-chained, saturated carboxylic acids
Carbon atoms Common name IUPAC name Chemical formula Common location or use
1 ఫార్మిక్ ఆమ్లం Methanoic acid HCOOH Insect stings
2 ఎసిటిక్ ఆమ్లం Ethanoic acid CH3COOH Vinegar
3 ప్రొపియోనిక్ ఆమ్లం Propanoic acid CH3CH2COOH Preservative for stored grains
4 Butyric acid Butanoic acid CH3(CH2)2COOH Rancid butter
5 Valeric acid Pentanoic acid CH3(CH2)3COOH Valerian
6 Caproic acid Hexanoic acid CH3(CH2)4COOH Goat fat
7 Enanthic acid Heptanoic acid CH3(CH2)5COOH
8 కాప్రిలిక్ ఆమ్లం Octanoic acid CH3(CH2)6COOH Coconuts and breast milk
9 Pelargonic acid Nonanoic acid CH3(CH2)7COOH Pelargonium
10 Capric acid Decanoic acid CH3(CH2)8COOH
12 లారిక్ ఆమ్లం Dodecanoic acid CH3(CH2)10COOH Coconut oil and hand wash soaps.
14 మిరిస్టిక్ ఆమ్లం Tetradecanoic acid CH3(CH2)12COOH Nutmeg
16 పామిటిక్ ఆమ్లం Hexadecanoic acid CH3(CH2)14COOH Palm oil
18 స్టియరిక్ ఆమ్లం Octadecanoic acid CH3(CH2)16COOH Chocolate, waxes, soaps, and oils
20 Arachidic acid Icosanoic acid CH3(CH2)18COOH Peanut oil

మూలాలు[మార్చు]

  1. Compendium of Chemical Terminology, carboxylic acids, accessed 15 January 2007.
  2. Organic Chemistry IUPAC Nomenclature. Rules C-4 Carboxylic Acids and Their Derivatives. http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/79/r79_24.htm