గుప్త లిపి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
గుప్త లిపి
Spoken languagesసంస్కృతం
Time periodక్రీ.శ 4 వ శతాబ్దం నుండి ?
Parent systems
బ్రాహ్మీ లిపి
  • గుప్త లిపి
Child systemsనాగరి లిపి
శారదా లిపి
సిద్ధం లిపి
Note: This page may contain IPA phonetic symbols in Unicode.

ఇది భారతదేశ చరిత్రలో స్వర్ణయుగంగా పేరొందిన గుప్తుల కాలంనాటి లిపి. దీన్ని గుప్తబ్రాహ్మీ లిపిగా, అనంతర బ్రాహ్మీ లిపిగా కూడా పిలుస్తారు. గుప్తులకాలంనాటి ఉత్కృష్టమైన అధ్యాత్మిక, శాస్త్రీయ విజయాలు ఈ లిపిలోనే వ్రాయబడ్డాయి. ఈ లిపి నుండి దేవనాగరి లిపి, శారదా లిపి, సిద్ధం లిపి ఉద్భవించాయి. ఈ లిపి అశోకుని కాలంనాటి బ్రాహ్మీ లిపి నుండి ఉద్భవించింది.

శాసనాలు[మార్చు]

Brahmi and its descendent scripts.

గుప్త లిపిలో ఉన్న శాసనాలు., ఇనుప లేదా రాతి స్తంభాలపైన, గుప్తుల కాలంనాటి బంగారు నాణేలమీదని చూడవచ్చు. వీటిలో అలహాబాద్ ప్రశస్తి ప్రసిద్ధమైనది. సముద్రగుప్తుని పట్టాభిషేకంనాటి నుండి, ఇతర రాజులపైన సాగించిన విజయయాత్రలు, ఇత్యాది విషయాలు., ఆతని ఆస్థాన కవి, మంత్రి అయిన హరిసేనుని రచనలు, శాసనాలపై చెక్కించారు.

అక్షరాలు[మార్చు]

అచ్చులు[మార్చు]

Gupta allahabad a.svg Gupta allahabad i.svg Gupta allahabad u.svg Gupta allahabad e.svg Gupta allahabad o.svg Gupta allahabad ri.svg
Gupta allahabad aa.svg Gupta allahabad au.svg

హల్లులు[మార్చు]

Gupta allahabad k.svg Gupta allahabad kh.svg Gupta allahabad g.svgగా Gupta allahabad gh.svg Gupta allahabad ng.svg
Gupta allahabad c.svg Gupta allahabad ch.svg Gupta allahabad j.svg Gupta ashoka jh.svg Gupta allahabad ny.svg
Gupta allahabad tt.svg Gupta allahabad tth.svg Gupta allahabad dd.svg Gupta allahabad ddh.svg Gupta allahabad nn.svg
Gupta allahabad t.svg Gupta allahabad th.svg Gupta allahabad d.svg Gupta allahabad dh.svg Gupta allahabad n.svg
Gupta allahabad p.svg Gupta allahabad ph.svg Gupta allahabad b.svg Gupta allahabad bh.svg Gupta allahabad m.svg
Gupta allahabad y.svg Gupta allahabad r.svg Gupta allahabad l.svg Gupta allahabad v.svg
Gupta allahabad sh.svg Gupta allahabad ss.svg Gupta allahabad s.svg Gupta allahabad h.svg