చర్చ:భైరవకోన

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భైరవకోన వ్యాసం తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీలో ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో ప్రదర్శన కోసం ప్రతిపాదనలో ఉంది.
Wikipedia
Wikipedia

మొలకని ఏంచేయాలి?

[మార్చు]

ఈ వ్యాసం మరో వ్యాసములో విలీనము చేయాలా ? తొలగించాలా లేక మొలకలో చేర్చాలా ? సభ్యులు స్పందించండి జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ (చర్చ) 14:15, 24 మార్చి 2013 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

వ్యాసాన్ని అక్టొబరు2011లో ప్రారంభించాడు.ఇప్పటివరకు వ్యాసంలో ఏక వాక్యంమారమే వున్నది.దీన్నిఆంద్రప్రదేశ్ గ్రామాల వ్యాసాలలో ప్రకాసంజిల్లాల గ్రామాలలో విలీనం చెయ్యవచ్చును.పాలగిరి (చర్చ) 14:32, 24 మార్చి 2013 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
ఈ వ్యాసం గ్రామం కాదు అని తెలిసినందున, సంబంధిత మూసలు సవరించాను. --అర్జున (చర్చ) 05:55, 26 మార్చి 2022 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

విలీనాలు

[మార్చు]

భైరవకొన

[మార్చు]

భైరవకొన తొలిగా గ్రామం అనుకొని సృష్టించిన వ్యాసం. పేజీ సృష్టించిన Daggumati2000 గారు, అభివృద్ధి చేసిన ఇతరులు స్పందించండి. --అర్జున (చర్చ) 11:31, 26 మార్చి 2022 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

ఇప్పటికే దీనిలోగల సమచారం లక్ష్య పేజీలో వున్నందున తొలగించవచ్చు. అర్జున (చర్చ) 23:50, 5 ఏప్రిల్ 2022 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
తొలగించాను. అర్జున (చర్చ) 00:15, 6 ఏప్రిల్ 2022 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

శ్రీ దుర్గ భైరవేశ్వర స్వామి దేవస్థానం (భైరవకోన)

[మార్చు]

శ్రీ దుర్గ భైరవేశ్వర స్వామి దేవస్థానం (భైరవకోన), వరుసలో మూలాలు లేని పరిమిత విషయం గల వ్యాసం. పేజీ సృష్టించిన YVSREDDY గారు, అభివృద్ధి చేసిన ఇతరులు స్పందించండి. --అర్జున (చర్చ) 11:31, 26 మార్చి 2022 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

దీనిలో గల భైరవుని వృత్తాంతానికి మూలాలు అందుబాటులేదు. ఉన్న ఒక మూలం పనిచేయటంలేదు. కావున విలీనం చేయటానికి ఏమి లేదు. తొలగించవచ్చు. అర్జున (చర్చ) 23:52, 5 ఏప్రిల్ 2022 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
తొలగించాను. అర్జున (చర్చ) 00:15, 6 ఏప్రిల్ 2022 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]