చర్చ:రేణూ దేశాయ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

"రేణూ దేశాయ్ ఒక తెలుగు నటి, రూపదర్శి, కాస్ట్యూం డిజైనర్ "

In the sentence above, what is the meaning of "రూపదర్శి"? It is not a well-known word in Telugu. It appears like a combination of two words. The original writer might be trying to translate an English word. If an equivalent word is not available, then it is better to write the word as is in Telugu script (with the original English word in brackets). We don't have to translate each and every word, if it is not practical. We do not see the general population using the word రూపదర్శి. We use some English words as is (like bus and rail). Of course, they have to be in common usage for long and be in wide usage.

మీ సూచనను స్వీకరించి వ్యాసంలో తగిన మార్పులు చేశాను. - రవిచంద్ర (చర్చ) 05:44, 3 డిసెంబరు 2020 (UTC)
ధన్యవాదాలు @రవిచంద్ర గారు. __ చదువరి (చర్చరచనలు) 06:42, 3 డిసెంబరు 2020 (UTC)