చర్చ:పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

"పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ" కూర్పుల చరితం[మార్చు]

ఈ వ్యాసం యిదివరకు ఉన్న పూర్ణమ్మ వ్యాసం లో విలీనం చేయాలి.-- కె.వెంకటరమణ 23:37, 28 ఏప్రిల్ 2015 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

పూర్ణమ్మ వ్యాసమే ఇందులో విలీనమైంది. దాని చర్చపేజీలో కనిపిస్తున్న చరితం ఇలావుంది:
పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ
 1. (ప్రస్తు • గత) 08:11, 12 జూలై 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (187 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్
 2. ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 3. (ప్రస్తు • గత) 08:10, 12 జూలై 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (59 బైట్లు) (-47,821)‎ . . (పూర్ణమ్మ లో విలీనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 4. (ప్రస్తు • గత) 01:11, 17 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (47,880 బైట్లు) (+208)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 5. (ప్రస్తు • గత) 00:42, 17 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (47,672 బైట్లు) (+5)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 6. (ప్రస్తు • గత) 18:53, 12 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (47,667 బైట్లు) (-25)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 7. (ప్రస్తు • గత) 18:52, 12 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (47,692 బైట్లు) (+291)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 8. (ప్రస్తు • గత) 18:38, 12 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (47,401 బైట్లు) (+1,626)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 9. (ప్రస్తు • గత) 18:14, 12 మే 2015‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (45,775 బైట్లు) (-900)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 10. (ప్రస్తు • గత) 18:06, 12 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (46,675 బైట్లు) (+1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 11. (ప్రస్తు • గత) 18:01, 12 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (46,674 బైట్లు) (+925)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 12. (ప్రస్తు • గత) 17:22, 12 మే 2015‎ 175.101.144.34 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (45,749 బైట్లు) (+299)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 13. (ప్రస్తు • గత) 16:43, 12 మే 2015‎ 175.101.144.34 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (45,450 బైట్లు) (+2,349)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 14. (ప్రస్తు • గత) 15:14, 12 మే 2015‎ 175.101.144.34 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (43,101 బైట్లు) (+1,262)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 15. (ప్రస్తు • గత) 14:40, 12 మే 2015‎ 175.101.144.34 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (41,839 బైట్లు) (+5)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 16. (ప్రస్తు • గత) 00:14, 2 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (41,834 బైట్లు) (-103)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 17. (ప్రస్తు • గత) 00:11, 2 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (41,937 బైట్లు) (+124)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 18. (ప్రస్తు • గత) 22:43, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (41,813 బైట్లు) (+61)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 19. (ప్రస్తు • గత) 22:37, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (41,752 బైట్లు) (+67)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 20. (ప్రస్తు • గత) 22:22, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (41,685 బైట్లు) (-6)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 21. (ప్రస్తు • గత) 20:56, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (41,691 బైట్లు) (+653)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 22. (ప్రస్తు • గత) 20:27, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (41,038 బైట్లు) (+91)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 23. (ప్రస్తు • గత) 19:24, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (40,947 బైట్లు) (+448)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 24. (ప్రస్తు • గత) 18:41, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (40,499 బైట్లు) (+270)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 25. (ప్రస్తు • గత) 18:27, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (40,229 బైట్లు) (+6)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 26. (ప్రస్తు • గత) 18:24, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (40,223 బైట్లు) (+107)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 27. (ప్రస్తు • గత) 18:06, 1 మే 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (40,116 బైట్లు) (-3)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 28. (ప్రస్తు • గత) 23:10, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (40,119 బైట్లు) (+34)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 29. (ప్రస్తు • గత) 22:46, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (40,085 బైట్లు) (+1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 30. (ప్రస్తు • గత) 22:44, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (40,084 బైట్లు) (+1,275)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 31. (ప్రస్తు • గత) 21:58, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (38,809 బైట్లు) (-12)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 32. (ప్రస్తు • గత) 21:48, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (38,821 బైట్లు) (+218)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 33. (ప్రస్తు • గత) 21:20, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (38,603 బైట్లు) (+24)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 34. (ప్రస్తు • గత) 21:10, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (38,579 బైట్లు) (-69)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 35. (ప్రస్తు • గత) 21:02, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (38,648 బైట్లు) (+3)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 36. (ప్రస్తు • గత) 21:01, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (38,645 బైట్లు) (0)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 37. (ప్రస్తు • గత) 21:00, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (38,645 బైట్లు) (+256)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 38. (ప్రస్తు • గత) 20:41, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (38,389 బైట్లు) (+1,133)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 39. (ప్రస్తు • గత) 19:55, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (37,256 బైట్లు) (+759)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 40. (ప్రస్తు • గత) 19:08, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (36,497 బైట్లు) (-5)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 41. (ప్రస్తు • గత) 19:05, 28 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (36,502 బైట్లు) (+144)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 42. (ప్రస్తు • గత) 13:16, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (36,358 బైట్లు) (+464)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 43. (ప్రస్తు • గత) 12:53, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (35,894 బైట్లు) (+47)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 44. (ప్రస్తు • గత) 11:45, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (35,847 బైట్లు) (+193)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 45. (ప్రస్తు • గత) 10:54, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (35,654 బైట్లు) (-356)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 46. (ప్రస్తు • గత) 10:49, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Arjunaraoc (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (36,010 బైట్లు) (+22)‎ . . (+OR) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 47. (ప్రస్తు • గత) 10:29, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Arjunaraoc (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (35,988 బైట్లు) (-52,870)‎ . . (+విలీనము మూస, స్వేచ్ఛానకలుహక్కులు కానిది తొలగించు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 48. (ప్రస్తు • గత) 08:20, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (88,858 బైట్లు) (+84)‎ . . (వర్గం:గురజాడ అప్పారావు రచనలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 49. (ప్రస్తు • గత) 00:12, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (88,774 బైట్లు) (-1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 50. (ప్రస్తు • గత) 00:12, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (88,775 బైట్లు) (-753)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 51. (ప్రస్తు • గత) 00:09, 26 ఏప్రిల్ 2015‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (89,528 బైట్లు) (-1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 52. (ప్రస్తు • గత) 23:19, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (89,529 బైట్లు) (+306)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 53. (ప్రస్తు • గత) 22:59, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (89,223 బైట్లు) (+447)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 54. (ప్రస్తు • గత) 22:21, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (88,776 బైట్లు) (+2,091)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 55. (ప్రస్తు • గత) 20:14, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (86,685 బైట్లు) (+202)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 56. (ప్రస్తు • గత) 19:51, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (86,483 బైట్లు) (+1,432)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 57. (ప్రస్తు • గత) 19:10, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (85,051 బైట్లు) (-96)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 58. (ప్రస్తు • గత) 19:04, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (85,147 బైట్లు) (+289)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 59. (ప్రస్తు • గత) 19:01, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (84,858 బైట్లు) (0)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 60. (ప్రస్తు • గత) 18:58, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (84,858 బైట్లు) (+1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 61. (ప్రస్తు • గత) 18:51, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (84,857 బైట్లు) (+331)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 62. (ప్రస్తు • గత) 18:49, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (84,526 బైట్లు) (+14)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 63. (ప్రస్తు • గత) 18:46, 25 ఏప్రిల్ 2015‎ Vmakumar (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (84,512 బైట్లు) (+84,512)‎ . . (←Created page with ' పుత్తడి భొమ్మ పూర్ణమ్మ పూర్ణమ్మ గురజాడ అప్పారావు రచించిన ప...') (కృతజ్ఞత తెలుపు)

--పవన్ సంతోష్ (చర్చ) 12:58, 17 జూలై 2015 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

ఈ వారం వ్యాసం పరిగణన[మార్చు]

Cscr-featured.svg పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2017 సంవత్సరం, 35 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia