చర్చ:వంశవృక్షం (సినిమా)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టు ఈ వ్యాసం భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతీయ సినిమాలకు సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
తెలుగు ఈ వ్యాసాన్ని తెలుగు ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ వ్యాసం మొలకతరగతి చెందిన వ్యాసం అని వికీప్రాజెక్టు భారతదేశం ద్వారా యాంత్రికంగా కొలిచారు. దీనికి కారణం ఈ వ్యాసంలో మొలక అనే పేరు ఉన్న మూసను ఉపయోగించటమే, లేదా వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం బాగా తక్కువ వుండటం కూడా ఇంకో కారణం.
  • మీరు దీనిని అంగీకరిస్తే గనక, దయచేసి {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం}} యొక్క యాంత్రికం=అవును పారామీటరు ఈ చర్చాపేజీ నుండి తొలగించండి.
  • మీరు దీనిని అంగీకరించకపోతే గనక, దయచేసి {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం}} మూసలోని, తరగతి పారామీటరు మార్చాండి. ఆ తరువాత {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం}} యొక్క యాంత్రికం=అవును పారామీటరు ఈ చర్చాపేజీ నుండి తొలగించండి, తరువాత వ్యాసం నుండి మొలక అని ఉన్న మూసను కూడా తొలగించండి.


  • ఈ వంశవృక్షాలను ఎక్కడ ఉంచాలి?
  • ఆదాము నుండి ఇబ్రాహీమ్ వరకు

ఆదమ్+హవ్వ -షేతు -ఎనోషు -కెయినా -అఖ్నోక్ -లెమక్ -నోవహు -రావూ -షారూక్ -నాహోరు -తారహు -ఇబ్రాహీమ్.

  • ఇబ్రాహీమ్ నుండి క్రీస్తు వరకు

ఇబ్రాహీమ్ +శారా -ఇస్సాకు -యాకోబు -ఏసేపు -మోషే -దావీదు -సులేమాను -యూనుస్ - యాహ్యా -మరియమ్ -ఈసా.

  • ఇబ్రాహీమ్ నుండి ముహమ్మదు వరకు

ఇబ్రాహీమ్+హాజరా - ఇస్మాయిల్ -కేదారు -అద్నాను -ఖుసై -అబ్దెమనాపు -ముత్తలబు -అబ్దుల్లా -ముహమ్మద్.

ఇది సినిమాకు సంబంధించిన వ్యాసం కాబట్టి సమాచారం వ్యాసం పేజీ నుంచి తొలిగించాను. సమాచారం చేర్చాలంటే మరో కొత్త పేజీని సృష్టించాల్సిందే. కాని కొన్ని పేరాలకు తగిన సమాచారం ఉంటేనే పేజీ సృష్తించండి. -- C.Chandra Kanth Rao(చర్చ) 16:35, 29 అక్టోబర్ 2008 (UTC)