చెన్నై నగర బస్సు మార్గాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
A white line bus
Map of main bus routes between CMB and the Chennai suburban railway network

The Metropolitan Transport Corporation runs a mixed fleet of regular and deluxe buses up to distances of 50 km from the city of Chennai, India. Since February 2007, the corporation has been augmenting and replacing its aged fleet with new buses every month.

Types of buses[మార్చు]

The seats of a deluxe bus

The majority of the old buses in the fleet are phased out. These buses usually sport a green livery and have the cheapest fare starting at Rs.3.

Most of the new buses that have been inducted are deluxe semi low floored buses with automatic doors. The buses feature comfortable plastic moulded upholstered seating, better legroom, comfortable and brightly lit interiors and better ventilation.

The buses are also BS IV emission standard compliant. The fare for the deluxe buses start at Rs.7 and can go up to a maximum of Rs.15 for a 40 km journey. The deluxe buses were initially introduced as blue line, yellow line, orange line and white line services. But this was later classified as just deluxe services.[1] Archived 2012-11-07 at the Wayback Machine

As of 11 November 2011, 100 air conditioned Volvo buses have also been added to the fleet, running on around 20 [at least16 permanent and 4 reduced services] different routes. The fares for these buses start from Rs.15 up to a maximum of Rs.30 (within city limits) and Rs.75 (suburbs and other districts) The total fleet strength of the MTC is 3,637 as of 22 November 2012. The minimum bus fare was increased to Rs.7 from Rs.5 for deluxe buses in November 2011.

List of routes[మార్చు]

Normal buses Express + Normal buses Deluxe +

Express + Normal buses||style="background:black; color:white"|AC volvo + Deluxe + Express + Normal buses

Legend: HF- High Frequency Route, NS - Night Service Route, LF - Low Frequency Route

MTC Routes
మార్గము Start End ద్వారా HF NS LF
1 తిరువొట్టియుర్ తిరువామియుర్ అడయార్, మైలాపూర్, రాయపేట్ట, పారీస్‌ కార్నర్‌, కల్ మంటపం, టోల్ గేట్, రాజాకటై, తేరటి
1A తిరువొట్టియుర్ తిరువామియుర్ అడయార్, మైలాపూర్, రాయపేట్ట, సెంట్రల్, కల్ మంటపం, టోల్ గేట్, రాజాకటై, తేరటి x
1B తిరువొట్టియుర్ తాంబరం క్రోంపేట్ట, పల్లావరం, గిండి, తేనాంపేట్ట, D.M.S, L.I.C, సెంట్రల్ R.S, పారీస్‌ కార్నర్‌, కల్ మంటపం, టోల్ గేట్ x x
1C తిరువామియుర్ ఏన్నూరు అడయార్, మైలాపూర్, రాయపేట్ట, పారీస్‌ కార్నర్‌, కల్ మంటపం, టోల్ గేట్, రాజాకటై, తేరటి, Azax, Ernavoor
1D తిరువామియుర్ ఏన్నూరు అడయార్, మైలాపూర్, రాయపేట్ట, పారీస్‌ కార్నర్‌, కల్ మంటపం, Thalankuppam
1E ఏన్నూరు తాంబరం క్రోంపేట్ట, పల్లావరం, గిండి, తేనాంపేట్ట, D.M.S, L.I.C, సెంట్రల్ R.S, పారీస్‌ కార్నర్‌, కల్ మంటపం, టోల్ గేట్, తిరువొట్టియుర్ x
1G తిరువొట్టియుర్ Velachery సైదాపేట, అన్నాsalai, పారీస్‌ కార్నర్‌, కల్ మంటపం, టోల్ గేట్
1G Cut Broadway Madipakkam Velachery, సైదాపేట, TVS, LIC, సెంట్రల్
1G xt తిరువొట్టియుర్ Medavakkam Velachery, సైదాపేట, TVS, LIC, పారీస్‌ కార్నర్‌, కల్ మంటపం, టోల్ గేట్
1J ఏన్నూరు తిరువళ్ళికేణి తిరువొట్టియుర్, రాజాకటై, టోల్ గేట్, Kalmandappam, పారీస్‌ కార్నర్‌, సెంట్రల్ R.S
A1 తిరువామియుర్ సెంట్రల్ అడయార్, మైలాపూర్, రాయపేట్ట x
A1 xt Okkiam Thorapakkam సెంట్రల్ SRP Tools, తిరువామియుర్, అడయార్, మైలాపూర్, రాయపేట్ట
M1 తిరువామియుర్ Kilkattalai SRP Tools, Velachery, Kaiveli, రాం నగర్, Madipakkam
M1A తిరువామియుర్ Nanganallur SRP Tools, Velachery, Kaiveli, రాం నగర్, Madipakkam, Madipakkam Koot Road x
M1P తిరువామియుర్ Pozhichalur Velachery, Kilkattalai, పల్లావరం, పమ్మల్ x
2A అణ్ణాసమాధి MKB నగర్ వెస్ట్ Vyasarpadi, Basin Bridge, రీగల్, Elephant gate, సెంట్రల్, P R & sons, Walaja Road, Bells Road x
2A xt అణ్ణాసమాధి Kaviarasu Kannadasan నగర్ MKB నగర్, Vyasarpadi, Basin Bridge, రీగల్, Elephant gate, సెంట్రల్, P R & sons, Walaja Road, Bells Road x
C2 అణ్ణాసమాధి అణ్ణాసమాధి Ezhilagam, తిరువళ్ళికేణి, Chepauk, Wallaja Road, Pallavan Road, సెంట్రల్, రీగల్, వళ్ళలార్నగర్, Royapuram bridge, Beach

Road, పారీస్, Secretariat

C2 అణ్ణాసమాధి అణ్ణాసమాధి Secretariat, పారీస్, Beach Road, Stanley Hospital, వళ్ళలార్నగర్, రీగల్, సెంట్రల్, Pallavan Road, Wallajah road, Chepauk,

తిరువళ్ళికేణి, Ezhilagam

M2 సైదాపేట Ottiambakkam Velachery, Medavakkam x
3A చెన్నై హై కోర్ట్ మందవేలి మైలాపూర్, లస్, Alwarpet, Royapetah, L.I.C, సెంట్రల్ x
4 తిరువొట్టియుర్ తిరువామియుర్ అడయార్, మైలాపూర్, లస్, Music Academy, రాయపేట్ట, LIC, సెంట్రల్, రీగల్, వళ్ళలార్నగర్, తండయారుపేట, టోల్ గేట్,

Therady

x
5A T. నగర్ తాంబరం ఈస్ట్ సైదాపేట, Velachery, Medavakkam, Camp Road x x
5B టీ.నగర్ మైలాపూర్ సైదాపేట, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, అడయార్, Sathyastudio, మందవేలి x
5C Broadway తరమణి Madhya Kailash, కోట్టూర్పురం, Alwarpet, రాయపేట్ట, సెంట్రల్
5E వడపళని బేసంట్‌ నగర్ Nesapakkam, MGR నగర్, కే.కే. నగర్, అశోక్ pillar, Jafferkhanpet, Mettupalayam, Srinivasa theater, CIT నగర్, సైదాపేట, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, అడయార్,

Vannanthurai, Velankkani church

x x
5G టీ.నగర్ కణ్ణకి నగర్ సైదాపేట, Velachery, తరమణి, RMZ, Perugudi
5K మైలాపూర్ తరమణి Madhya Kailash, అడయార్, Sathyastudio, మందవేలి
5S తిరువామియుర్ టీ.నగర్ అడయార్, కోట్టూర్పురం
5T వడపళని తరమణి సైదాపేట, టీ.నగర్, అశోక్ pillar, K.K.నగర్ x
M5 అడయార్ Kelambakkam తిరువామియుర్, Perungudi, Sholinganallur x
6A టోల్ గేట్ బేసంట్‌ నగర్ అడయార్, Foreshore Estate, తిరువళ్ళికేణి, పారీస్‌ కార్నర్‌, Maharani, Washermanpet,
6D తిరువామియుర్ టోల్ గేట్ బేసంట్‌ నగర్, Foreshore Estate, పారీస్‌ కార్నర్‌ x
6E తిరువామియుర్ టోల్ గేట్ అడయార్, Foreshore Estate, పారీస్‌ కార్నర్‌, Kasimedu x
7B Broadway Korattur సెంట్రల్ R.S, Periamet, Vepery, Doveton, Pattalam, Otteri, Ayanavaram, Joint Office, ICF, విల్లివాక్కం, Nathamuni x
7E Broadway Ambattur I.E సెంట్రల్, Choolai P.O, Doveton, Purasaiwakkam, Kellys, Kilpauk Gardens, చింతామణి, తిరుమంగలం, Wavin
7F Broadway అన్నా నగర్ వెస్ట్ సెంట్రల్, Vepery, Purasaiwakkam, Kellys, Kilpauk Gardens, చింతామణి, తిరుమంగలం x
7G Broadway Kaviarasu Kannadasan నగర్ Moolakadai, పెరంబూరు మార్కెట్, Pattalam, Doveton, Periamedu, సెంట్రల్
7H Broadway JJ నగర్ ఈస్ట్ సెంట్రల్, Vepery, Purasaiwakkam, Kellys, Kilpauk Gardens, చింతామణి, తిరుమంగలం x
7H xt Broadway Ambattur I.E సెంట్రల్, Vepery, Purasaiwakkam, Kellys, Kilpauk Gardens, చింతామణి, తిరుమంగలం
7K టీ.నగర్ తరమణి సైదాపేట, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, CPT, WPT,Tidel park x
7M Broadway JJ నగర్ వెస్ట్ సెంట్రల్, Vepery, Purasaiwakkam, Kellys, Kilpauk Gardens, చింతామణి, తిరుమంగలం x
7S తిరువామియుర్ సైదాపేట వెస్ట్ SRP Tools, Velachery, సైదాపేట, CIT నగర్
M7 టీ.నగర్ తిరువామియుర్ సైదాపేట, Gurunanak College, Velachery, SRP Tools x
M7A టీ.నగర్ తిరువామియుర్ సైదాపేట, గిండి, Sarah నగర్,Velachery, IRT, SRP Tools x
M7K Broadway Padikuppam సెంట్రల్, Vepery, Purasaiwakkam, Kellys, Kilpauk Gardens, తిరుమంగలం
8A టోల్ గేట్ పెరియార్ నగర్ తండయారుపేట, V.నగర్, రీగల్, Choolai P.O, Otteri,Jamalaya, వీనస్
8B చెన్నై హై కోర్ట్ TVK నగర్ పారీస్, V.నగర్, Puliantope, Pattalam, Jamalaya, వీనస్
9M టీ.నగర్ A.G.S Office Colony సైదాపేట, గిండి, NGO Colony, Brindavan నగర్, Kakkan Bridge
10A టోల్ గేట్ సైదాపేట వెస్ట్ Kal mandapam, పారీస్, Central R.S, ఎగ్మూరు R.S, Maternity Hospital, DPI, Sterling road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, పనగల్ పార్క్, టీ.నగర్, Srinivasa Theater,

Mettupalayam

x
10E Ekkaduthangal Broadway Central R.S, ఎగ్మూరు R.S, Maternity Hospital, DPI, Sterling road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, పనగల్ పార్క్, టీ.నగర్, Srinivasa Theater, Mettupalayam, [[అశోక్

నగర్]], Jaffarkhanpet

x
11 Broadway టీ.నగర్ పనగల్ పార్క్, Vani mahal, థౌజండ్ లైట్, TVS, Central R.S x
11A వళ్ళలార్నగర్ టీ.నగర్ అన్నాsalai, సెంట్రల్, పారీస్‌ కార్నర్‌, Stanley Hospital x
11A xt MKB నగర్ ఈస్ట్ టీ.నగర్ అన్నాsalai, సెంట్రల్, పారీస్‌ కార్నర్‌, Stanley Hospital, వళ్ళలార్నగర్, Vysarpadi x
11G చెన్నై హై కోర్ట్ కే.కే. నగర్ MGR నగర్, అశోక్ Pillar,Pangal Park, అన్నాsalai, సెంట్రల్, పారీస్‌ కార్నర్‌
11H చెన్నై హై కోర్ట్ Iyyapanthangal విరుగంబాక్కం, K.K.నగర్, Pondy Bazaar, అన్నా Salai, మెరీనా బీచ్ x
A11 Broadway టీ.నగర్ తేనాంపేట్ట
M11 సైదాపేట తాంబరం ఈస్ట్ గిండి, St.Thomas Mount, Kilkattalai, Kovilambakkam, Medavakkam Koot Road, Santhosapuram, Camp Road
M11A వళ్ళలార్నగర్ Rengarajapuram Pangal Park, అన్నాsalai, సెంట్రల్, పారీస్‌ కార్నర్‌
12 టీ.నగర్ Vivekananda House తేనాంపేట్ట, Alwarpet, లస్, చెన్నై Citi Centre
12A టీ.నగర్ Foreshore Estate Pondy bazaar,Alwarpet, లస్, Santhome x
12B Foreshore Estate వడపళని Kodambakkam, Pondy Bazaar, Alwarpet, లస్, Santhome x x
12B xt Foreshore Estate కొయంబేడు మార్కెట్ కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , MMDA Colony, వడపళని, Kodambakkam, Pondy Bazaar, Alwarpet, లస్, Santhome x
12B xt Foreshore Estate Iyyapanthangal పోరూర్r, విరుగంబాక్కం, వడపళని, లిబెర్టి, Pondy Bazaar, Alwarpet, లస్, Santhome x
12C సాలిగ్రామం మైలాపూర్ వడపళని, Rangarajapuram, పనగల్ పార్క్, S.I.E.T, అడయార్ Gate, మందవేలి
12G అణ్ణాసమాధి కే.కే. నగర్ MGR నగర్, అశోక్ Pillar, వెస్ట్ మాంబలం, Alwarpet, లస్ x
M12 చెన్నై హై కోర్ట్ Kilkattalai Gopalapuram, తేనాంపేట్ట, Velachery
M12A టీ.నగర్ Foreshore Estate Pondy bazaar,Alwarpet, లస్, Santhome
13A టీ.నగర్ అణ్ణాసమాధి తిరువళ్ళికేణి, Zambazzar, Express Avenue, రాయపేట్ట, Gopalapuram playground, Sapphire, LFC, Vanimahal
13B టీ.నగర్ తిరువళ్ళికేణి Zambazzar, Express avenue, రాయపేట్ట, Gopalapuram playground, థౌజండ్ లైట్, DMS, Pondy Bazaar, పనగల్ పార్క్
M14 N.G.O Colony B.S Medavakkam Junction Adambakkam, Vanuvampet, Ullagaram, Puzhithivakkam, Madipakkam Koot rd, Ganesh నగర్, Kilkattalai, Kovilambakkam,

Vadakkupet, Vellaikal, Bell నగర్, Medavakkam

x
M14 xt సైదాపేట Madambakkam Sivan Koil NGO Colony, Vanuvampettai, Madipakkam, Kilkattalai, Medavakkam Koot Road, Santhoshapuram, Vengaivasal x
M14A Velachery Medavakkam Koot Road Vanuvampettai, Madipakkam, Kilkattalai x
15 Broadway అన్నా నగర్వెస్ట్
15A Broadway అన్నా నగర్ వెస్ట్ Kilpauk
15B Broadway కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Amijikarai, KMC, Dasaprakash, Central R.S x x
15D Broadway అన్నా నగర్ వెస్ట్ Dasaprakash, అన్నా Hospital, 14 Shops
15F Broadway వడపళని విరుగంబాక్కం, చిన్మయ నగర్, కొయంబేడు మార్కెట్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , Amijikarai, KMC, Dasaprakash, Central

R.S

x x
15F cut Broadway కొయంబేడు మార్కెట్ కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , Amijikarai, KMC, Dasaprakash, Central R.S
15G Broadway MMDA Colony Central, ఎగ్మూరు, Dasaprakash, KMC, Taylor's Road, Aminjikarai, Razakgarden, Watertank x
15L Broadway Athipet ICF colony
M15 మైలాపూర్ Medavakkam అడయార్, తిరువామియుర్, SRP Tools, Velachery, Pallikaranai
M15 xt మైలాపూర్ తాంబరం ఈస్ట్ అడయార్, తిరువామియుర్, SRP Tools, Velachery, Pallikaranai, Medavakkam, Camp Road
16J కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Iyyapanthangal SRMC, పోరూర్, వలసరవాక్కం, Alwarthirunagar, విరుగంబాక్కం, చిన్మయ నగర్, కొయంబేడు మార్కెట్
16K కొయంబేడు Kundrattur Baraniputhur, Baikadai, Moulivakkam, పోరూర్, వలసరవాక్కం, Alwarthirunagar, విరుగంబాక్కం, వడపళని, MMDA Colony x
16M కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Mangadu Baraniputhur, Baikadai, Moulivakkam, పోరూర్, వలసరవాక్కం, Alwarthirunagar, విరుగంబాక్కం x
17 Broadway వడపళని Central,చింతాద్రిపేట, ఎగ్మూరు RS, Chetpet,Sterling road, Loyola college, Kodambakkam
17A Broadway కొయంబేడు బస్‌స్టాండు కొయంబేడు మార్కెట్, విరుగంబాక్కం, వడపళని, Gemini
17B Broadway Mangadu Paranipathur, Baikadai, Moulivakkam, పోరూర్, విరుగంబాక్కం, వడపళని, Gemini, థౌజండ్ లైట్, Central
17C Broadway Iyyapanthangal Central, ఎగ్మూరు, DPI, Sterling Road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి, వడపళని, విరుగంబాక్కం, వలసరవాక్కం, పోరూర్, SRMC x
17D Broadway కే.కే. నగర్ Central, ఎగ్మూరు, DPI, Sterling Road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి, Udhayam, Nesapakkam x
17E Broadway సాలిగ్రామం Central, చింతాద్రిపేట, ఎగ్మూరు, DPI, Sterling Road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి, వడపళని
17G Broadway Mugalivakkam Kedar Hospital, రాయపురం, Angalamman Koil, Alwarthirunagar, విరుగంబాక్కం, వడపళని, Gemini, థౌజండ్ లైట్, Central
17K Broadway Dasarathapuram Central, ఎగ్మూరు, DPI, Sterling Road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి, వడపళని
17M Broadway Iyyapanthangal పోరూర్, విరుగంబాక్కం, వడపళని, Kodambakkam Power house, లిబెర్టి, పెరియార్ Road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, Gemini, థౌజండ్ లైట్, TVS, LIC, Simpson, Central x x
17P వడపళని Pattur Mangadu, పోరూర్, విరుగంబాక్కం
G17 Broadway Mogalivakkam Kedar Hospital,పోరూర్, Valsarawakkam, Alwarthirunagar, విరుగంబాక్కం, వడపళని, Gemini, థౌజండ్ లైట్, Central
18 Broadway గిండి Central R.S, Zimson, Shanthi Theater, LIC, TVS, థౌజండ్ లైట్, DMS, Vanavil, SIET, Defence Accounts office, Nandanam, సైదాపేట x
18A Broadway Perugalathur LIC, TVS, సైదాపేట, గిండి, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, తాంబరం Sanatorium, తాంబరం x
18D Broadway Kilkattalai LIC, TVS, సైదాపేట, గిండి, St. Thomas Mount
18E Broadway రాయపురం LIC, TVS, సైదాపేట, గిండి, Nandambakkam x
18F Broadway గిండి Central R.S, Simpson, LIC, TVS, DMS, Nandanam, CIT నగర్, Srinivasa, Mettupalayam, సైదాపేట వెస్ట్
18H తాంబరం Naduveerapattu Kannadapalayam, Pazhanthandalam Koot road, Ettayapuram, Somangalam Koot road
18K Broadway సైదాపేట వెస్ట్ Central R.S, Simpson, LIC, TVS, DMS, తేనాంపేట్ట, Nandanam, CIT నగర్, Srinivasa, Mettupalayam x
18L తాంబరం Madambakkam Perugalathur, వండలూర్ జూ, Guduvanchery, Madambakkam koot road x
18P చెన్నై హై కోర్ట్ Velachery Central R.S, Simpson, LIC, TVS, DMS, తేనాంపేట్ట, Nandanam, సైదాపేట, గిండి RS, Checkpost x
18S తాంబరం Somangalam Kannadapalayam, Pazhanthandalam Koot road, Ettayapuram, Somangalam Koot road, Poonthandalam x
18S xt తాంబరం Nallur Kannadapalayam, Pazhanthandalam Koot road, Ettayapuram, Somangalam Koot road, Poonthandalam, Somangalam x
A18 వండలూర్ జూ చెన్నై హై కోర్ట్ LIC, TVS, సైదాపేట, గిండి, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, తాంబరం x x
B18 వండలూర్ జూ Korukkupet Broadway, LIC, TVS, సైదాపేట, గిండి, పల్లావరం, తాంబరం x
E18 Guduvanchery చెన్నై హై కోర్ట్ LIC, TVS, సైదాపేట, గిండి, పల్లావరం, తాంబరం, వండలూర్ జూ x
E18 xt Maraimalai నగర్ చెన్నై హై కోర్ట్ LIC, TVS, సైదాపేట, గిండి, పల్లావరం, తాంబరం, వండలూర్ జూ, Guduvanchery x
G18 Guduvanchery టీ.నగర్ సైదాపేట, గిండి, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, తాంబరం, వండలూర్ జూ x x
G18 xt Maraimalai నగర్ టీ.నగర్ సైదాపేట, గిండి, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, తాంబరం, వండలూర్ జూ, Guduvanchery x
K18 Broadway సైదాపేట వెస్ట్ Central R.S, Simpson, LIC, TVS, DMS, తేనాంపేట్ట, Nandanam, సైదాపేట, గిండి, Ekkaduthangal, అశోక్ నగర్, Mettupalayam x
K18 cut Broadway Ekkaduthangal Central R.S, Simpson, LIC, TVS, DMS, తేనాంపేట్ట, Nandanam, సైదాపేట, గిండి,CIPET x
L18 కొయంబేడుమార్కెట్ Mudichur వడపళని, అశోక్ pillar, గిండి, పల్లావరం, తాంబరం, Old Perugalathur
M18 Guduvanchery తాంబరం వండలూర్ జూ/Arignar Anna Zoological Park x x
M18C Kilkattalai టీ.నగర్ Madipakkam Koot Road, Nanganallur, గిండి, సైదాపేట x x
M18G Guduvanchery Hasthinapuram క్రోంపేట్ట, తాంబరం, వండలూర్ జూ x
M18N Guduvanchery Nanganallur Pazhavanthangal, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, తాంబరం, వండలూర్ జూ, Oorapakkam x
19B సైదాపేట Kelambakkam ఐఐటి చెన్నై, Madhya Kailash, Tidel Park, Thoraipakkam, SIRUSERI x
19B xt టీ.నగర్ Thaiyur Koman నగర్ సైదాపేట, ఐఐటి చెన్నై, Madhya Kailash, Tidel Park, Thoraipakkam, SIRUSERI, Kelambakkam x
19B xt సైదాపేట Thirupపోరూర్ ఐఐటి చెన్నై, Madhya Kailash, Tidel Park, Thoraipakkam, SIRUSERI,Kelambakkam
19C టీ.నగర్ Okkiam Thorapakkam సైదాపేట, Madhya Kailash, Tidel park, SRP Tools, Perugudi
19D అడయార్ Chemmenchery తిరువామియుర్, SRP, Perungudi
19E Broadway Kovalam Central, LIC, రాయపేట్ట, లస్, మైలాపూర్, మందవేలి, AMS, అడయార్, తిరువామియుర్, Kottivakkam, Palavakkam, Neelangarai, Injambakkam, Uthandi,

Kanathur, Muttukadu boat yard

19G Broadway Kovalam Central, LIC, DMS, SIET, సైదాపేట, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, అడయార్, తిరువామియుర్, Kottivakkam, Palavakkam, Neelangarai, Injambakkam,

Uthandi, Kanathur, Muttukadu boat yard

x
19H టీ.నగర్ Kanathur సైదాపేట, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, అడయార్, తిరువామియుర్, Kottivakkam, Palavakkam, Neelangarai, Injambakkam, Uthandi x
19K అడయార్ B.S. Siruseri తిరువామియుర్, Perungudi, Navalur, Thalambur
19P అడయార్ B.S. Kelambakkam SRP Tools, Perugudi, Sholinganallur, Navalur, Thalambur, Sirusery, Pudupakkam, Chettinad Hospital x
19T టీ.నగర్ Thalambur సైదాపేట, SRP Tools, Sholinganallur, Navalur
19V Velachery Kovalam తరమణి, SRP Tools, Jayanthi, తిరువామియుర్, Injambakkam, MGM, Muttukadu
B19 Shozhinganallur Kelambakkam Navallur, Siruseri x
PP19 Broadway Injambakkam మెరీనా బీచ్, తిరువామియుర్
PP19 xt Broadway Kovalam మెరీనా బీచ్, తిరువామియుర్, Injambakkam
M19A టీ.నగర్ Kelambakkam సైదాపేట, అడయార్, తిరువామియుర్, Perungudi, Thoraipakkam, Sholinganallur, Chemmancherry, Navalur, Kazhipadur,

Padur

M19B టీ.నగర్ కణ్ణకి నగర్ సైదాపేట, అడయార్, తిరువామియుర్, Jain College, Perungudi
20 Broadway విల్లివాక్కం
20A Broadway JJ నగర్ వెస్ట్ Central RS, Periyamedu, Purasaiwakkam, విల్లివాక్కం, Nadhamuni, Ambattur I.E x
20B Broadway Menambedu Purasaiwakkam, విల్లివాక్కం, Nadhamuni, Padi, Ambattur I.E, Dunlop, Ambattur OT
20C Broadway Oragadam Purasaiwakkam, విల్లివాక్కం, Nadhamuni, Padi, Ambattur I.E, Dunlop, Ambattur OT
20E Ayyapakkam Ambattur I.E
20J Ayyapakkam కొయంబేడు బస్‌స్టాండు
20K Ambattur I.E Thiruverkadu x
20M Broadway కుమరన్ నగర్ విల్లివాక్కం
20N Broadway Poombukar విల్లివాక్కం x
20P Ambattur I.E Poonamallee Ayapakkam, Saveetha Engineering College, Kumananchavadi, Karaiyanchavadi
20T విల్లివాక్కం Thiruverkadu Ambattur I.E, Ayapakkam
A20 Ambattur O.T కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Ayapakkam, Saveetha Engineering College, Velapanchavadi
21 Broadway మందవేలి మైలాపూర్, లస్, Ajanta, Express Avenue, L.I.C, Simpson, Central x
21D Broadway తిరువామియుర్ Indira నగర్, బేసంట్‌ నగర్, Foreshore Estate, అణ్ణాసమాధి x
21E Broadway Iyyapanthangal పోరూర్, గిండి, Adayar, Foreshore Estate, అణ్ణాసమాధి
21G Broadway తాంబరం Secretariat, కణ్ణకి Statue, QMC, Kalyani Hospital, మైలాపూర్, మందవేలి BS, అడయార్ Gate, కోట్టూర్పురం, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, గిండి, పల్లావరం x x
21H Broadway Kelambakkam Secretrariat, అణ్ణాసమాధి, AIR, Santhome, Foreshore Estate, MRC నగర్, అడయార్, SRP Tools, Perungudi, Sholinganallur,

Navalur

x
21H Cut తిరువామియుర్ Kelambakkam SRP Tools,Perungudi,Sholinganallur,Navalur,Padur
21H xt తిరువొత్తియూరు Kelambakkam టోల్ గేట్, Broadway, Secretrariat, అణ్ణాసమాధి, AIR, Santhome, Foreshore Estate, MRC నగర్, అడయార్, SRP

Tools,Perungudi,Sholinganallur,Navalur

21J Velachery Guduvanchery Pallikkaranai, Medavakkam, Kamarajapuram, Camp Road, Poondi Bazar, తాంబరం Sanatorium, తాంబరం వెస్ట్, Vandalur
21J cut Velachery తాంబరం వెస్ట్ Pallikkaranai, Medavakkam, Kamarajapuram, Camp Road, Poondi Bazar, తాంబరం Sanatorium
21K Broadway Bharath Electronics Secretrariat, అణ్ణాసమాధి, AIR, Santhome, Foreshore Estate, MRC నగర్, అడయార్, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, గిండి, Butt Road,

Defence Colony

21L Broadway Velachery మెరీనా బీచ్, Foreshore Estate, MRC నగర్, అడయార్, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, Rajbhavan, Checkpost, Dhandeswarnagar x
21L xt Broadway Kilkattalai మెరీనా బీచ్, Foreshore Estate, MRC నగర్, అడయార్, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, Velachery
21P Velachery తాంబరం Madipakkam, Kilkattalai, Eachangadu, క్రోంపేట్ట
A21 తిరువామియుర్ వండలూర్ జూ SRP Tools,Thorapakkam,Redial Road,Kamatchi Hospital, Eechangadu,పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, తాంబరం, Perugalathur x
C21 Broadway Ottiyambakkam Secretrariat, అణ్ణాసమాధి, AIR, Santhome, Foreshore Estate, MRC నగర్, అడయార్, SRP Tools, Perungudi, Sholinganallur,

Perumbakkam, Nukkanpalayam, Arasan Kazhani

G21 Broadway క్రోంపేట్ట Secretariat, కణ్ణకి Statue, QMC, Kalyani Hospital, Sanskrit College, లస్, మైలాపూర్, మందవేలి BS, అడయార్ Gate, కోట్టూర్పురం, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, గిండి,

పల్లావరం

H21 Broadway Chemmenchery Secretrariat, అణ్ణాసమాధి, AIR, Santhome, Foreshore Estate, MRC నగర్, అడయార్, SRP Tools, Perungudi, Sholinganallur x
L21 Broadway Velachery మెరీనా బీచ్, Foreshore Estate, MRC నగర్, అడయార్, SRP Tools x
M21 Velachery తాంబరం వెస్ట్ Narayanapuram, Pallikaranai, Medavakkam, Camp Road, తాంబరం ఈస్ట్ x
M21 cut Velachery Medavakkam Koot Road Narayanapuram, Pallikaranai, Medavakkam x
R21 తిరువామియుర్ Perungalathur తాంబరం x
S21 Broadway Mettukuppam అడయార్
T21 Broadway కణ్ణకి నగర్ Thoraipakkam, అడయార్, Marina
V21 తిరువామియుర్ Guduvanchery SRP, తరమణి, Velachery, Kamatchi Hospital, క్రోంపేట్ట, తాంబరం
M21A Velachery తాంబరం వెస్ట్ Pallikaranai, Medavakkam, Santhosapuram, Sembakkam, Thirumalai నగర్, Hasthinapuram, Chitlapakkam, MEPZ
M21B Velachery క్రోంపేట్ట Narayanapuram, Pallikaranai, Medavakkam, Santhosapuram, Sembakkam, Thirumalai నగర్, Hasthinapuram
M21C కణ్ణకి నగర్ Central R.S Thoraipakkam, Perungudi, తిరువామియుర్, Adayar, మందవేలి
M21G Broadway గిండి Secretariat, కణ్ణకి Statue, QMC, Kalyani Hospital, Sanskrit College, లస్, మైలాపూర్, మందవేలి BS, అడయార్ Gate, కోట్టూర్పురం, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, x
M21G xt Broadway Nanganallur Secretariat, కణ్ణకి Statue, QMC, Kalyani Hospital, లస్, మైలాపూర్, మందవేలి BS, అడయార్ Gate, కోట్టూర్పురం, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, గిండి, Pazhavanthangal

Station, Chidambaram Stores

M21G xt Broadway Ekkaduthangal Secretariat, కణ్ణకి Statue, QMC, Kalyani Hospital, Sanskrit College, లస్, మైలాపూర్, మందవేలి BS, అడయార్ Gate, కోట్టూర్పురం, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, గిండి x
PP21 Broadway Guduvanchery Secretariat, Chepauk, Q.M.C, Fore Shore Estate, అడయార్ Bus Stand, గిండి,పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, తాంబరం, వండలూర్ జూ
22 Ayanavaram అణ్ణాసమాధి ఎగ్మూరు, తిరువళ్ళికేణి,కణ్ణకి statue x
22A తిరువామియుర్ Ambattur O.T. Ambattur I.E., Korattur, Lucas, Nathamuni, ICF, Ayanavaram, Kellys, Purasaiwakkam, ఎగ్మూరు, తిరువళ్ళికేణి,కణ్ణకి statue, Santhome,

AMS, అడయార్

22B Korattur అణ్ణాసమాధి Lucas, Nathamuni, ICF, Ayanavaram, Kellys, Purasaiwakkam, ఎగ్మూరు, తిరువళ్ళికేణి,కణ్ణకి statue
23C Ayanavaram బేసంట్‌ నగర్/తిరువామియుర్ Purasaiwakkam, ఎగ్మూరు, LIC, TVS, సైదాపేట, అడయార్ x
23C xt Korattur తిరువామియుర్ Lucas, Nathamuni, ICF, Ayanavaram, Purasaiwakkam, ఎగ్మూరు, LIC, TVS, సైదాపేట, అడయార్
23M తిరువామియుర్ కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Jayanthi, అడయార్, Gandhi mandapam, Little mount, సైదాపేట, టీ.నగర్, పనగల్ పార్క్, లిబెర్టి, Power house, వడపళని, MMDA Colony
23M cut బేసంట్‌ నగర్ కొయంబేడు బస్‌స్టాండు అడయార్, Gandhi mandapam, Little mount, సైదాపేట, టీ.నగర్, పనగల్ పార్క్, లిబెర్టి, Power house, వడపళని, MMDA Colony
23M xt తిరువామియుర్ అన్నా నగర్ వెస్ట్ అడయార్, Gandhi mandapam, Little mount, సైదాపేట, టీ.నగర్, పనగల్ పార్క్, లిబెర్టి, Power house, వడపళని, MMDA Colony, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు ,

తిరుమంగలం

23V Velachery విల్లివాక్కం ICF, Ayanavaram, Purasaiwakkam, ఎగ్మూరు, LIC, TVS, సైదాపేట, Check post x
24A V House అన్నా నగర్ వెస్ట్ Shanthi Colony, K4 Police station, చింతామణి, Aminijikarai, Chetpet, Gemini, Royapetah x
24C V House ఆవడి Ambattur OT, Collector నగర్, Blue Star, చింతామణి, Aminijikarai, Chetpet, Gemini, Royapetah x
25G అణ్ణాసమాధి Poonamallee కణ్ణకి Statue, V.House, రాయపేట్ట, Palmgrove, లిబెర్టి, వడపళని, పోరూర్, Iyyapanthangal, Kumananchavadi x x
27B కొయంబేడు బస్‌స్టాండు అణ్ణాసమాధి కొయంబేడు, Arumbakkam, NSK నగర్,Amijikarai, KMC, Chetpet, MMC School, ఎగ్మూరు RS, చింతాద్రిపేట, Zimson, తిరువళ్ళికేణి, కణ్ణకి Statue x x
27C టీ.నగర్ Thiruverkadu పనగల్ పార్క్, Bharathinagar, లిబెర్టి, Power house, వడపళని, MMDA Colony, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , కొయంబేడు మార్కెట్, Nerkundram, Maduravoyal,

Vanagaram, Velappan chavadi

x
27C xt Nanganallur కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Ranga Theater, Chidambaram Stores, Asharkana, గిండి, సైదాపేట, టీ.నగర్, పనగల్ పార్క్, Bharathinagar, లిబెర్టి, Power house, వడపళని, MMDA

Colony

27D Foreshore Estate విల్లివాక్కం Santhome, AIR, V.M.Street, Stella Maris College, థౌజండ్ లైట్, LIC, Pudhupet, Maternity Hospital, ఎగ్మూరు RS, Dasaprakash,

Purasaiwakkam, Kellys, Ayanavaram, ICF

x
27E అణ్ణాసమాధి Elango నగర్ officer colony Collector నగర్, తిరుమంగలం, Rountana, Amijikarai, KMC, ఎగ్మూరు RS, Zimson, తిరువళ్ళికేణి, కణ్ణకి Statue
27H అణ్ణాసమాధి ఆవడి తిరువళ్ళికేణి, LIC, DPI, Sterling Road, అన్నా Arch, తిరుమంగలం, Padi, Ambattur OT x
27H xt అణ్ణాసమాధి Pattabiram తిరువళ్ళికేణి, LIC, DPI, Sterling Road, అన్నా Arch, తిరుమంగలం, Padi, Ambattur OT, ఆవడి x
27L అణ్ణాసమాధి JJ నగర్ వెస్ట్ తిరువళ్ళికేణి, Ethiraj College, Loyola College, Choolaimedu, తిరుమంగలం x
27N అణ్ణాసమాధి JJ నగర్ ఈస్ట్ తిరువళ్ళికేణి, Ethiraj College, Loyola College, Choolaimedu, తిరుమంగలం
27R అణ్ణాసమాధి Oragadam తిరువళ్ళికేణి, LIC, DPI, Sterling Road, Choolaimedu, అన్నా Arch, తిరుమంగలం, Vavin, Ambattur I.E, Ambattur OT x
27T టీ.నగర్ Oragadam Ambattur OT, Ambattur I.E, Collector నగర్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, లిబెర్టి, Bharathi నగర్, పనగల్ పార్క్
M27 టీ.నగర్ కొయంబేడు బస్‌స్టాండు పనగల్ పార్క్, Bharathinagar, లిబెర్టి, Power house, వడపళని, విరుగంబాక్కం, చిన్మయ నగర్, కొయంబేడు మార్కెట్
28 ఎగ్మూరు R.S తిరువొత్తియూరు టోల్ గేట్, తండయారుపేట, Vallalarnagar, రీగల్, Central RS, చింతాద్రిపేట x
28A ఎగ్మూరు R.S Manali New Town Andankuppam, తిరువొట్టియుర్, టోల్ గేట్, తండయారుపేట, Vallalarnagar, రీగల్, Central RS x
28B ఎగ్మూరు R.S ఏన్నూరు Ernavoor, తిరువొట్టియుర్, టోల్ గేట్, తండయారుపేట, Vallalarnagar, రీగల్, Central RS, చింతాద్రిపేట x
28D తిరువొట్టియుర్ టీ.నగర్ Therady, రాజాకటై, టోల్ గేట్, తండయారుపేట, వళ్ళలార్నగర్, రీగల్, Central, Zimson, LIC, TVS, థౌజండ్ లైట్, DMS, పనగల్ పార్క్ x
29 Vinayagapuram మందవేలి Kolahur, Agaram, వీనస్, Ptaaalam, Doveton, ఎగ్మూరు, L.I.C, రాయపేట్ట, లస్, మైలాపూర్
29A పెరంబూరు అణ్ణాసమాధి Otteri, Devoton, ఎగ్మూరు, Pudhupet, Walaja Road, Bells Road, తిరువళ్ళికేణి x
29B పెరంబూరు సైదాపేట Otteri, Doveton, KMC, Chetpet, Sterling Road/College Road, Gemini, DMS, టీ.నగర్ x
29C పెరంబూరు బేసంట్‌ నగర్ /తిరువామియుర్ Jamaliya, Otteri, KMC, Chetpet, Sterling Road/College Road, Gemini, మైలాపూర్,

మందవేలి, అడయార్

x
29C Srinivasa నగర్ బేసంట్‌ నగర్ Kolathur, వీనస్, పెరంబూరు, Jamaliya, Otteri, KMC, Chetpet, Sterling Road/College Road, [[అన్నా

Flyover|Gemini]], మైలాపూర్, మందవేలి, అడయార్

x
29C xt Mathur MMDA తిరువామియుర్ Madhavaram Milk colony, Thapal petti, Moolakadai, పెరంబూరు
29D Mathur MMDA V House Madhavaram Milk colony, Thapal petti, Moolakadai, పెరంబూరు, Otteri, Devoton, ఎగ్మూరు, Pudhupet, Walaja Road
29E పెరంబూరు Thiruverkadu Otteri, Purasawakkam High Road, Kellys, Aminjikarai, కొయంబేడు, Nerkundram, Maduravoyal, Velappanchavadi
29G తిరువామియుర్ Parvathy నగర్ (Kodungaiyur) Moolakadai, పెరంబూరు, Doveton, ఎగ్మూరు, LIC, రాయపేట్ట, మైలాపూర్, మందవేలి, అడయార్
29J Madhavaram మందవేలి Moolakadai, పెరంబూరు, Jamaliya, Otteri, KMC, Chetpet, Sterling Road/College Road, [[అన్నా

Flyover|Gemini]], మైలాపూర్

x
29N Velachery పెరంబూరు సైదాపేట, టీ.నగర్, DMS, Gemini, Sterling Road/College Road, KMC
29N Velachery కుమరన్ నగర్ Check Postసైదాపేట, టీ.నగర్, DMS, Gemini, Sterling Road/College Road, KMC,

Doveton, Pattalam, పెరంబూరు, వీనస్, Kolathur అన్నా Silai

29L పెరియార్ నగర్ తిరువామియుర్ వీనస్, పెరంబూరు, Pattalam, Doveton, Dasaprakash, ఎగ్మూరు,Pudhupet, TVS, తేనాంపేట్ట, సైదాపేట, అడయార్
29S Mathur MMDA సైదాపేట Madhavaram Milk colony, Thapal petti, Moolakadai, పెరంబూరు, Otteri, Doveton, KMC, Chetpet, Sterling

Road/College Road, Gemini, DMS, టీ.నగర్

x
B29N Velachery పెరియార్ నగర్ సైదాపేట, టీ.నగర్, DMS, Gemini, Sterling Road/College Road, KMC, Doveton,

పెరంబూరు, వీనస్

T29 TVK నగర్ తిరువామియుర్ వీనస్, పెరంబూరు, Jamaliya, ఎగ్మూరు, L.I.C, మైలాపూర్, అడయార్
32 V. House వళ్ళలార్నగర్ Broadway, Central R.S., Simpson x
32A టోల్ గేట్ Foreshore Estate Maharani, తండయారుపేట, వళ్ళలార్నగర్, Broadway, Central R.S., తిరువళ్ళికేణి, V.House, AIR, Santhome x
32B V. House Korukkupet వళ్ళలార్నగర్, Broadway, Central R.S., Simpson x
33 Broadway MKB నగర్ వెస్ట్ Vyasarpadi, Basin Bridge, Mint, Mannadi x
M33 xt Broadway Kaviarasu Kannadasan నగర్ MKB నగర్, Vyasarpadi, Basin Bridge, Mint, Mannadi x
M33A Broadway Moolakadai
34 తిరువొట్టియుర్ Ambattur I.E తిరుమంగలం, Rountana, చింతామణి, Kellys, Purasaiwakkam, Choolai P.O., రీగల్, V.నగర్, తండయారుపేట, టోల్ గేట్, Therady x
34 xt తిరువొట్టియుర్ Pattabiram Ambattur I.E, తిరుమంగలం, Rountana, చింతామణి, Kellys, Purasaiwakkam, Choolai P.O., రీగల్, V.నగర్, తండయారుపేట, టోల్ గేట్, Therady x
35 Ayanavaram Broadway Sayani, Kellys, Purasaiwakkam, Choolai P.O, Central R.S x
37 V నగర్ వడపళని రీగల్, Choolai P.O., Purasaivakkam,KMC, Chetpet,Sterling road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి x
37C విల్లివాక్కం వడపళని Kambar Arangam,Ayanavara,Kellys,Purasaiwakkam, ఎగ్మూరు,DPI, Sterling Road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి x
37D V నగర్ కే.కే. నగర్ రీగల్, Choolai P.O., Purasaivakkam,KMC, Chetpet,Sterling road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి, Samiarmadam, Udhayam, Nesapakkam,

MGR నగర్

x
37E MKB నగర్ వెస్ట్ వడపళని Vysarpadi, V నగర్,రీగల్,Choolai P.O.,Purasaiwakkam, ఎగ్మూరు,DPI, Sterling Road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి x
37E xt Iyyapanthangal Kaviarasu Kannadasan నగర్ MKB నగర్, Vysarpadi, V నగర్,రీగల్,Choolai P.O.,Purasaiwakkam, ఎగ్మూరు,DPI, Sterling Road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి,

వడపళని, పోరూర్, SRMC

x
37G Iyyapanthangal V నగర్ రీగల్, Choolai P.O., Purasaivakkam,KMC, Chetpet,Sterling road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, లిబెర్టి, వడపళని, పోరూర్, SRMC x
38A Mathur MMDA Broadway Madhavaram Milk Colony, Thapal Petti, Moolakadai, Sharma నగర్, Vyasarpadi, Basin Bridge, Mint, Stanley, Beach R.S x
38C TVK నగర్ అణ్ణాసమాధి వీనస్, పెరంబూరు, Otteri, Pattalam, Bhuvaneswari, Doveton, Choolai P.O, Central R.S, Simpson, Adam మార్కెట్, తిరువళ్ళికేణి P.O, V House x
38D Tiruvottiyur Parvathy నగర్ (Kodungaiyur) x
38H Madhavaram Broadway Thapal Petti, Moolakadai, Sharma nagar, Vyasarpadi, Basin Bridge, Mint, Stanley, Beach R.S x
38H xt Mathur MMDA Broadway Madhavaram, Thapal Petti, Moolakadai, Sharma nagar, Vyasarpadi, Basin Bridge, Mint, Stanley, Beach R.S x
38J Madhavaram టీ.నగర్ Thapal Petti, Moolakadai, Sharma నగర్, Vyasarpadi, Basin Bridge, Mint, Stanley, Beach R.S, Broadway, Central, LIC, TVS, DMS,

పనగల్ పార్క్

x
38S Assisi నగర్ Broadway Madhavaram, Thapal Petti, Moolakadai, Sharma నగర్, Vyasarpadi, Basin Bridge, Mint, Stanley, Beach R.S x
40 అణ్ణాసమాధి Meenambedu తిరువళ్ళికేణి, Pudhupet, ఎగ్మూరు, Dasaprakash, Taylors road, ICF, Nathamuni, Lucas, Ambattur IE, Ambattur OT, Venkatapuram
40A అణ్ణాసమాధి ఆవడి తిరువళ్ళికేణి, LIC, ఎగ్మూరు, KMC, Aminjikarai, చింతామణి, Blue Star, Collector నగర్, Ambattur

OT

x
40A xt ఎగ్మూరు Veppampattu KMC, Aminijikarai, చింతామణి, Blue Star, Collector నగర్, Ambattur OT, ఆవడి, Pattabiram,

Thirunindravur

x
41C తిరువామియుర్ అన్నా నగర్ వెస్ట్ అడయార్ Depot, అడయార్, AMS, మందవేలి, మైలాపూర్, లస్, Alwarpet, DMS, Gemini, Sterling Road, Chetpet, KMC, Amijikarai, Rountana,

తిరుమంగలం

x
41D మందవేలి ఆవడి Ambattur OT, Korattur, Lucas,తిరుమంగలం, Amijikarai, KMC, Chetpet,Sterling road, Gemini,తేనాంపేట్ట,Nandanam, అడయార్ Gate x
41D Cut మందవేలి Senthil నగర్ Thirumullaivoyal, Ambattur OT, Korattur, Amijikarai,KMC, Chetpet, Sterling road, Gemini,తేనాంపేట్ట, Nandanam x
41F మందవేలి కొయంబేడు బస్‌స్టాండు లస్, Gemini, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, Loyola College, Choolaimedu, అన్నా Arch x
D41 Ambattur O.T. తిరువామియుర్ Korattur, Lucas,తిరుమంగలం, Amijikarai, KMC, Chetpet,Sterling road, Gemini,తేనాంపేట్ట,Nandanam, అడయార్ Gate, మందవేలి, AMS, అడయార్
42 Broadway పెరియార్ నగర్ Central R.S, Periamet, Natarajatheatre, Pulianthope, Pattalam, Kannigapuram, పెరంబూరు B.S, వీనస్, Peravallur x
42A Broadway G.K.M colony Central R.S, Periamet, Nataraja theatre, Pulianthope, Pattalam, Kannigapuram, పెరంబూరు B.S, వీనస్, Peravallur
42B Broadway Poombuhar Central R.S, Periamet, Choolaipostoffice, Doveton, Bhuvaneswari, Pattalam, Otteri, పెరంబూరు, వీనస్, Peravallur,Nehrusilai
42C Broadway Teacherscolony Central, Periamet, Natarajatheatre, Pulianthope, Pattalam, Kannigapuram, పెరంబూరు B.S, వీనస్, Peravallur, Kolathur, Vinayagapuram
42D Broadway Srinivasanagar Kolathur, వీనస్, Agaram, పెరంబూరు, Pattalam, Pulianthoppu, Nataraja theater, Central RS x
44 Broadway Manali V.నగర్
44A Broadway I.O.C (Indian Oil Corporation) తండయారుపేట
44B Broadway Manali New Town Andarkuppam, తిరువొట్టియుర్, టోల్ గేట్, తండయారుపేట, Royapuram, Beach station
44B xt తిరువళ్ళికేణి Manali New Town Andarkuppam, తిరువొట్టియుర్, టోల్ గేట్, తండయారుపేట, Royapuram, Beach station, Broadway, అణ్ణాసమాధి
44C Broadway I.O.C Korukkupet
44D Broadway I.O.C Sathiyamoorthy నగర్
44L Broadway పార్వతి నగర్ (Kodungaiyur)
45A Velachery V.House సైదాపేట, Nandanam, అడయార్ Gate
45B అణ్ణాసమాధి గిండి సైదాపేట, Nandanam, తేనాంపేట్ట, Alwarpet, లస్, చెన్నై Citi Centre x
45G అణ్ణాసమాధి గిండి మెరీనా బీచ్, చెన్నై Citi Centre, మైలాపూర్, మందవేలి, అడయార్ Gate, Nandanam, CIT నగర్, Srinivasa, Mettupalayam,

సైదాపేట వెస్ట్

M45 టీ.నగర్ Kilkattalai సైదాపేట, Velachery x
M45A Velachery అణ్ణాసమాధి సైదాపేట, Nandanam, అడయార్ Gate
M45B అణ్ణాసమాధి Nanganallur సైదాపేట, Nandanam, తేనాంపేట్ట, Alwarpet, లస్, చెన్నై Citi Centre x
M45E అణ్ణాసమాధి Kilkattalai తిరువళ్ళికేణి, చెన్నై Citi Centre, లస్, సైదాపేట, Velachery
M45K Kilkatalai పల్లావరం BS Perumal Koil, పల్లావరం Gate x
46 కొయంబేడు బస్‌స్టాండు TVK నగర్ వీనస్, పెరంబూరు, Ayanavaram, ICF, అన్నా నగర్ ఈస్ట్, Arumbakkam x x
46 xt కొయంబేడు బస్‌స్టాండు కుమరన్ నగర్ Kolathur, వీనస్, పెరంబూరు, Ayanavaram, ICF, అన్నా నగర్ ఈస్ట్, Arumbakkam x
46B కొయంబేడు బస్‌స్టాండు పెరియార్ నగర్ పెరంబూరు, Ayanavaram, ICF, అన్నా నగర్ ఈస్ట్, Arumbakkam x x
46C కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Parvathy నగర్ (Kodungaiyur) Moolakadai, పెరంబూరు, Ayanavaram, ICF, అన్నా నగర్ ఈస్ట్, Arumbakkam x x
46G కొయంబేడు బస్‌స్టాండు MKB నగర్ ఈస్ట్ Vyasarpadi, Ayanavaram, ICF, అన్నా నగర్ ఈస్ట్, Arumbakkam x x
47 తిరువామియుర్/అడయార్ విల్లివాక్కం T.నగర్, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, Pushpa నగర్,Loyola college, అన్నా నగర్ ఈస్ట్ x
47A తిరువామియుర్ /బేసంట్‌ నగర్ ICF (Integral Coach Factory) అడయార్, టీ.నగర్, Sterling Road, Taylors Road, New ఆవడి Road x
47B బేసంట్‌ నగర్ విల్లివాక్కం Avvai Home, అడయార్ B.S, టీ.నగర్, అన్నా నగర్ ఈస్ట్
47C కోట్టూర్పురం Ambattur I.E సైదాపేట, టీ.నగర్, Mahalingapuram, Choolaimedu, Roundtana, తిరుమంగలం, Wavin x
47D తిరువామియుర్ ఆవడి అడయార్, టీ.నగర్, Sterling Road, Ambattur I.E x
47D తిరువామియుర్ Ambattur O.T. అడయార్, టీ.నగర్, Sterling Road, Ambattur I.E x
47D cut టీ.నగర్ Korattur అడయార్, టీ.నగర్, Sterling Road, Lucas x
A47 తిరువామియుర్ ఆవడి అడయార్, టీ.నగర్, Pushpa నగర్, Ambattur I.E
T47 Tidel Park విల్లివాక్కం Madiakailash, సైదాపేట, టీ.నగర్, అన్నా Hospital, ICF
48 విల్లివాక్కం వళ్ళలార్నగర్ ICF, Railway Quarters, Joint Office, Sayani, Otterri, Basin Bridge x
48A Madhavaram Ambattur I.E Moolakadai, పెరంబూరు, Ayanavaram, ICF, విల్లివాక్కం, Padi
48A xt Madhavaram JJ నగర్ వెస్ట్ Moolakadai, పెరంబూరు, Ayanavaram, ICF, విల్లివాక్కం, Padi, Ambattur I.E, Wavin
48B TVK నగర్ ఏన్నూరు వీనస్, పెరంబూరు, Moolakadai, Madhavaram, Manjambakkam, Mathur, Manali మార్కెట్, Sathyamoorthy నగర్, Ernavoor, అశోక్ Leyeland
48C కొయంబేడు బస్‌స్టాండు వళ్ళలార్నగర్ తిరుమంగలం, అన్నా నగర్ వెస్ట్, Nadhamuni, ICF, Railway Quarters, Joint Office, Sayani, Otterri, Basin Bridge x
48C xt గిండి వళ్ళలార్నగర్ అశోక్ Pillar, వడపళని, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , తిరుమంగలం, అన్నా నగర్ వెస్ట్, Nadhamuni, ICF, Railway Quarters, Joint Office, Sayani, Otterri, Basin

Bridge

x
49 తిరువామియుర్ Iyyapanthangal గిండి, పోరూర్ x
49xt తిరువామియుర్ Thiruverkadu Iyyapanthangal, Kumananchavadi, Velappanchavadi
49A Poonamallee టీ.నగర్ Kumananchavadi, పోరూర్, K.K. నగర్, అశోక్ Pillar x
49B Poonamallee టీ.నగర్ Kumananchavadi, Mangadu, పోరూర్, K.K. నగర్, అశోక్ Pillar x
49R టీ.నగర్ Thiruverkadu సైదాపేట, గిండి, రాయపురం, వలసరవాక్కం, Maduravoyal,Velappan chavadi
50 Broadway Thiruverkadu Central, Dasaprakash, KMC, Amijikarai, Arumbakkam, కొయంబేడు, Nerkundram, Maduravoyal, Vanagaram, Velappan chavadi
51A తాంబరం ఈస్ట్ Agaramthen Camp Road
51B సైదాపేట Karanai Checkpost, Velachery, Narayanapuram, Pallikaranai, Medavakkam, Sithalapakkam koot road, Sithalapakkam, Arasan kazhani,

Ottiyambakkam

51B xt టీ.నగర్ Ottiyambakkam సైదాపేట, Checkpost, Velachery, Narayanapuram, Pallikaranai, Medavakkam, Sithalapakkam koot road, Sithalapakkam, Arasan kazhani
51D తాంబరం ఈస్ట్ Broadway Convent, Camp road, Rajakilpakkam, Kozhipannai, Madambakkam, Jothi నగర్, Noothencherry, Vengaivasal, Santhosapuram,

Medavakkam Koot road, Medavakkam, Pallikaranai, వేళాచ్చేరి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central

51E సైదాపేట Madipakkam BS Velachery, Ram నగర్
51F Sunnabu kulathur టీ.నగర్ Velachery
51G తాంబరం Vengaivasal Camp Road, Rajakilpakkam, Madambakkam
51H తాంబరం ఈస్ట్ సైదాపేట Velachery,Pallikkaranai, Medavakkam, Kamarajapuram, Camp Road
51J Broadway Ponmar Central, LIC, DMS, SIET, సైదాపేట, Checkpost,Medavakkam,Sithalapakkam koot Road,Kovilancherry,Madurapakkam x
51K తాంబరం ఈస్ట్ Navalur Camp Road, Zion School, Madambakkam,Sithalapakkam Koot Road, Sithalapakkam, Ottiyambakkam, Karanai, Thalambur
51L తాంబరం ఈస్ట్ కొయంబేడు బస్‌స్టాండు వడపళని, గిండి, Velachery, Pallikkaranai, Medavakkam, Kamarajapuram, Camp Road
51M టీ.నగర్ Madipakkam BS సైదాపేట, గిండి, NGO Colony, ST Thomas Mount, Vanuvampet, Madipakkam Koot road
51N టీ.నగర్ Moovarasampet సైదాపేట, గిండి, NGO Colony, ST Thomas Mount, Vanuvampet, Madipakkam Koot road
51P చెన్నై హై కోర్ట్ Puzhudivakkam BS Gunidy Race Course
51R Broadway Madipakkam BS Puzhudivakkam, గిండి Race Course
51S సైదాపేట తాంబరం ఈస్ట్ గిండి RS, NGO Colony,St.Thomas Mount, Madippakkam, Keelkattalai, Kovilambakkam, Medavakkam Koot Road,

Kamarajapuram, Camp Road

51T తాంబరం ఈస్ట్ Ponmar Camp road, Balaji నగర్, Thiruvancherry, Paduvancherry, Agaram then, Kovilancherry, Madurapakkam x
A51 తాంబరం ఈస్ట్ చెన్నై హై కోర్ట్ Camp Road, Kamarajapuram, Medavakkam, Pallikkaranai, Velachery, గిండి Race Course, DMS, LIC, Central R.S x
A51 cut తాంబరం ఈస్ట్ సైదాపేట Camp Road, Kamarajapuram, Medavakkam, Pallikkaranai, Velachery, గిండి Race Course
B51 తాంబరం ఈస్ట్ టీ.నగర్ Camp Road, Santhosapuram, Medavakkam Koot Road, Kilkattalai, Madipakkam koot Road,Mount, Kathipara, గిండి
B51 cut తాంబరం ఈస్ట్ సైదాపేట Camp Road, Santhosapuram, Medavakkam Koot Road, Kilkattalai, Madipakkam koot Road,Mount, Kathipara, గిండిEstate
C51 తాంబరం వెస్ట్ అడయార్ Camp Road, Kamarajapuram, Medavakkam, Sholinganallur, ECR, Injambakkam, Thiruvanmyur x
C51 cut తాంబరం వెస్ట్ Injambakkam Camp Road, Kamarajapuram, Medavakkam, Sholinganallur, ECR
D51 చెన్నై హై కోర్ట్ Medavakkam koot road Medavakkam, Pallikkaranai, Velachery, గిండి Race Course, DMS, LIC, Central R.S
D51 xt చెన్నై హై కోర్ట్ SithalapakkamTNHB Colony Sithalapakkam Koot road, Medavakkam, Pallikkaranai, Velachery, గిండి Race Course, DMS, LIC, Central R.S
E51 చెన్నై హై కోర్ట్ Ottiambakkam Arasan kazhani, Sithalapakkam, Sithalapakkam Koot road, Medavakkam, Pallikkaranai, Velachery, గిండి Race Course, DMS,

LIC, Central R.S

H51 తాంబరంవెస్ట్ Broadway Secretariat, కణ్ణకి Statue, QMC, Kalyani Hospital, లస్, మైలాపూర్, మందవేలి BS, AMS, అడయార్ Depot, SRP tools, తరమణి, Velachery,

Pallikaranai, Medavakkam, Santhosapuram, Kamarajapuram, Camp road, Convent, Chitlapakkam

J51 టీ.నగర్ Venkatamangalam సైదాపేట, Checkpost,Medavakkam, Sithalapakkam koot Road,Kovilancherry,Madurapakkam, Ponmar x
L51 కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Ottiambakkam Arasan Kazhani, Sithalapakkam, Medavakkam, Pallikaranai, వేళాచ్చేరి, Checkpost, గిండి, అశోక్ Pillar, వడపళని, MMDA Colony
M51 టీ.నగర్ Sholinganallur సైదాపేట, వేళాచ్చేరి, Pallikaranai, Medavakkam, Perumbakkam
T51 తాంబరం ఈస్ట్ తిరువామియుర్ Camp Road, Medavakkam, Sholinganallur, Karappakkam, SRP, Tidel Park x x
T51 cut తాంబరం ఈస్ట్ కణ్ణకి నగర్ Camp Road, Medavakkam, Sholinganallur
V51 తాంబరంవెస్ట్ టీ.నగర్ సైదాపేట, Velachery, Ram నగర్, Madipakkam, Kilkattalai, Kovilambakkam, Medavakkam Koot Road, Kamarajapuram, Camp

Road

x
V51 cut తాంబరం వెస్ట్ Velachery Ram నగర్, Madipakkam, Kilkattalai, Kovilambakkam, Medavakkam Koot Road, Kamarajapuram, Camp Road
M51C టీ.నగర్ Ottiambakkam Arasan Kazhani, Nukkanpalayam, Perumbakkam, Medavakkam, Pallikaranai, వేళాచ్చేరి, Checkpost, సైదాపేట
M51D సైదాపేట Kelambakkam Velachery, Medavakkam, Ottiyambakkam, Karanai, Thalambur, Pudhupakkam, Chettinad Hospital x
M51V టీ.నగర్ Kolathur Velachery,Medavakkam,Sithalapakkam koot road,Kovilancherry,Madurapakkam,Ponmar,Mambakkam Rice mill, Mambakkam x
T51S Guduvanchery Okkiam Thoraippakkam Vandalur, తాంబరం ఈస్ట్, Camp Road, Medavakkam, Sholinganallur
PP51 చెన్నై హై కోర్ట్ తాంబరం ఈస్ట్ Selaiyur, Camp Road, Medavakkam, Pallikaranai, Velachery, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, అడయార్, Sathyastudio, MRC నగర్,

Foreshore Estate, Santhome, AIR, అణ్ణాసమాధి

PP51 cut చెన్నై హై కోర్ట్ Padhuvancherry Camp Road, Medavakkam, Pallikaranai, Velachery, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, అడయార్, Sathyastudio, MRC నగర్, Foreshore

Estate, Santhome, AIR, అణ్ణాసమాధి

52 Pozhichalur Broadway పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central RS
52B Hasthinapuram చెన్నై హై కోర్ట్ క్రోంపేట్ట,పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central RS x
52C Hasthinapuram టీ.నగర్ క్రోంపేట్ట,పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట x
52D Chitlapakkam Broadway Varadharaja Theater, క్రోంపేట్ట,పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central RS x
52E చెన్నై హై కోర్ట్ Nemilicheri క్రోంపేట్ట, పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central RS x
52F టీ.నగర్ Nemilicheri క్రోంపేట్ట, పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట x
52G చెన్నై హై కోర్ట్ Cowl Bazaar పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central RS x
52H Pozhichalur Manimangalam పల్లావరం,క్రోంపేట్ట,తాంబరం, Mudichur, Mannivakkam, Karasangal x
52J Pozhichalur Durga నగర్ పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, T.B.Sanatorium,
52K చెన్నై హై కోర్ట్ Keelkattalai Nanganallur, Aasargana, గిండి,సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central x
52L చెన్నై హై కోర్ట్ Nanganallur Aasargana, గిండి,సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central x
52P చెన్నై హై కోర్ట్ Movarasampet Nanganallur, గిండి,సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central x
52S Nemilicheri Pozhichalur క్రోంపేట్ట, పల్లావరం
52T పల్లావరం Thirumalai నగర్ క్రోంపేట్ట, Hasthinapuram
M52 Pozhichalur Guduvanchery పల్లావరం,క్రోంపేట్ట,తాంబరం, Perungalathur, Vandalor Zoo x
53 Broadway Poonamallee Kumananchavadi, Mathruvayoil, Arumbakkam, Aminijikarai, KMC, Central R.S x
53E Broadway Mangadu Kumananchavadi, Mathruvayoil, Arumbakkam, Aminijikarai, KMC, Central R.S x
53K కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Meppur Mathruvayoil, Kumananchavadi, Poonamallee,
53P Pattur Broadway Mangadu, Kumananchavadi, Mathruvayoil, Arumbakkam, Aminijikarai, KMC, [[చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే

స్టేషను|సెంట్రల్]]

x
53S Pattabiram కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Thiruverkadu, Sundaransozhapuram, Mettupalayam,Thandarai x
54 Poonamallee Broadway Kumananchavadi, పోరూర్, గిండి, DMS, TVS, LIC, Central R.S x
54A Poonamallee Thirunindravur Thirumazhisai, Vellavedu, Pudhuchatiram, Periyakottambedu, Kosavapalayam x
54B పోరూర్ సైదాపేట Moulivakkam, Baikadai, Periyapannicherry, Kolapakkam, Manapakkam, Nandambakkam,Butt road, Kathipara, గిండి I.E, Little

Mount

54C Poonamallee Pattabiram Parivakkam, Chittukadu,Thandarai x
54E సైదాపేట Meppur గిండి, రాయపురం, పోరూర్, Kumanan chavadi, Poonamallee
54F Poonamallee మందవేలి Kumananchavadi, Iyyapanthangal, పోరూర్, గిండి, Adayar x
54F xt మైలాపూర్ Agaram Mel Poonamallee, Kumananchavadi, Iyyapanthangal, పోరూర్, గిండి, Adayar
54G Kuthambakkam Broadway Vellavedu, Thirumazhisai, Poonamallee, పోరూర్, గిండి, DMS, TVS, LIC, Central R.S
54K Broadway Nemam Poonamallee, Kumananchavadi, SRMC, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central R.S
54L చెన్నై హై కోర్ట్ Vellavedu Poonamallee, Kumananchavadi, SRMC, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central R.S
54M చెన్నై హై కోర్ట్ Mangadu Paraniputhur, Baikadai, Moulivakkam, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central R.S
54P Poonamallee టీ.నగర్ Kumanan chavadi, Mangadu, Paraniputhur, Baikadai, Moulivakkam, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట
54S Vadaku Malaiyambakkam టీ.నగర్ Poonamallee, Kumanan chavadi, Iyyppanthangal, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట
54T చెన్నై హై కోర్ట్ Chembarambakkam Poonamallee, Kumananchavadi, SRMC, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, LIC, Central R.S
54V టీ.నగర్ Veppampattu Sri ram Engg college,Perumalpattu, Ramasamy నగర్, Periyakottambedu, Pudhuchatiram, Vellavedu, Poonamallee,

Kumananchavadi, SRMC, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట

F54 Poonamallee మందవేలి Kumananchavadi, Iyyapanthangal, పోరూర్, గిండి, కోట్టూర్పురం, అడయార్ Gate
G54 టీ.నగర్ Vellavedu Poonamallee, Kumananchavadi, SRMC, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట
M54 టీ.నగర్ Poonamallee Saidepet, గిండి, పోరూర్, Iyyapanthangal, Kumananchavadi x x
55 తాంబరం Mannivakkam/ Vandalur Gate Old Perugalathur, Mudichur
55A పల్లావరం Pazhanthandalam Nagalkeni, Thiruneermalai, Thirumudivakkam
55B Guduvancherry Pazhanthandalam Oorapakkam, వండలూర్ జూ, Perugalathur, తాంబరం,Kannadapalayam
55C తాంబరం Sonalur/Pudur Perugalathur, వండలూర్ జూ, Kolapakkam, Rathnamangalam, Kandigai,Melkottaiyur
55D తాంబరం Keerapakkam Perugalathur, Sadhanapuram, Nedugudram, Kolapakkam, Rathnamangalam, Kandigai
55G తాంబరం Vengambakkam Perugalathur, Sadhanapuram, Nedugudram, Kolapakkam, Vengambakkam koot road
55J తాంబరం Poonamallee Kadaperi, Thiruneermalai, Kundrathur Murugan koil, Kundrathur, Mangadu, Kumanan chavadi
56 Broadway Kargil నగర్ V.నగర్, తండయారుపేట, తిరువొట్టియుర్, Sathyamoorthy నగర్ x
56 xt Broadway ఏన్నూరు V.నగర్, తండయారుపేట, తిరువొట్టియుర్, Ernavoor, అశోక్ Leyland x x
56A V నగర్ ఏన్నూరు x
56D Broadway Manali Beach R.S, Thambuchetty St., Kalmandappam, Kasimedu, Tondirapet, టోల్ గేట్, రాజాకటై, తిరువొత్తియూరు R.S, Mattumandai x
56D xt Broadway Mathur Beach R.S, Thambuchetty St., Kalmandappam, Kasimedu, Tondirapet, టోల్ గేట్, రాజాకటై, తిరువొత్తియూరు R.S, Mattumandai, Manali మార్కెట్,

Manali

x
56N Broadway ఏన్నూరు x
56P Broadway Minjur New Bus Stand V. నగర్, TONDAIAYRPET, THIRUVETRIYUR B.S, SATHIYAMOORTHY నగర్, NAPALAYAM, Minjur B.D.O x
56T Tiruvottiyur Madhavaram MFL
56W V నగర్ Madhavaram తండయారుపేట, తిరువొట్టియుర్, MFL x
57 V నగర్ Red Hills Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal x x
57F చెన్నై హై కోర్ట్ Karanodai Beach R.S, Stanley, Mint, Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red hills x x
A57 చెన్నై హై కోర్ట్ Padianallur Beach R.S, Stanley, Mint, Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red hills
58A Broadway Red Hills V.నగర్, Vyasarpadi, Moolakadai x
58H Broadway New Erumai Vetti Palayam Karanodai, RedHills, V.నగర్, Vyasarpadi, Moolakadai
58G Broadway Gnayaru V.నగర్, Vyasarpadi, Moolakadai x
59 V నగర్ Thiruverkadu Basinbridge, Elephantgate, Doveton, Purasawakam, KMC, Aminjikarai, Arumbakkam, Maduravoyal, Velappanchavadi x
60 Anakaputhur Broadway పమ్మల్, పల్లావరం, గిండి, Little Mount, సైదాపేట, తేనాంపేట్ట, DMS, TVS, Simpson, Central R.S
60A Kundrathur Murugan Temple చెన్నై హై కోర్ట్ Kundrathur, Andankuppam, Anakaputhur, పమ్మల్, పల్లావరం, గిండి, Little Mount, సైదాపేట, తేనాంపేట్ట, DMS, TVS, Simpson,

Central R.S

60C Anakaputhur Broadway పమ్మల్, పల్లావరం, గిండి, Little Mount, సైదాపేట, తేనాంపేట్ట, DMS, TVS, Simpson, Central R.S x
60D Broadway Kamarajpuram, Anakaputhur పల్లావరం, గిండి x
60E Broadway Kundrathur Andankuppam, Anakaputtur, పల్లావరం, గిండి, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, అడయార్, Sathyastudio, MRC నగర్, Pattinapakkam, AIR, కణ్ణకి Statue, అణ్ణాసమాధి
60G Broadway Pozhichalur పల్లావరం, గిండి, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, అడయార్, Sathyastudio, MRC నగర్, Pattinapakkam, AIR, కణ్ణకి Statue, Annasquare
60H Broadway Shankar నగర్, పమ్మల్ పమ్మల్, పల్లావరం, గిండి x
61A Ambattur I.E Melapedu Dunlop, Amabttur OT, Thirumullaivoyil, ఆవడి, HVF Hospital
61B కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Arakkambakkam తిరుమంగలం, Collector నగర్, Ambattur IE, ఆవడి, HVF Hospital, Kovilpadagai, Vellanur, Veerapuram
61C ఆవడి Muthapudupet HVF Hospital, HVF Main Gate x x
61D Broadway Kadavoor సెంట్రల్, Purasaiwakkam, Ayanavaram, Nadhamuni, Padi, Amabattur IE, ఆవడి, HVF Hospital, Kovilpadagai,

Veerapuram

61D xt Broadway Kilkondaiyar ఆవడి, Kadavoor x
61E Broadway Kilkondaiyar Ambattur IE, ఆవడి, HVF Hospital, Kovilpadagai, Vellanur, Veerapuram, Arakkambakkam x
61K ఆవడి Kaniyamman నగర్ HVF Hospital, Kovilpadagai, Veerapuram
61R ఆవడి Red Hills HVF Hospital, Kovilpadagai, Vellanur, Veerapuram, Kadavoor
M62 ఆవడి Red Hills Thirumullaivoyal, Ambattur OT, Pudur, Kallikuppam, Surapedu, Puzhal, Bypass road, Kavangarai, Ayurveda Ashramam x x
62 Poonamallee Red Hills Karayan chavadi, Seeneerkuppam, Goverdhangiri, ఆవడి మార్కెట్, ఆవడి, Thirumullaivoyal, Ambattur OT, Pudur, Kallikuppam, Puzhal,

Bypass road, Kavangarai, Ayurveda Ashramam

x
62xt Poonamallee Padanallur Karayan chavadi, Seeneerkuppam, Goverdhangiri, ఆవడి మార్కెట్, ఆవడి, Thirumullaivoyal, Ambattur OT, Pudur, Kallikuppam, Puzhal,

Bypass road, Kavangarai, Ayurveda Ashramam, Red Hills

62A Red Hills Ambattur I.E Pudur
62C Red Hills SRMC(పోరూర్) Iyyapanthangal, Kattupakkam, Kumanan chavadi, Saveetha Engineering College, Ayapakkam, Ambattur OT, Pudur, Kallikuppam,

Puzhal, Bypass road, Kavangarai, Ayurveda Ashramam

x
62D కొయంబేడు మార్కెట్ Puzhal x
62E కొయంబేడు మార్కెట్ Madanakuppam x
64B Broadway Minjur Napalayam, Manali New Town, MFL, CPCL, Manali, Madhavaram Milk colony, Moolakadai, పెరంబూరు మార్కెట్, Pulianthope, Doveton,

సెంట్రల్

x
64C Broadway Manali Madhavaram Milk colony, Thapal petti, Moolakadai, Vyasarpadi, Pulianthope, Doveton, సెంట్రల్ x
64D Broadway Kosappur Mathur, Madhavaram Milk colony, Thapal petti, Moolakadai, Vyasarpadi, Pulianthope, Doveton, సెంట్రల్ x
64P Minjur పెరంబూరు Napalayam, Manali New Town, MFL, CPCL, Manali, Madhavaram Milk colony, Moolakadai x
65 ఆవడి Poonamallee Govardhanagiri, Mettupalayam, Kaduveti, Karaiyanchavadi x
65A సైదాపేట Muthapudupet గిండి, పోరూర్, Kumananchavadi, Karaiyanchavadi, ఆవడి, HVF Hospital x
65B Ambattur I.E Poonamallee Karayan chavadi, Seeneerkuppam, Goverdhangiri, ఆవడి మార్కెట్, ఆవడి, Thirumullaivoyal, Ambattur OT, Canara bank, Dunlop, AMBIT

Park

x
65C Ambattur I.E Pakkam Dunlop, Ambattur OT, Thirumulaivoyil, ఆవడి, Pattabiram, Jaya College, Thirunindravur x
65D ఆవడి Melkondaiyur Pattabiram, Thirunindravur
65E Ambattur I.E Poonamallee Ambattur OT, ఆవడి, Kamaraj నగర్, Karaiyanchavadi
65G ఆవడి Meyyur Pattabiram, Thirunindravur
65H ఆవడి Red Hills Pattabiram, Thirunindravur x
65K ఆవడి Poonamallee Kamaraj నగర్, Govardhanagiri, Mettupalayam Rd JN, Parivakkam Rd JN, Kaduveti, Karaiyanchavadi x
65P Ambattur I.E Pattabiram Ambattur OT, ఆవడి మార్కెట్, Poonamallee, Thandurai x
65R Ambattur I.E Iyyapanthangal Ambattur OT, ఆవడి మార్కెట్, Karaiyanchavadi, Kumananchavadi
65T Poonamallee Korattur Pattravakkam, Ambattur OT, ఆవడి, Kamaraj నగర్, Karaiyanchavadi x
65V Poonamallee విల్లివాక్కం Nadhamuni, Padi, Ambattur I.E, Ambattur OT, ఆవడి, Karaiyanchavadi
PP66 Poonamallee వండలూర్ జూ తాంబరం, క్రోంపేట్ట, పల్లావరం, పమ్మల్, Anakaputhur, Kundrathur, Mangadu, Karaiyanchavadi x x
66 Poonamallee తాంబరం MEPZ, క్రోంపేట్ట, పల్లావరం, పమ్మల్, Anakaputhur, Kundrathur, Mangadu, Karaiyanchavadi x
66A Hasthinapuram Kundrathur Anakaputhur, పమ్మల్, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట
66J Poonamallee తాంబరం Kadapery, Thiruneermalai, Burma Colony, Vazhuthulapedu, Kundrathur Murugan koil, Kundrathur, Mangadu, Kumanan chavadi
66K Poonamallee Kilkattalai Inchangadu, పల్లావరం, పమ్మల్, Anakaputhur, Kundrathur, Mangadu, Kumananchavadi, Karaiyanchavadi
66P Pattabiram తాంబరం పల్లావరం, Kundrathur, Poonamallee,Parivakkam, Chittukadu,Thandarai x
66S Poonamallee Sholinganallur Mettukuppam, Kamatchi Hospital, Echangadu, పల్లావరం, పమ్మల్, Anakaputhur, Kundrathur, Mangadu, Karaiyanchavadi
J66 Poonamallee పల్లావరం పమ్మల్, Anakaputhur, Kundrathur, Mangadu, Kumanan chavadi
70 ఆవడి తాంబరం Ambattur, Padi, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ Pillar, చెన్నై Airport, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట x x
70A ఆవడి వండలూర్ జూ తాంబరం x
70B ఆవడి క్రోంపేట్ట Lakshmi నగర్ Ambattur OT, Collector నగర్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, Udhayam, పల్లావరం
70C కొయంబేడు మార్కెట్ తాంబరం వడపళని, Udhayam, పల్లావరం, తాంబరం
70C xt కొయంబేడు మార్కెట్ Mambakkam కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, పల్లావరం, తాంబరం, తాంబరం ఈస్ట్, Camp road, Rajakilpakkam, Kozhipannai, Madambakkam, Jothi నగర్,

Sithalapakkam Housing board, Kovilancherry, Madurapakkam, Ponmar, Mambakkam Kulam

70D Ambattur I.E MadipakkamB.S. Collector నగర్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, Velachery, Ram నగర్
70E కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Veppampattu Collector నగర్, Ambattur OT, ఆవడి, Pattabiram, Thirunindravur
70G Ayanavaram తాంబరం అన్నా నగర్ ఈస్ట్, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ Pillar, చెన్నై Airport, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట
70K Kilkattalai కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Velachery, గిండి, అశోక్ Pillar, వడపళని x
70L Ambattur Karukku కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Ambattur OT, Ambattur IE, Vavin, తిరుమంగలం
70P VeppampattuIndira నగర్ టీ.నగర్ Thirunindravur, ఆవడి, Ambattur OT, Collector నగర్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , లిబెర్టి x
70S కొయంబేడు బస్‌స్టాండు కణ్ణకి నగర్ Velachery, SRP Tools
70T విల్లివాక్కం వండలూర్ జూ Nadhamuni, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, గిండి, పల్లావరం, తాంబరం, Perugalathur
70V కొయంబేడు Guduvanchery వడపళని, పల్లావరం, తాంబరం
70W JJ నగర్ వెస్ట్ Velachery Wavin, Collector నగర్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ Pillar, గిండి x
A70 ఆవడి పల్లావరం Ambattur, Padi, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ Pillar, Kathipara, చెన్నై Airport x
B70 గిండి Estate Pattabiram ఆవడి, Ambattur OT, Padi, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, Udhayam, CIPET x
C70 గిండి Estate Red Hills అశోక్ నగర్, వడపళని, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , తిరుమంగలం, అన్నా నగర్ వెస్ట్, Padi, Thathankuppam, Kolathur, Retteri, Vinayagapuram, Puzhal,

Kavangarai, Ayurveda Ashramam

x
C70xt గిండి Estate Padianallur అశోక్ నగర్, వడపళని, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , తిరుమంగలం, అన్నా నగర్ వెస్ట్, Padi, Thathankuppam, Kolathur, Retteri, Vinayagapuram, Puzhal,

Kavangarai, Ayurveda Ashramam, Red Hills

D70 Ambattur I.E Velachery Collector నగర్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, Checkpost, Velachery Bypass road x x
D70 xt Ambattur I.E Medavakkam Collector నగర్, వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, Checkpost, వేళాచ్చేరి, Pallikaranai x
D70 xt Pattabiram Velachery ఆవడి, Ambattur O.T, Ambattur I.E
F70 Pattabiram గిండి TVK Estate ఆవడి, Ambattur I.E, Lucas, అన్నా నగర్ వెస్ట్, కొయంబేడు మార్కెట్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, వెస్ట్ సైదాపేట
G70 వడపళని Guduvanchery Udhayam Theater, పల్లావరం, తాంబరం, వండలూర్ జూ
H70 Menambedu కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Ambattur OT
J70 JJ నగర్ వెస్ట్ గిండి I.E Collector నగర్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, Udhayam Theater
L70 Menambedu తాంబరం Korattur, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, Udhayam Theater
M70 కొయంబేడు బస్‌స్టాండు తిరువామియుర్ వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, Checkpost, వేళాచ్చేరి, తరమణి, SRP tools, Jayanthi x x
M70 xt అన్నా నగర్ వెస్ట్ తిరువామియుర్ తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, Checkpost, వేళాచ్చేరి, తరమణి, SRP tools, Jayanthi x
M70A కొయంబేడు బస్‌స్టాండు ఆవడి Ambattur O.T, Collector నగర్ x x
M70D Elango నగర్ (Collector నగర్) గిండి తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ Pillar
M70V Ambattur I.E గిండి TVK Estate Collector నగర్, వడపళని
71 Broadway Ambattur OT Central R.S, Taylors Road, New ఆవడి road, Nadhamuni, Padi, Ambattur IE
71C Broadway SIDCO నగర్ Central R.S, Taylor's Road, Nadhamuni x
71D Broadway Pudur Central R.S, Nadhamuni, Padi, Ambattur IE, Ambattur OT
71E Broadway / Ambattur I.E (NS) Thirunindravur Central R.S, New ఆవడి road, Nadhamuni, Ambattur I.E, Ambattur OT, ఆవడి x x
71F Broadway Senthil నగర్ Central R.S, Nadhamuni, Ambattur IE, Ambattur OT x
71H Broadway ఆవడి Kamaraj నగర్ Central R.S, New ఆవడి road, Nadhamuni, Ambattur IE, Ambattur OT, ఆవడి
71V Broadway Veppampattu Central R.S, Nadhamuni, Ambattur I.E, Ambattur OT, ఆవడి, Thirunindravur x
79K Oragadam Kilkattalai Padappai, Mudichur, వెస్ట్ తాంబరం, ఈస్ట్ తాంబరం, Camp Road, Kamarajapuram, Medavakkam Koot Road, Kovilambakkam x
M79 Padappai T.నగర్ Samthuvapuram, Karasangal, Mannivakkam, Mudichur, Old Perugalathur, తాంబరం, క్రోంపేట్ట, పల్లావరం, Meenambakkam, Asharkana, గిండి,

Little mount, సైదాపేట

x
80 Padappai తాంబరం Manimangalam, Mudhichur, తాంబరం Town Limit
88A చెన్నై హై కోర్ట్ Nandambakkam Sirukalathur, Kundrathur,Koovoor,Periyapannicherry,Baikadai,పోరూర్, వలసరవాక్కం, విరుగంబాక్కం, వడపళని, లిబెర్టి, Gemini, LIC, Central

R.S

88C Kundrathur చెన్నై హై కోర్ట్ Koovoor, Periyapannicherry, Baikadai, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, Central R.S
88C Thandalam చెన్నై హై కోర్ట్ Koovoor, Periyapannicherry, Baikadai, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, Central R.S
88C cut Kundrathur టీ.నగర్ Sirukalathur, Kundrathur B.S, Koovoor, Periyapannicherry, Baikadai, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, Central R.S
88D Kundrathur సైదాపేట వెస్ట్ Koovoor, Periyapannicherry, Baikadai, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట, Srinivasa Theater
88E Kundrathur Ekkadttuthangal Koovoor, Periyapannicherry, Baikadai, పోరూర్, గిండి x
88K Kundrathur చెన్నై హై కోర్ట్ Koovoor, Periyapannicherry, Baikadai, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట, DMS, TVS, Central R.S x
88L టీ.నగర్ పెరియార్ Colony Gunidy, పోరూర్, Kundrathur
88R చెన్నై హై కోర్ట్ Amarambedu Gunidy, పోరూర్, Kundrathur, Somangalam
88M చెన్నై హై కోర్ట్ Somangalam Gunidy, పోరూర్, Kundrathur
M88 Kundrathur వడపళని పోరూర్
M89 పోరూర్ Somangalam Kundrathur
M89T Iyyapanthangal Amarambedu పోరూర్, Kundrathur x
101 తిరువొట్టియుర్ Poonamallee టోల్ గేట్, Central, KMC, Maduravoyal, Karayanchavadi x x
114 Red Hills వండలూర్ జూ తాంబరం, పల్లావరం, గిండి, అశోక్ నగర్, వడపళని, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , తిరుమంగలం, అన్నా నగర్ వెస్ట్, Thathankuppam, Kolathur, Retteri, Puzhal, Kavangarai,

Ayurveda Ashramam

x
114xt Padianallur తాంబరం పల్లావరం, గిండి, అశోక్ నగర్, వడపళని, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , తిరుమంగలం, అన్నా నగర్ వెస్ట్, Thathankuppam, Kolathur, Retteri, Puzhal, Kavangarai,

Ayurveda Ashramam, Red Hills

114 cut Red Hills కొయంబేడు మార్కెట్ Puzhal, Nethaji Circle(byepass), Retteri, తిరుమంగలం
114A Red Hills Ayanavaram Puzhal, Nethaji Circle(byepass), Retteri, Lucas, ICF
114E కొయంబేడు మార్కెట్ New Erumai Vetti Palayam Red Hills, Puzhal, Nethaji Circle(byepass), Retteri x
114P కొయంబేడు మార్కెట్ Padianallur Puzhal, Nethaji circle, Retteri, Lucas, Thriumangalam
114S కొయంబేడు మార్కెట్ Seemavaram తిరుమంగలం, అన్నా నగర్ వెస్ట్, Kolathur, Retteri, Puzhal, Kavangarai, Ayurveda Ashramam, Red Hills, Padianallur, Sholavaram, Karnodai,

Pudhupakkam, Kanniyampalayam, Chinnamadiyoor

114T Red Hills టీ.నగర్ పనగల్ పార్క్, లిబెర్టి, Power house, వడపళని Koil, వడపళని, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , తిరుమంగలం, అన్నా నగర్ వెస్ట్, Kolathur, Retteri, Puzhal, Kavangarai,

Ayurveda Ashramam

116 Broadway Muthamil నగర్ (Kodungaiyur) SIDCO, MKB నగర్, Sathyamoorthy నగర్, Basin Bridge, Mint, Stanley, Beach R.S x
116A Broadway Kaviarasu Kannadasan నగర్ SIDCO, MKB నగర్, Sathyamoorthy నగర్, Basin Bridge, Mint, Stanley, Beach R.S x
M116L Broadway పార్వతి నగర్ (Kodungaiyur) Muthamil నగర్, SIDCO, MKB నగర్, Sathyamoorthy నగర్, Basin Bridge, Mint, Stanley, Beach R.S
118 తాంబరం Maraimalai నగర్ I.E Irumbuliyur, Perugalathur, Vandalur Gate, వండలూర్ జూ,Oorapakkam School, Oorapakkam Tea shop, Guduvanchery, SRM

University

118A చెన్నై హై కోర్ట్ Oonamancheri LIC, TVS, సైదాపేట, గిండి, పల్లావరం, తాంబరం, వండలూర్ జూ, Kolapakkam, U.మందవేలి
118K తాంబరం Kilakaranai Koot road Irumbuliyur, Perugalathur, Vandalur Gate, వండలూర్ జూ,Oorapakkam School, Oorapakkam Tea shop, Guduvanchery, SRM

University, Maraimalai నగర్ IE, Kilakaranai

x
118P Puzhuthivakkam Guduvanchery Aadambakkam, గిండి,పల్లావరం, తాంబరం, Zoo x
118R తాంబరం Maraimalai నగర్ I.E Irumbuliyur, Perugalathur, వండలూర్ జూ, Oorapakkam, Guduvanchery, Potheri ఈస్ట్,Rail నగర్ x
G118 టీ.నగర్ Kavanoor Koot Road గిండి, పల్లావరం, తాంబరం, వండలూర్ జూ, Guduvanchery
M119 Semmencheri గిండి Velachery,SRP,Perungudi
M119A Semmencheri టీ.నగర్ సైదాపేట, Velachery, SRP, Perungudi
M119B Semmencheri గిండి సైదాపేట,GandhiMandapam, అడయార్,తిరువామియుర్ x
120 Broadway ఆవడి Central R.S, Purasaiwakkam, Sayani, ICF, Padi, Ambattur OT x x
120C Broadway Thirumullaivoyal colony Central R.S, Purasaiwakkam, Sayani, ICF, Padi, Ambattur OT x
121A కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Manali Madhavaram Milk Colony, Thapal petti, Moolakadai, Retteri, Lucas, తిరుమంగలం
121B కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Minjur Napalayam, MFL, CPCL, Manali, Madhavaram Milk Colony, Thapal petti, Moolakadai, Retteri, Lucas, తిరుమంగలం
121C కొయంబేడు బస్‌స్టాండు ఏన్నూరు Ernavoor gate, MFL, CPCL, Manali, Madhavaram Milk Colony, Thapal petti, Moolakadai, Retteri, Lucas, తిరుమంగలం
121D కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Manali New Town MFL, CPCL, Manali, Madhavaram Milk Colony, Thapal petti, Moolakadai, Retteri, Lucas, తిరుమంగలం
121E Pattabiram MKB నగర్ ఈస్ట్ Vyasarpadi, Moolakadai, TVK నగర్, Retteri, Lucas, Ambattur, ఆవడి x
121G కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Kaviarasu Kannadasan నగర్ Moolakadai, Retteri, Lucas, తిరుమంగలం
127B అణ్ణాసమాధి Thiruverkadu Maduravoyal, కొయంబేడుమార్కెట్, Amijikarai, KMC, Chetpet, ఎగ్మూరు R.S, చింతాద్రిపేట, తిరువళ్ళికేణి
127H అణ్ణాసమాధి విల్లివాక్కం తిరువళ్ళికేణి, LIC, DPI, Sterling Road, అన్నా Arch, తిరుమంగలం, Nadhamuni x
129 పెరంబూరు Okkium Thoraipakkam Perungudi, Tidel Park, సైదాపేట, Gemini, LIC, KMC, SHIVASHANMUGAPURAM
129C పెరంబూరు Nanganallur Otteri, Pattalam, Doveton, KMC, Chetpet, Sterling road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్, T.నగర్, సైదాపేట, గిండి, Pazhavanthangal, chidambaram Stores,

Ranga theater

134A తిరువొట్టియుర్ JJ నగర్ వెస్ట్
138 ఏన్నూరు Muthamil నగర్ తండయారుపేట, Mint, Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, TVK నగర్ x
138A తిరువొట్టియుర్ పెరియార్ నగర్ తండయారుపేట, Mint, Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, TVK నగర్ x
138C TVK నగర్ అణ్ణాసమాధి వీనస్, Jamalaya, Pattalam, Bhuvaneswari, Doveton, Choolai P.O, Central R.S, Simpson, Adam మార్కెట్, తిరువళ్ళికేణి P.O, V House
141C తిరువామియుర్ JJ నగర్ వెస్ట్ అడయార్ Depot, అడయార్, AMS, మందవేలి, మైలాపూర్, లస్, Alwarpet, DMS, Gemini, Sterling Road, Chetpet, KMC, Amijikarai, Rountana,

తిరుమంగలం

x
142 పెరంబూరు Vinayagapuram Retteri, Kolathur, వీనస్, Agaram
142B Broadway Peravallur కుమరన్ నగర్ Kolathur అన్నా Silai, వీనస్, Agaram, పెరంబూరు, Pattalam, Pulianthoppu, Nataraja theater, Central RS
142P పెరంబూరు Puthagaram Vinayagapuram, Retteri, Kolathur, వీనస్, Agaram x
147A T.నగర్ JJ నగర్ ఈస్ట్ వళ్ళువర్ కోట్టమ్, Pushpa నగర్, Loyola, Choolaimedu, Mehta నగర్, అన్నా Arch, Rountana, తిరుమంగలం, Collector నగర్
147B టీ.నగర్ JJ నగర్ వెస్ట్ వళ్ళువర్ కోట్టమ్, Pushpa నగర్, Loyola, Choolaimedu, Mehta నగర్, అన్నా Arch, Rountana, తిరుమంగలం, Collector నగర్, Vavin
147B xt టీ.నగర్ Nolambur వళ్ళువర్ కోట్టమ్, Pushpa నగర్, Loyola, Choolaimedu, Mehta నగర్, అన్నా Arch, Rountana, తిరుమంగలం, Collector నగర్, Vavin, JJ నగర్ వెస్ట్
147C టీ.నగర్ Ambattur O.T. Collector నగర్, Blue Star, అన్నా Hospital, Loyalla College, Sterling Road, వళ్ళువర్ కోట్టమ్ x
147C xt టీ.నగర్ Ayapakkam Ambattur I.E x
147S టీ.నగర్ Senthil నగర్ Thirumullaivoyil, Ambattur OT, Collector నగర్, Roundtana, Loyallo College, వళ్ళువర్ కోట్టమ్
147T టీ.నగర్ Mathur MMDA Madhavaram, Moolakadai, Retteri, తిరుమంగలం, Rountana, Loyola College, Mahalingapuram, పనగల్ పార్క్ x
150 Broadway ఆవడి Central, Dasaprakash, KMC, Amijikarai, Arumbakkam, కొయంబేడు, Nerkundram, Maduravoyal, Vanagaram, Velappan chavadi,

Thiruverkadu, Govardhangiri, ఆవడి మార్కెట్

x
151 చెన్నై హై కోర్ట్ Vengaivasal P.H. Centre Secretariat, మెరీనా బీచ్, Santhome, అడయార్, అన్నా విశ్వవిద్యాలయం, Velachery, Pallikkaranai, Medavakkam, Kamarajapuram, Rajakeelpakkam,

Madambakkam

151A చెన్నై హై కోర్ట్ Noothancherry LIC, DMS, సైదాపేట, Velachery, Pallikkaranai, Medavakkam, Kamarajapuram, Rajakeelpakkam, Madambakkam
T151 తాంబరం ఈస్ట్ Kovalam CampRoad, Medavakkam,Shozhinganallur, Navalur, Kelambakkam x
V151 తాంబరం ఈస్ట్ టీ.నగర్ సైదాపేట, Velachery, Kamatchi Hospital, S.Kolathur, Kovilambakkam, Medavakkam Koot Road, Kamarajapuram, Camp Road
M151K తాంబరం ఈస్ట్ కణ్ణకి నగర్ CampRoad, Medavakkam, Shozhinganallur, Okkiam
T151K తాంబరం వెస్ట్ Kovalam CampRoad, Medavakkam, Shozhinganallur,Panaiyur, Uthandi, Kanathur, Muttukadu
152B Hasthinapuram చెన్నై హై కోర్ట్ క్రోంపేట్ట, పల్లావరం, గిండి, Adayar B.S, మందవేలి, మైలాపూర్, లస్, QMC, V.House, Secretariat x
153 Broadway Thirumazhisai Central R.S, KMC, Madhuravoyal, Poonamallee
M153 Pattabiram కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Thandarai,Chittukadu,Thirumazhisai, Poonamallee,Kumananchavadi, Maduravoyal x
154 టీ.నగర్ Pattur Mangadu, Iyyapanthangal, పోరూర్, రాయపురం, St.Thomas Mount, గిండి, సైదాపేట
154A Thirunindravur టీ.నగర్ Kosavapalayam, Pudhuchatiram, Vellavedu, Thirumazhisai, Poonamallee, Kumananchavadi, Iyyapanthangal, పోరూర్, గిండి, సైదాపేట
154B Poonamallee Nanganallur Kumanachavadi, పోరూర్, గిండి,Asharkana, Pazhavanthangal, Ranga theater
154E Vellavedu Ekkaduthangal Poonamallee, Kumananchavadi, పోరూర్, గిండి x
155A Thirumudivakkam Broadway Thiruneermalai, Nagakeni, పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట, DMS, LIC, Central R.S x
156 తిరువొత్తియూరు Karanodai
157E Red Hills ఏన్నూరు Puzhal, Moolakadai,Sharma నగర్, MKB నగర్, Korukkupettai, తండయారుపేట, టోల్ గేట్, తేరటి, తిరువొట్టియుర్
M157 Red Hills తిరువొట్టియుర్ Puzhal, Moolakadai,Sharma నగర్, MKB నగర్, Korukkupettai, తండయారుపేట, టోల్ గేట్, తేరటి
159 తిరువొట్టియుర్ Thiruverkadu టోల్ గేట్, తండయారుపేట, V.నగర్, రీగల్, Choolai P.O., Purasawakkam High Road, Kellys, Aminjikarai, కొయంబేడు, Nerkundram, Maduravoyal,

Velappanchavadi

159A తిరువొత్తియూరు కొయంబేడు బస్‌స్టాండు టోల్ గేట్, తండయారుపేట, V.నగర్, రీగల్, Choolai P.O., Purasawakkam High Road, Kellys, Aminjikarai, Arumbakkam x x
159B టోల్ గేట్ కొయంబేడు బస్‌స్టాండు తండయారుపేట, V.నగర్, రీగల్, Choolai P.O., Purasawakkam High Road, Kellys, Aminjikarai, Arumbakkam
159C తిరువొట్టియుర్ కొయంబేడు మార్కెట్ టోల్ గేట్, తండయారుపేట, V.నగర్, రీగల్, Choolai P.O., Purasawakkam High Road, Kellys, Aminjikarai, Arumbakkam
159D కొయంబేడు బస్‌స్టాండు I.O.C తండయారుపేట, V.నగర్, రీగల్, Choolai P.O., Purasawakkam High Road, Kellys, Aminjikarai, Arumbakkam x
159E కొయంబేడు బస్‌స్టాండు ఏన్నూరు అశోక్ Leyland, Ernavoor Gate, తిరువొట్టియుర్, Therady, టోల్ గేట్, తండయారుపేట, V.నగర్, రీగల్, Choolai P.O., Purasawakkam High Road, Kellys,

Aminjikarai, Arumbakkam

159K కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Kargil నగర్ తిరువొట్టియుర్, Therady, టోల్ గేట్, తండయారుపేట, V.నగర్, రీగల్, Choolai P.O., Purasawakkam High Road, Kellys, Aminjikarai, Arumbakkam x
162 Madhavaram Poonamallee కొయంబేడు Junction, Maduravoyal, Kumananchavadi, Karaiyanchavadi x
162A Mathur MMDA ఆవడి Madhavaram Milk colony, Thapal petti, Moolakadai, Puzhal, Surapet, Kallikuppam, Pudhur, Ambathur OT x
164 Mathur MMDA పెరంబూరు Madhavaram Milk colony, Thapal petti, Moolakadai
164C Broadway Manali Mathur, Manjambakkam, Madhavaram, Thapal petti, Moolakadai, Vyasarpadi, Pulianthope, Doveton, సెంట్రల్
166 తాంబరం అయ్యప్పన్ తాంగల్ Ramachandra Hospital, పోరూర్, పోరూర్ Powerhouse, Gerugumbakkam, Kovur, Moondram kattalai, Kundrathur, Anagaputtur, పమ్మల్,

పల్లావరం, క్రోంపేట్ట

170 తాంబరం Thiruverkadu కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, గిండి, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట x
170A Madhavaram వండలూర్ జూ Thapal petti, Moolakadai, Retteri, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, గిండి, పల్లావరం, తాంబరం
170A cut Madhavaram కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Thapal petti, Moolakadai, Retteri, తిరుమంగలం
170B కుమరన్ నగర్ గిండి Kolathur, Retteri, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ Pillar
170B TVK నగర్ తాంబరం వీనస్, Kolathur, Retteri, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ Pillar, గిండి, పల్లావరం
170C గిండి Estate TVK నగర్ వీనస్, Kolathur, Retteri, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ Pillar x
170C xt గిండి Estate Manali Madhavaram Milk colony, Thapal petti, Moolakadai, TVK నగర్, Retteri, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని x
170G తాంబరం పెరియార్ నగర్
170J కొయంబేడు బస్‌స్టాండు గిండి వెస్ట్ సైదాపేట, Udhayam, వడపళని, MMDA Colony x
170K Ambattur O.T Guduvanchery V.Z00, తాంబరం, పల్లావరం, గిండి, Udhayam, వడపళని, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , అన్నా నగర్, Padi, Ambattur I.E
170L Kallikuppam వండలూర్ జూ తాంబరం, పల్లావరం, గిండి, వడపళని, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , అన్నా నగర్, Padi, Ambattur I.E, Ambattur OT, Pudur
170M Velachery Manali Madhavaram Milk colony, Thapal petti, Moolakadai, TVK నగర్, Retteri, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ pillar, గిండి, Checkpost x
170R Andarkuppam గిండి తిరుమంగలం, Madhavaram, Kosappur x
170P Pattabiram తాంబరం ఆవడి, Ambattur OT, Golden Flats, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట x
170S MKB నగర్ ఈస్ట్ గిండి Sharma నగర్, Moolakadai, TVK నగర్, వీనస్, Kolathur, Retteri, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ pillar
170T వండలూర్ జూ Kaviarasu Kannadasan నగర్ MR నగర్, Moolakadai, Retteri, తిరుమంగలం, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, గిండి, పల్లావరం, తాంబరం
J170 గిండి కొయంబేడు బస్‌స్టాండు అశోక్ pillar, K.K.నగర్ BS, MGR నగర్, Nesapakkam, వెస్ట్ K.K.నగర్, Avichi School, విరుగంబాక్కం, చిన్మయ నగర్, కొయంబేడు మార్కెట్ x
M170 Thiruverkadu Velachery Velappan chavadi, Vanagaram, Maduravoyal, Nerkundram, కొయంబేడు మార్కెట్, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ Pillar, గిండి, Checkpost
188 Kundrathur సైదాపేట Manapakkam Village, Nandambakkam,Butt road, గిండి, సైదాపేట
188C Kundrathur చెన్నై హై కోర్ట్ Koovoor, Periyapannicherry, Kolapakkam, Manapakkam, Nandambakkam,Butt road, Kathipara, గిండి I.E, Little Mount, సైదాపేట,

DMS, LIC,Central Railway Station

x
188K Katrambakkam టీ.నగర్ Kundrathur, Koovoor, Periyapannicherry,Baikadai, Moulivakkam, పోరూర్, Manapakkam, Nandambakkam,Butt road, Kathipara,

గిండి I.E, Little Mount, సైదాపేట

x
219 Kelambakkam Ambattur I.E Collector నగర్, తిరుమంగలం, అన్నా Arch, Choolaimedu, Mahalingapuram, టీ.నగర్, సైదాపేట, Madhya Kailash, Tidel Park, Thoraipakkam,

Siruseri

221H Thirupపోరూర్ సెంట్రల్ LIC,DMS, సైదాపేట,ఐఐటి చెన్నై, Madhya Kailash, Tidel Park, Thoraipakkam, Sholinganallur, SIRUSERI, Kelambakkam x
221H Kelambakkam సెంట్రల్ LIC,DMS, సైదాపేట,ఐఐటి చెన్నై, Madhya Kailash, Tidel Park, Thoraipakkam, Sholinganallur, SIRUSERI x
242 Red Hills Broadway Central R.S, Vepery, Doveton, పెరంబూరు, Kolathur, Puzhal x x
242xt Red Hills అణ్ణాసమాధి
242xt Padianallur Broadway పెరంబూరు, Central R.S
T242 Padianallur తిరువామియుర్ Puzhal, Retteri, Kolathur, పెరంబూరు, Doveton, Vepery, Central R.S, Broadway, Marina, Santhome, అడయార్
248 V నగర్ Pudur Ambattur, Ambattur IE, Padi, Nadhamuni, ICF, Joint Office, Otteri, Pattalam, Pulianthopu Police station, Basin Bridge x
248xt V నగర్ Oragadam Ambattur, Ambattur IE, Padi, Lucas TVS, ICF, Joint Office, Otteri, Basin Bridge
248A V నగర్ Kallikuppam Pudur
248P V నగర్ Puthagaram Pudur x
251A Agaramthen టీ.నగర్ Bharath Engg. College, Camp Road, Kamarajapuram, Medavakkam, Velachery, సైదాపేట x
253 Aminjikarai Vellavedu NSK, Maduravoyal, Vellapanchavadi, Kumananchavadi, Poonamallee, Thirumazhisai x
254 చెన్నై హై కోర్ట్ Iyyapanthangal SRMC, పోరూర్, రాయపురం, గిండి, సైదాపేట, SIET, DMS, TVS, LIC, Central R.S.
266 ఆవడి తాంబరం Govardhanagiri, Kaduveti, Karaiyanchavadi, Kumananchavadi, Mangadu, Kundrathur, పల్లావరం x
270J గిండి TVK Estate Mathur MMDA అశోక్ pillar, వడపళని, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , తిరుమంగలం, Retteri, అన్నా Silai, వీనస్, TVK నగర్, Moolakadai, Madhavaram Milk Colony
M270 Ambattur I.E Puzhuthivakkam Aadambakkam, గిండి, Udhayam, కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , తిరుమంగలం
500 Chengalpattu టీ.నగర్ Singaperumal Koil, Maraimalai నగర్ IE, Guduvancherry, వండలూర్ జూ, తాంబరం, పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట
500A Chengalpattu Hasthinapuram Singaperumal Koil, Maraimalai నగర్ IE, Guduvancherry, వండలూర్ జూ, తాంబరం, తాంబరం Sanatorium, Nehru నగర్(క్రోంపేట్ట), కుమరన్ Kundram x
500B చెన్నై హై కోర్ట్ S.P.KOIL Maraimalai నగర్ IE, Guduvancherry, వండలూర్ జూ, తాంబరం, పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట, DMS, Central R.S
500C Chengalpattu కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Singaperumal Koil, Maraimalai నగర్ IE, Guduvancherry, వండలూర్ జూ, తాంబరం, పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట
500J Chengalpattu Velachery Pallikkaranai, Medavakkam, Kamarajapuram, Camp Road, తాంబరం ఈస్ట్, తాంబరం వెస్ట్, వండలూర్ జూ, Guduvancherry, Maraimalai నగర్, SP Koil
500V Chengalpattu Velachery గిండి, Pallvaram, తాంబరం వెస్ట్, వండలూర్ జూ,Guduvancherry, Maraimalai నగర్, SP Koil
M500 Chengalpattu తాంబరం Singaperumal Koil, Maraimalai నగర్ IE, Guduvancherry, వండలూర్ జూ, Perugalathur x
501 వడపళని Poondi Virugamabakkam, వలసరవాక్కం,పోరూర్, Iyyapanthangal, Kumananchavadi, Poonamallee, Thirumazhisai, Nemam, Manavalan నగర్,

తిరువళ్ళూరు

502 Broadway Sriperumbudur Central R.S, LIC, సైదాపేట, గిండి, పోరూర్, Kumananchavadi, Poonamallee, Irrungattukottai
505 తిరువళ్ళూరు Red Hills Alamadhi, Tamaraipakkam, Vishnuvakkam, Moolakarai, Ekkadu Kandigai
505A తిరువళ్ళూరు Periyapalayam Vadamadurai, Vengal, Tamaraipakkam, Vishnuvakkam, Moolakarai, Ekkadu Kandigai x
505P Red Hills Periyapalayam Alamadhi, Tamaraipakkam, Vengal, Vadamadurai x
510 Padappai కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Karasangal, Mudichur, తాంబరం, పల్లావరం, అశోక్ Pillar x
514 Periyapalayam కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Lucas, Puzhal, Red Hills, Karanodai,Janappan chathram x road, Bandikavanoor,Kannigaipair
515 తాంబరం మహాబలిపురం వండలూర్ జూ, Kolapakkam, Vengambakkam, Rathinamangalam, Kandigai, Melkottaiyur, Kilkottaiyur, Mambakkam, Pudhupakkam,

Kelambakkam, Kalavakkam, Thirupపోరూర్, Thandalam, Paiyanoor

x
515V Vandalur Kelambakkam Mambakkam
517 పల్లావరం Vadanemili క్రోంపేట్ట, తాంబరం Sanatorium, తాంబరం, Vandalur, Kandigai, Mambakkam, Pudhupakkam, Chettinad Hospital, Kelambakkam, Kovalam,

Thiruvidanthai

517K పల్లావరం Kovalam Eachangadu, Kovilambakkam, Medavakkam Koot Road, Sholinganallur, Kelambakkam x
517T పల్లావరం Thirupపోరూర్ Eachangadu, Kovilambakkam, Medavakkam Koot Road, Sholinganallur, Kelambakkam x
519 టీ.నగర్ Thirupపోరూర్ సైదాపేట, Tidel park,Sholinganallur, Kelambakkam
519 cut అడయార్ Thirupపోరూర్ SRP tools, Sholinganallur, Kelambakkam, Kalavakkam
519A టీ.నగర్ Aalathur IE సైదాపేట, Tidel park,Sholinganallur, Kelambakkam, Thirupపోరూర్ x
519A cut అడయార్ Aalathur IE SRP tools, Sholinganallur, Kelambakkam, Thirupపోరూర్ x
519T అడయార్ Thaiyur Perungudi,Sholinganallur,Kelambakkam x
521 Broadway, Chennai Thirupపోరూర్ Marina,తిరువామియుర్,Perungudi,Sholinganallur,Kelambakkam
522 అడయార్ Manamathi Perungudi, Sholinganallur, Kelambakkam, Thirupపోరూర్
523 తిరువామియుర్ Perunthandalam Perungudi,Sholinganallur,Kelambakkam, Thirupపోరూర్ x
523A తిరువామియుర్ Karumbakkam Perungudi, Sholinganallur, Kelambakkam, Thirupపోరూర్ x
525 వడపళని Sunguvarchatiram విరుగంబాక్కం, వలసరవాక్కం, పోరూర్, Poonamallee, Irrungattukottai, Sriperumbudur, తిరుమంగలం koot road,Mambakkam,Vadamangalam x
527 Broadway Thathamanji V.Nagar, తండయారుపేట, తిరువొట్టియుర్, Sathyamoorthy నగర్, Minjur, Kadapakkam x
532 వళ్ళలార్నగర్ Periyapalayam Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red Hills, Karanodai, Arani
533 Arani కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Lucas, Puzhal, Red Hills, Karanodai,Janappan chathram x road, Bandikavanoor,Kannigaipair, Periyapalayam
536 Pattabiram Ponneri ఆవడి, Ambattur O.T., Pudhur, Puzhal, Red Hills
538 వడపళని Kadambathur Virugamabakkam, వలసరవాక్కం,పోరూర్, Iyyapanthangal, Kumananchavadi, Poonamallee, Thirumazhisai, Nemam, Manavalan నగర్,

తిరువళ్ళూరు, Thirupatchur

547 V నగర్ Periyapalayam Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red Hills, Karanodai, Siruvapuri
547A V నగర్ Periyapalayam Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red Hills, Karanodai, Akarambakkam, Arani, Kosavampettai
549 తిరువామియుర్ Sunguvarchathiram అడయార్, గిండి, పోరూర్, Iyyapanthangal, Kumananchavadi, Poonamallee, Irungatukottai, Sriperumbudur x
551 Velachery T. Acharavakkam Medavakkam, Sithalapakkam Koot road, Kovilancherry, Madurapakkam, Ponmar, Mambakkam, Kayar, Vembedu, Chembakkam

Village

x
551A ఈస్ట్ తాంబరం Kelambakkam CampRoad, Medavakkam, Ponmar, Mambakkam, Pudupakkam, Chettinad Hospital x
552 Velachery Maraimalai నగర్ గిండి
552K Kilkattalai Thirupపోరూర్ Medavakkam, Sholinganallur, Kelambakkam
553 Sriperumbudur Broadway Central R.S, KMC, Kumananchavadi, Poonamallee, Irrungattukottai
553A Sriperumbudur కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Mathruvayoil, Kumananchavadi, Poonamallee, Irrungattukottai
553K Sriperumbudur Poonamallee Chembarambakkam, Thandalam Koot road, Irrungattukottai, Pennalur EB x
T553 Kunnam Thiruverkadu Kumananchavadi, Poonamallee, Irrungattukottai, Sriperumbudur, Sunguvarchatiram x
554 Sunguvarchatiram T. నగర్ సైదాపేట, గిండి, పోరూర్, Kumananchavadi, Poonamallee, Irrungattukottai,Sriperumbudur x
554A Sriperumbudur Puzhuthivakkam గిండి, పోరూర్, Kumananchavadi, Poonamallee, Irrungattukottai x
554B Ekkaduthangal Sunguvarchatram పోరూర్, Kumananchavadi, Poonamallee, Irrungattukottai, Sriperumbudur x
555 తాంబరం Thirupపోరూర్ Vandalur,Kandigai,Kelambakkam
555G Guduvanchery Kelambakkam Urapakkam, Vandalur, Mambakkam x
555M తాంబరం Thirupపోరూర్ Kolapakkam, Mambakkam, Kayar, Vembedu x
555N తాంబరం Thirupపోరూర్ Guduvanchery x
555P Padappai Kelambakkam Karasangal, Vandalur, Mambakkam
556 తిరువొట్టియుర్ Kattupalli Ernavoor Gate, Sathiyamoorthy నగర్, Andakuppam, Athipattu Pudhunagar, ఏన్నూరు Thermal PowerStation, L&T Harbour, Kattupalli

Village

x
557 Broadway Gummidipoondi Beach R.S, Mint, Vyasarpadi, Moolakadai, Red Hills, Thachur Koot Road, Puduvayal, Kavarapettai
557A V నగర్ Rettambedu Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red Hills, Karanodai, Thachur Koot Road, Puduvayal, Kavarapettai
557C Red Hills Kallur Karanodai, Thachur Koot Road, Puduvayal, Kavarapettai, Gummidipoondi R.S., Elavur, Kuppam, Chinna Mangodu
557M Red Hills Madarpakkam Karanodai, Thachur Koot Road, Puduvayal, Kavarapettai, Gummidipoondi, Equavarpalayam, Pathirivedu
558 V.నగర్ Ponneri Red Hills, Karanodai
558A RedHills Minjur Karanodai
558B Moolakadai Pazhaverkadu Madhavaram, Redhills, Karanodai, Ponneri, Kanchivoyal, Thirupalaivanam, Perliyambakkam, Pulicut
558L కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Minjur Redhills, Karanodai, Ponneri
558M Red Hills Minjur N.T.
558P V.నగర్ Perumbedukuppam Vysarpadi, Moolakadai, Madhavaram, Redhills, Karanodai, Ponneri, Chinnakuvanam, Perumbedu
562 Ambattur Estate Thandalam Periyapalayam, Red Hills, Puzhal, Pudur, Ambattur OT x
562A Red Hills Sriperumbudur Puzhal, Pudur, Ambattur OT, ఆవడి, Karaiyanchavadi, Poonammallee, Irrunkatturkottai
562B Poonamallee Ponneri Janappan chathram x Road, Karanodai, Red Hills, Puzhal, Ambattur OT, ఆవడి, Karaiyanchavadi
563 Ambattur I.E Periyapalayam Ambattur OT, ఆవడి, Pattabiram
565 Pattabiram Sriperumbudur ఆవడి, Govardhanagiri, Karaiyanchavadi, Poonamallee, Irrunkatturkottai
565A ఆవడి Sunguvarchatiram Govardhanagiri, Karaiyanchavadi, Poonamallee, Irrunkatturkottai, Sriperumbudur
566 Kundrathur Thirupపోరూర్ Anakaputhur, పమ్మల్, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, తాంబరం Sanatorium, తాంబరం, Vandalur, Kandigai, Mambakkam, Pudhupakkam, Chettinad Hospital,

Kelambakkam

566A తాంబరం తిరువళ్ళూరు పల్లావరం, పమ్మల్, Anakaputhur, Kundrathur, Mangadu, Kumanan chavadi, Poonamallee, Thirumazhisai, Vellavedu, Nemam,

Pudhuchatiram, Mettukandigai, Arnavoyal kuppam, Arnavoyal, Murkancherry, Manavalan నగర్

x
566B Pattur Kovalam Kundrathur, Anakaputhur, పమ్మల్, పల్లావరం, క్రోంపేట్ట, తాంబరం Sanatorium, తాంబరం, Perugalathur, Vandalur, Kandigai, Mambakkam,

Pudhupakkam, Chettinad Hospital, Kelambakkam

568 అడయార్ మహాబలిపురం Rajiv Gandhi Salai
568B Thirupపోరూర్ Velachery Sholinganallur, Kelambakkam x
568C కొయంబేడు బస్‌స్టాండు మహాబలిపురం Rajiv Gandhi Salai
568T కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Thalambur గిండి, SRP Tools, Sholinganallur, Navalur x
570 కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Kelambakkam వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, Check post, Velachery, SRP tools, Perungudi, Sholinganallur, Navalur, Padur
570A Ambattur Estate Kelambakkam కొయంబేడు బస్‌స్టాండు , వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, Check post, Velachery, SRP tools, Perungudi, Sholinganallur, Navalur, Padur x
570S కొయంబేడు బస్‌స్టాండు SiruseriSIPCOT వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, Check post, Velachery, SRP tools, Perungudi, Sholinganallur, Navalur
571 తిరువళ్ళూరు Broadway Central R.S, Taylors Road, Nadhamuni, Padi, Ambattur IE, ఆవడి, Thirunindravur, Vepampattu, Sevapet, Kakallur
572 తిరువళ్ళూరు Ambattur I.E Ambattur OT, ఆవడి, Pattabiram, Thirunindravur, Veppampattu, Sevapet, Kakallur
572A తిరువళ్ళూరు ఆవడి Pattabiram, Thirunindravur, Veppampattu, Sevapet, Kakallur x
572K Kilanur Ambattur I.E ఆవడి, Pattabiram, Thirunindravur, Veppampattu, Sevapet x
576 టీ.నగర్ Kanchipuram Saidepet, గిండి, పోరూర్, Poonamallee, Irrungattukottai, Sriperumbudur, Sunguvarchathiram, Pillai chatiram, Kamakshi Temple
577 మందవేలి Chengalpattu Singaperumal Koil, Maraimalai నగర్ IE, Guduvancherry, వండలూర్ జూ, తాంబరం, పల్లావరం, గిండి, అడయార్, AMS
578 Sriperumbudur Kundrathur Mangadu, Kumananchavadi, Poonamallee, Chembarambakkam, Irrungattukottai
578A Sriperumbudur వడపళని విరుగంబాక్కం, వలసరవాక్కం, పోరూర్, Kovoor, Kundrathur, Somangalam, Nallur, Sumtheramedu Koot road, Pillaipakkam, Pattunool Chatiram
578P Poonamallee Elampakkam Chembarambakkam, Irunkattukottai, Pennalur EB, Sriperumbudur, Mambakkam, Vadamangalam, తిరుమంగలం, S.V.Chatiram,

Maduramangalam Koot road, Pudhupattu

579 Padappai Broadway Karasangal, Mudichur, తాంబరం, పల్లావరం, గిండి, సైదాపేట, LIC
579A తాంబరం Wallajabad Mudichur, Karasangal, Padappai, Oragadam Koot Road x
579V Padappai Velachery Mudichur, తాంబరం, క్రోంపేట్ట, Eachangadu, Kilkattalai, Madipakkam, Ram నగర్ x
580 ఆవడి Arani Pattabiram, Thiruninravur, Pakkam, Tamaraipakkam, Vadamadurai, Periyapalayam Koot road x
580M ఆవడి Malanthur Pattabiram, Thiruninravur, Pakkam, Tamaraipakkam, Vengal, Vengal Koot road x
580P Poonamallee Periyapalayam Thirumazhisai, Vellavedu, Pudhuchatiram, Periyakottambedu, Kosavapalayam, Thiruninravur, Pakkam, Tamaraipakkam,

Vadamadurai

582 టీ.నగర్ Vallakkottai సైదాపేట, గిండి, పోరూర్, Poonamallee, Sriperumbudur, Bhondur, Pattunul Chatiram
583 Sriperumbudur తాంబరం Mudichur, Padappai, Serapanacherri, Oragadam, Vallakottai, Pondur x
583A Sriperumbudur తిరువళ్ళూరు Manavalan నగర్, Mel Nallathur, Kizh Nallathur,Polivakkam, Kattu Koot Road x
583B తాంబరం Perambakkam Old Perungalathur, Manimangalam, Sriperumbudur, Kattu Koot road, Meppedu, Koovam x
583C తాంబరం Sriperumbudur Mudichur, Mannivakkam, Karasangal, Manimangalam
583D తాంబరం Sriperumbudur Old Perungalathur, Manimangalam, Mullai నగర్ x
583E పల్లావరం Vallakkottai తాంబరం, Mudichur, Padappai, Serapanancherri, Oragadam, Maathur
583P Pondhur తాంబరం Serapanancherri, Padappai, Mannivakkam, Mudichur x
587 Broadway Thirupపోరూర్ Marina,Thiruvamiyur,ECR,Kelambakkam
588 మహాబలిపురం అడయార్ తిరువామియుర్, Injambakkam, Kovalam, Thiruvedanthai, Vadanemili
588B మహాబలిపురం Broadway మెరీనా బీచ్, తిరువామియుర్, Injambakkam, Kovalam, Thiruvedanthai, Vadanemili
588C మహాబలిపురం కొయంబేడు బస్‌స్టాండు వడపళని, అశోక్ నగర్, గిండి, అడయార్, తిరువామియుర్, Injambakkam, Kovalam, Thiruvedanthai, Vadanemili
589 మహాబలిపురం Velachery తిరువామియుర్, Injambakkam, Kovalam, Thiruvedanthai, Vadanemili x
591 Perambakkam టీ.నగర్ గిండి, పోరూర్, Poonamallee, Thandalam, Mannur, Kattukoot rd, Mappedu, Koovam x
591A Perambakkam కొయంబేడు బస్‌స్టాండు Maduravoyal, Poonamallee, Thandalam, Mannur, Kattukoot rd, Mappedu
591B Perambakkam వడపళని విరుగంబాక్కం, పోరూర్, Poonamallee, Thandalam, Mannur, Kattukoot rd, Mappedu x
591C Poonamallee Narasinprm M Koil Chembarambakkam, Chetipedu, Thandalam, Mannur, Kattukoot rd, Mappedu, Perambakkam x
592 V Nagar Periyapalayam Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red Hills, Karanodai,Janappan Chathram x road, Bandikavanoor,Kannigaipair
592A Red Hills Uthukkottai Karanodai, Thatchur Koot road,Kannigaipair, Periyapalayam
592G V నగర్ Periyapalayam Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red Hills, Karanodai,Pandy Kavanoor Rd JN, Kannigaipair
592V V నగర్ Vengal Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red Hills, Karanodai, Poorivakkam x
593 Broadway Thandalam Beach R.S,Stanley, Mint,Basin Bridge, Vyasarpadi, Moolakadai, Puzhal, Red Hills, Karanodai, Periyapalayam
595 Pazhaverkadu టోల్ గేట్ తిరువొట్టియుర్, Sathyamoorthy నగర్, Minjur, Kadapakkam, Thathanmanji, Perliyambakkam, Pulicut x
595A Pazhaverkadu తిరువొట్టియుర్ Sathyamoorthy నగర్, Minjur, Kadapakkam, Thathanmanji, Perliyambakkam, Pulicut x
596 కొయంబేడు బస్‌స్టాండు తిరువళ్ళూరు కొయంబేడు, Nerkundram, Madhuravoyal, Kumanan chavadi, Poonamallee, Thirumazhisai, Vellavedu, Nemam, Pudhuchatiram,

Mettukandigai, Arnavoyal kuppam, Arnavoyal, Murkancherry, Manavalan నగర్

596A కొయంబేడు బస్‌స్టాండు తిరువళ్ళూరు - Pandur కొయంబేడు, Nerkundram, Madhuravoyal, Kumanan chavadi, Poonamallee, Thirumazhisai, Vellavedu, Nemam, Pudhuchatiram,

Mettukandigai, Arnavoyal kuppam, Arnavoyal, Murkancherry, Manavalan నగర్, తిరువళ్ళూరు

596P కొయంబేడు బస్‌స్టాండు తిరువళ్ళూరు కొయంబేడు, Nerkundram, Madhuravoyal, Kumanan chavadi, Poonamallee, Chembarabakkam, TSR Rajalakshmi నగర్, Mannur,

Puduvallur Jn., Sunnabukulam, Aranvoyal, Manavalan నగర్

x
597 తిరువళ్ళూరు T. నగర్/మందవేలి గిండి, Iyypanthangal, Kumanan chavadi, Poonamallee, Thirumazhisai, Vellavedu, Nemam, Pudhuchatiram, Mettukandigai, Arnavoyal

kuppam, Arnavoyal, Murkancherry, Manavalan నగర్

x
599 టీ.నగర్ మహాబలిపురం సైదాపేట, అడయార్, తిరువామియుర్, Injambakkam, Kovalam, Thiruvedanthai, Vadanemili
S1 పల్లావరం Thirisoolam Sakthi నగర్ Dharga
S2 క్రోంపేట్ట Medavakkam Nehru నగర్, Hasthinapuram, Ponniamman koil, Sembakkam, Santhosapuram
S3 Chrompet Madambakkam Varadharaja theater, Mahalakshmi నగర్, Raja kilpakkam, Kozhipannai
S4 క్రోంపేట్ట Medavakkam Nehru నగర్, Hasthinapuram, Nagathamman koil, Kovilambakkam, Vellakal
S5 Perugalathur Arungal Vandalore zoo, Oorapakkam
S11 Asharkana Kilkatalai Cement road, Burma Colony, Madipakkam
S12 Asharkana NGO Colony ఈస్ట్ Karikalan Street
S13 గిండిRace Course వేళాచ్చేరి NGO Colony, Mahalakshmi నగర్, వేళాచ్చేరి RS
S14 SRP Tools Mettu kuppam TCS, Thorapakkam
S21 గిండి పోరూర్ Butt road, రాయపురం, Puthapedu, Chinna పోరూర్, Karapakkam
S22 పోరూర్ Patur అయ్యప్పన్ తాంగల్, Alamaram koot road
S23 Iyyapanthangal Kumanan chavadi Mettu Street, Cheliamman నగర్
S24 Iyyapanthangal Thiruverkadu Fish మార్కెట్, Velappan chavadi
S25 వలసరవాక్కం Maduravoyal Alapakkam
S31 వడపళని కొయంబేడు బస్‌స్టాండు విరుగంబాక్కం, చిన్మయ నగర్
S32 వడపళని T.V.K. Park Gill నగర్, Skywalk
S33 అశోక్ Pillar Mehta నగర్ Samiyar madam, Power house, Gill నగర్
S41 Ambathur Muragappa Polytechnic Thirumullaivoyal, Annanur RS
S61 Madhavaram Retteri Thapalpetti, Moolakadai, Ponniammanmedu, కుమరన్ నగర్, Kolathur
S62 Moolakadai Manali Gandhi Statue, పార్వతి నగర్, Moolachactram, Chinnasekkadu

మూలాలు[మార్చు]

బయటి లింకులు[మార్చు]